Doki eet gezond Doki leert fietsen Doki in de klas Doki maakt muziek Doki drinkt water Doki op de speelplaats Doki en Vriendjes Doki is acrobaat Doki speelt buiten

DOKI DOE 6: DOKI OP DE SPEELPLAATS

oki doki op de speelplaats

Inleiding

Doki is uitgesproken aanwezig op de speelplaats.  De speeltijd is zijn favoriete moment van de dag!  Op de speelplaats spelen, biedt heel wat voordelen aan de kleuters. Ze kunnen er spelen in hun fantasiewereld, ze zetten er hun eerste stappen in hun sociale ontwikkeling en ontdekken er een waaier aan speelmogelijkheden.

Op de speelplaats kunnen kleuters vrij spelen, zelfstandig keuzes maken en hun eigen interesses ontplooien. Plezierbeleving staat centraal, maar ook hun motorische ontwikkeling wordt er onbewust gestimuleerd. De inrichting van de speelplaats met een aantrekkelijk aanbod van bewegings- en spelvormen speelt hier een belangrijke rol . Om aan alle kleuters tegemoet te komen, is een divers aanbod van bewegings- en spelvormen ideaal; gaande van rustige spelletjes die beweging stimuleren tot spelvormen die de fijne motoriek, het denken en de creativiteit aanwakkeren.

okidoki fiches speelplaats

Doki op de speelplaats, wil het spelend leren en bewegen van kleuters op de speelplaats stimuleren via een aanbod van creatieve en budgetvriendelijke spelletjes. ‘Doki op de speelplaats’ neemt de kleuters mee in de wonderbaarlijke  wereld van de natuur en haar vier seizoenen. De verschillende kenmerken van de seizoenen leiden tot een variëteit aan bewegings- en spelkansen voor kleuters. Kleuters mogen bijvoorbeeld zelf bepaalde, fantasierijke constructies bouwen en spelvormen creëren met budgetvriendelijk materiaal terug te vinden in de frisse buitenlucht, de natuur.
 
In de handige waaier vind je 40 gebruiksklare, educatieve spelfiches met een gedifferentieerde moeilijkheidsgraad . De fiches zijn in een handig formaat en in duurzaam materiaal; geplastificeerd laminaat.

Online bestellen?

Hoe realiseren?

okidoki op de speelplaats okidoki op de speelplaats

Educatieve materialen

De speeltijd. Maak er spel van!

Een project dat voorziet in een 6-stappenplan om een beter inzicht te verwerven in de speelplaatswerking van de school.

Doki op de speelplaats

Bestel hier je materiaal en ga aan de slag.

Pic2school

Heb je plannen om de speelplaats groener, speelser en avontuurlijker te maken? Met Pic2school laat je leerlingen, ouders en leerkrachten mee nadenken en ontwerpen.
De Pic2school is een inspraaktool die inspireert, concrete ideeën aanreikt en jong en oud helpt om ruimtelijk te denken, voorbij de speeltoestellen.

Pimp je speelplaats

Dit project heeft als doel de schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken om zo uitdagende bewegingsomgevingen te creëren voor leerlingen.

Creatieve kijk op de speelplaatswerking

De website omschrijft mogelijke initiatieven en inspirerende voorbeelden van hoe de school ‘De Meidoorn’ in Eeklo de speelplaatswerking succesvol omzet in de praktijk.

Sfeer op school

Een goede, enthousiaste en motiverende sfeer op school is noodzakelijk om het geluksgevoel van leerlingen te garanderen. De website www.sfeeropschool.be biedt 20 actiegerichte ideeën om de sfeer op jouw school te verbeteren.

Speelplaatskoffers

Educatieve pakketten om de ontwikkeling van allerlei vaardigheden te stimuleren tijdens de speeltijd. De brochure geeft de nodige informatie omtrent organisatie en thema’s.

Mega Maf MOEV dans

Een initiatief om verbondenheid via beweging te stimuleren door een Vlaamse massadans te organiseren. Meer informatie en ondersteunend materiaal vind je hier.

School zonder pesten

De site biedt uiteenlopend educatief materiaal om in groep stil te staan bij gevoelens en te leren omgaan met anderen en met pestgedrag.

Riscki

De website biedt een brede waaier aan ideeën om actie- en doelgericht aan de slag te gaan in het avontuurlijk laten bewegen van kleuters. De website begeleidt scholen in het maken van een onderscheid tussen aanvaardbare - en niet aanvaardbare risico’s en geeft verschillende voorbeelden van mogelijke avontuurlijke activiteiten op school.

Doki’s handklapspelletjes

In het kader van het project ‘OKI DOKI’ werden voor de DOKI-DOE ‘Doki op de speelplaats’ muzikale handklapspelletjes ontwikkeld voor kleutertjes van alle leeftijden. Neem zeker een kijkje op volgende link.

Uitleendienst MOEV & Sport Vlaanderen

De uitleendiensten bieden spel- en sportmateriaal mét didactische handleiding. Neem contact op met je provinciaal secretariaat of neem een kijkje bij Sport Vlaanderen

Als de zon schijnt

Een educatieve informatiemap over buitenspelen in de schoolcontext; op de speelplaats. De brochure kan je hier downloaden.

 

Educatieve materialen met ouderbetrokkenheid

Gezonde school – Service document voor ouders

Om ouderbetrokkenheid in de speelplaatswerking te realiseren, kan je gebruik maken van het document met inspirerende tips en aandachtspunten.

Sport beweegt je school - Vragenlijst speelplaatswerking

De ‘vragenlijst voor ouders’ werd opgesteld in het kader van ’Sport beweegt je school 2.0’ om feedback te verzamelen omtrent de speelplaatswerking op school. De resultaten van de vragenlijst kunnen leiden tot het optimaliseren en uitbreiden van de speelplaatswerking