Luuks spelbord

MOEV, Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven bieden de methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ aan waarbij scholen werk maken van méér beweging en een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten.

Jaarlijks belonen MOEV en Sport Vlaanderen de scholen voor de geleverde inspanningen. De laureaatscholen binnen het basisonderwijs ontvangen voor hun inzet tijdens het schooljaar 2021-2022 Luuks spelbord.


Doel van Luuks spelbord

Luuks spelbord stimuleert via korte bewegingstussendoortjes meer beweging en minder zitten in de schoolcontext. Bewegingstussendoortjes zijn leuke en eenvoudige oefeningen die slechts enkele minuten duren. Je kan dit spelbord gebruiken in de klas om een bewegingsvriendelijke klasomgeving te creëren. Je onderbreekt zo het langdurig zitten bij je leerlingen én je scherpt hun concentratie aan. Daarnaast kan je Luuks spelbord ook gebruiken op de speelplaats om op een laagdrempelige manier meer bewegen en actief spelen te stimuleren bij kinderen.

luuks spelbord wijzer


Luuks Spelbord

Het spelbord is opgedeeld in 4 thema’s die elk gelinkt zijn aan een kleur. Elk thema bevat 3 beweegopdrachten rond een bepaalde vaardigheid.

  • STERKE LUUK werkt rond kracht
  • SOEPELE LUUK rond flexibiliteit
  • STABIELE LUUK rond evenwicht
  • STRAFFE LUUK rond uithouding

Daarnaast is elke beweegopdracht voorzien van een fiche. Deze fiche bevat de beweging en een QR-code. Bij het scannen van QR-code kom je op een leuke GIF uit van Luuk die de beweging toont.

 


luuks spelbord dobbelsteenSpelvoorbereiding

Door de gaatjes bovenaan het spelbord, kan je er makkelijk voor kiezen om het spelbord op te hangen.
Let wel: wanneer je het spelbord ophangt, kan je geen gebruik maken van de arm. De 12-zijdige dobbelsteen dient hier ter vervanging van de arm.

Indien je met de Luuk-arm wil werken, leg je het spelbord best op een vlakke ondergrond. Zo wordt de arm niet belemmerd door de zwaartekracht. Uiteraard kan ook hier ook gekozen worden om de dobbelsteen te gebruiken.


Het spel

Bij gebruik in de klas:

  • De leerling aan de beurt werpt de dobbelsteen of draait in wijzerzin aan de Luuk-arm en neemt van het geworpen of gedraaide nummer de bijhorende fiche.
  • De speler presenteert de opdracht aan de klas door de beweging/opdracht uit te voeren die de kaart aangeeft.
  • Of de leerkracht scant de QR-code op het bord of de fiche om zo de opdracht met een eenvoudig animatiefilmpje via het smartbord aan de klas te tonen,
  • De kinderen van de klas herhalen de opdracht.

Bij gebruik op de speelplaats:

  • Kinderen kunnen de dobbelsteen gooien of aan de Luuk-arm draaien en de bijhorende beweegopdracht uitvoeren.

 

 

 

 luuks spelbord logos