Doki informeert ouders

Ouders informeren en betrekken?

Doki wil de kleuters een gezonde, actieve en fitte levensstijl aanleren. Hierin slagen lukt enkel wanneer je ook de ouders hierbij betrekt. Zij hebben een grote invloed op het gedrag van hun kleuter. Het OKI DOKI-project zet daarom in op ouderbetrokkenheid. Hoe beter de communicatie met en de betrokkenheid van de ouders, hoe meer kans op succes en gedragsverandering bij de kleuters! Bij de start van het project OKI DOKI kan je de ‘voorbeeldbrief’ aan de ouders bezorgen. Zo introduceer je hen in de OKI DOKI-wereld en informeer je hen over de Doki - activiteiten op school. De kleurblaadjes zijn gratis te downloaden en leuk om thuis samen in te kleuren. Het nodigt ouders uit om thuis verder in te spelen op het schoolse gebeuren en de inspanningen van de school te versterken.
Denk ook aan anderstalige ouders.
Als je school vaak in contact komt met anderstalige ouders kan je beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Meer info: https://integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen

 
Download hieronder de voorbeeldbrief voor ouders om hen bij de start van het project te informeren en hen erbij te betrekken.

Download de voorbeeldbrief hier