Wat is OKI DOKI?

Je geeft les in het kleuteronderwijs?  Je wil ervoor zorgen dat je kleuters meer bewegen tijdens de schooluren? Een gezonde mix van zitten, staan en bewegen, gezond eten en voldoende water drinken op school lijkt je wel iets? Terecht,  zo kies je voor een gezonde, actieve en fitte levensstijl voor je kleuters. OKI DOKI is een educatief pakket van MOEV specifiek voor kleuters.

Met OKI DOKI-project bouwen de kleuters onbewust aan een gezonde mix zitten, staan en bewegen, gezond eten en voldoende water drinken.

De centrale figuur is het speelse draakje Doki. Samen met Doki ontdekken de kleuters de gezonde school waar spelen en bewegen belangrijk is, de vriendjes, de speelplaats, de klas, …  Ze leren samen fietsen, gezond eten, samen spelen,… en … zich aan de afspraken houden.  

Via 9 DOKI DOE’s neemt Doki de kleuters mee
op een leerrijke ontdekkingstocht.

DOKI figuur

Dankzij de inspiratiefiche, met concrete suggesties van activiteiten, acties en projecten,  is elk 
van de 9 Doki Doe’s gemakkelijk uit te werken door de leerkracht. De suggesties zijn origineel, gevarieerd en eenvoudig toepasbaar en helpen om een gezonde, actieve en fitte levensstijl te stimuleren en als vanzelfsprekend te laten aanvoelen.  
Plezierbeleving en welbevinden van de kleuter staan centraal in het OKI DOKI-project.  Zo is er zowel  aandacht voor de betrokkenheid van de volledige klasgroep als voor de individuele behoeften van elke kleuter.

Het OKI DOKI-project gidst elke leerkracht in het kleuteronderwijs om direct met de klas aan de slag te gaan.
Maar ook aan ouders is gedacht!  Doki nodigt ouders uit om thuis verder in te spelen op het schoolse gebeuren en de inspanningen van de school te versterken.

 

 

Voor de ontwikkeling van het project ‘OKI DOKI ‘ dankt MOEV de leerkrachten van volgende scholen voor het doornemen van de ontwerpteksten, het testen op haalbaarheid van de initiatieven én het formuleren van voorstellen tot aanpassingen.

Ook veel dank aan de pedagogische begeleidingsdienst, Eefje Vermassen en Lief Graré voor de inhoudelijke reflecties.

‘OKI DOKI' is het resultaat van een inhoudelijke samenwerking met het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center) en de financiële steun van de EU campagne 'Brood, een goed verhaal' (i.s.m. Instituut Brood & Gezondheid vzw).

okidoki brooduiteuropa