Doki eet gezond Doki leert fietsen Doki in de klas Doki maakt muziek Doki drinkt water Doki op de speelplaats Doki en Vriendjes Doki is acrobaat Doki speelt buiten

9 klas DOKI DOE’s met inspiratiefiches


okidoki inspiratiefiche9 klas Doki Doe’s begeleiden de kleuterleerkrachten stapsgewijs om een gezonde mix van bewegen, staan en zitten, gezond te eten en voldoende water te drinken op school te bereiken. De 9 klas DOKI DOE’s, de rode draad doorheen het project,  zetten in op meerdere facetten in de ontwikkeling van de kleuter:  motorische competenties, gezonde en veilige levensstijl, zelfconcept en sociaal functioneren.

Bij elke DOKI DOE hoort een inspiratiefiche met suggesties van uitgewerkte projecten, activiteiten, acties, werkblaadjes, tips om ouderbetrokkenheid te stimuleren. De acties, activiteiten,…  kunnen het begin of het vervolg zijn van een kwaliteitsvol en duurzaam bewegingsbeleid binnen het gezondheidsbeleid op school.  

Als leerkracht ben je vrij om binnen elke DOKI DOE te bepalen welke actie, project,… je inzet. Je kiest ook zelf met welke werkvorm je werkt:   klasgesprekken, doe-opdrachten, spelvormen,…    en wanneer je de activiteiten inplant. Met de DOKI DOE’s kan je voor een langere periode, een projectdag of themaweek rond een gezonde levensstijl werken.

Ontdek hier de 9 klas DOKI DOE’s met bijhorende inspiratiefiches