Doki eet gezond Doki leert fietsen Doki in de klas Doki maakt muziek Doki drinkt water Doki op de speelplaats Doki en Vriendjes Doki is acrobaat Doki speelt buiten

DOKI DOE 3: DOKI IN DE KLAS

oki doki in de klas

Inleiding

Ga aan de slag met de acties van ‘Doki in de klas’ om samen te bewegen en het zitten op school te onderbreken. Het grootste deel  van de schooldag bevinden de kleuters zich in de klas. Een fijne klasomgeving biedt voldoende ruimte en rijke ontwikkelingskansen aan kleuters. Door in de klas bewegingskansen te creëren en te stimuleren, krijgen kleuters de kans om zichzelf en hun wereld te ontdekken. Kleuters die actief experimenteren,  bewegen en spelen ontwikkelen motorische & sociale vaardigheden, taalvaardigheid, probleemoplossend denken en leren omgaan met emoties.

Toch zitten kleuters te vaak en te lang stil in de klas. De cijfers in het rapport over sedentair gedrag van het Vlaams Instituut Gezond Leven bewijzen dat kinderen in Vlaanderen 6 tot 9,5 uren per dag zittend doorbrengen. Dat is maar liefst 50% tot 80% van hun wakkere tijd. Kleuters hebben tussendoortjes nodig om hun energie-inname te spreiden. Door regelmatig iets te eten, blijft hun concentratie tussen de hoofdmaaltijden op peil.  Met 2 tot 3 tussendoortjes kunnen ze de hoofdmaaltijden overbruggen.
Veel kleuterscholen organiseren dagelijks tussendoortjes op een vast moment in de voormiddag en in de namiddag. Bovendien voorzien ze op school één of meerdere dagen  in de week waarop de kleuters samen een lekker stuk fruit/groente eten en/of een glas melk drinken als tussendoortje.

Door ouders te informeren en te betrekken dragen we bij tot het bewustzijn dat fruit en groenten eten en melk drinken belangrijk zijn. Hoe beter de communicatie naar de ouders, hoe meer kans op succes en gedragsverandering bij de kinderen.  Het project ‘Oog voor lekkers’ biedt speciaal voor scholen enkele voorbeeldbrieven voor ouders om hen bij de start van het schooljaar te informeren over ‘Gezond in de boekentas’.

Hoe realiseren?

okidoki in de klas okidoki in de klas

Educatieve materialen

Bewegen in de klas

GIZI, kijk ik sport!

Deze sportieve speelmap bestaat uit didactische kijkwijzers en een handleiding omtrent sport en beweging bij kleuters. De leerkracht stelt Gizi, een sportief en enthousiast meisje, voor via het bijhorende verhaaltje. De speelmap kan je hier bestellen.

Woogie Boogie

Het  Woogie Boogie educatief pakket wil de kleuterleid(st)ers aansporen de klas zo in te richten dat kleuters vanzelf meer rechtstaan en bewegen, het lang stilzitten (ook voor de computer en tv) te onderbreken met bewegingstussendoortjes, leerinhouden op een actieve, niet-zittende manier aan te brengen en het zitten op de speelplaats aan te pakken.

Vijf actiefiches en een stappenplan begeleiden de kleuterleerkrachten stap voor stap om die doelen te bereiken. De vertelplaten en tal van andere ondersteunende materialen zorgen voor de inkleding van de acties.
Wil jij de strijd tegen het lang stilzitten in jouw klas aangaan, registreer je klas en vraag het educatief pakket aan.

Hup, Jules!

Dit bewegingsprogramma nodigt jonge kleuters uit om op een natuurlijke, spontane manier te bewegen. Welbevinden en emotionele veiligheid staan hier voorop. Meer informatie vind je hier.

Rollebolle in het onderwaterpretpark

De kleuterleerkracht gaat aan de slag met tien miniverhaaltjes om de kleuters kennis te laten maken met alle zeebewoners. Luisteren, zingen, spreken, tellen, begrijpen en bewegen komen allemaal aan bod. Het pakket (CD, werkblaadjes, vertelboek) kan je hier bestellen.

Speelbank

De website www.speelbank.be bundelt een brede waaier aan pedagogisch onderbouwde speelactiviteiten en speeltips voor jonge en oudere kleuters.

Dip? Dobbel. Doe!

Dip? Dobbel. Doe! is een leuke spelvorm met bewegingstussendoortjes en gezondheidsweetjes voor in de klas. Deze spelvorm is voornamelijk bedoeld voor het lager onderwijs, maar is ook een inspiratiebron voor het kleuteronderwijs in het opzetten van bewegingsactiviteiten in de klas. Het spel kan je gratis downloaden.

 

Gezonde tussendoortjes

Oog voor lekkers

Op een vaste dag in de week eten leerlingen samen een lekker stuk fruit of groenten en/of drinken ze samen een glas melk als gezond, verantwoord tussendoortje. Educatieve materialen kan hier je downloaden.

Melk4kids

Via dit project kan de leerkracht met zijn/haar kleuterklasje op bezoek naar een boerderij in de buurt om op een speelse manier kennis te maken met melk en de oorsprong ervan. De website www.melk4kids.be voorziet educatieve materialen zoals lespakketten en het land van Calcimus.

Oog voor lekkers: inspiratieboekje  ouderbetrokkenheid

Je kan ouders op verschillende manieren actief betrekken bij ‘Oog voor Lekkers’.
Laat je inspireren met meer tips en tricks!

Oog voor lekkers: informeer ouders

Informeer ouders over ‘Oog voor Lekkers’ en betrek hen hier (actief) bij. Zo  komen ze te weten dat fruit en groenten eten én melk drinken belangrijk is (zowel voor zichzelf als voor hun kind). Voorbeeldbrieven ‘Gezond in de Boekentas’.

1-2-3 aan tafel

Het project ‘1-2-3 aan tafel’ biedt een boekje voor ouders met jonge kinderen boordevol leuke tips en interessante weetjes, ook voor moeilijke eters. Voor elke dag van de week wordt een tof tussendoortje voorzien. Het boekje kan je downloaden of bestellen.

Gezond trakteren

De websitepagina www.gezondtrakteren.nl/informatie voorziet folders en brochures met als doel ouders te stimuleren om gezond te trakteren op school.