Doki eet gezond Doki leert fietsen Doki in de klas Doki maakt muziek Doki drinkt water Doki op de speelplaats Doki en Vriendjes Doki is acrobaat Doki speelt buiten

DOKI DOE 7: DOKI EN ZIJN VRIENDJES

oki doki en vriendjes

Inleiding

Een aantrekkelijk bewegings- en spelaanbod biedt unieke mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kleuters. Tijdens het spel leren ze samen spelen, ontwikkelen ze hun empathisch vermogen, leren ze gevoelens uiten, improviseren, regels verzinnen, rollen verdelen en opnemen, plannen, enzovoort. Jonge kleuters spelen naast elkaar in plaats van met elkaar.  Oudere kleuters hebben al meer aandacht voor anderen. Bij de oudere kleuter verandert het naast elkaar spelen in samenspelen.   Door vriendschappen te sluiten, leren kleuters de wereld van anderen kennen.

Hoe realiseren?

okidoki en zijn vriendjes okidoki en zijn vriendjes

Educatieve materialen

Picto’s

Stimuleer kleuters om via picto’s zelf conflicten op te lossen:

  • STOP! Ik vind dit niet leuk.
  • We luisteren naar elkaar.
  • We zoeken samen naar een oplossing.
  • We zijn niet meer boos.
  • Als er geen oplossing is, gaan we samen naar de leerkracht.

okidoki pictos

Dirk en Dolly: de ideale schooljaarfiguren

Dirk en Dolly geven aan de hand van posters tips om op een aangename manier met elkaar om te gaan.

Kinderen en hun sociale talenten

Inhoud dat scholen helpt bij het bevorderen van sociale competenties van leerlingen.

Emoties in de kleuterklas oefenen met de methode van het toverbos

In Het Toverbos leren kleuters spelend experimenteren met eigen situaties en gevoelens uiten. In Het Toverbos zijn kleuters niet langer kleuters, maar dieren. Hier wordt tijd gemaakt om samen te spelen en te experimenteren met oplossingen voor de situaties die ze ervaren.

Omgaan met elkaar

Dit project richt zich op het creëren van een positief groepsklimaat door middel van gesprekken, spelletjes en creatieve opdrachten.

Het gat in de haag

Tien verhalen over kleurrijke groentefiguurtjes en meer dan 100 oefeningen per klas omtrent het oefenen van sociale vaardigheden bij kleuters.

Sociale vaardigheden – educatieve uitgaven

Een waaier aan methodes om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en om wederzijdse interactie te realiseren. Het doel hierbij is positief gedrag te creëren.

Een doos vol gevoelens

Educatief materiaal (handleiding, gevoelshuisjes, maskers, vingerpopjes, plaatjes, cd, emo-meter, …) om kleuters op een speelse manier te leren omgaan met de vier basisgevoelens (blij, boos, bang, verdrietig).

Een huis vol gevoelens en axen

Een betrouwbare en krachtige ondersteuning voor kinderen om emoties te benoemen en te (h)erkennen via verschillende illustraties.

De ander en ik: sociale vaardigheden bij kinderen

Een informatieve brochure omtrent de ontwikkelingen van een kind op sociaal vlak.