Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Online inspiratiesessies

Neem ook dit schooljaar maandelijks deel aan online vormingsmomenten. Tijdens een webinar kan je luisteren naar een interessante spreker die een bewegingsgerelateerd thema toelicht. 


MOEV zet in op online vormingsmomenten. Iets voor jou? Goed om te weten: deze vormingen zijn volledig gratis. 


Programma 

MOEV ondersteunt leerkrachten in het basis- en het secundair onderwijs. Wil jij beweging nog meer een centrale plaats geven op school? We voorzien voor beide onderwijsniveaus een ruime waaier aan interessante sessies.

 

DIGITALE INNOVATIE IN DE SPORTLES


Datum: woensdag 18 oktober 2023 om 17u
Doelgroep: leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Spreker: Charlotte Van Tuyckom (Howest)

digitalisatieInternet of things, virtual en augmented reality, de metaverse, smart devices, articificiële intelligentie, … Hippe buzzwords of een wereld in verandering? Feit is dat nieuwe technologieën de sportwereld binnenkomen. Ook in de sportles zijn er meer en meer digitale innovaties mogelijk.

In deze sessie schetst Charlotte de toekomstmogelijkheden voor de sportles in een wereld van verandering. Ze laat jullie dromen van wat mogelijk is, maar licht daarnaast ook heel concrete apps toe die de organisatie van de sportles kunnen ondersteunen, apps met specifieke beweeg- en/of opwarmingsoefeningen, apps die lopen/wandelen leuker maken, apps rond bewegingsanalyse en video-feedback, laagdrempelige beweeg- en ademhalingsapps (van yoga tot mindfulness), enz.

Schrijf je in voor deze online inspiratiesessie

 

 

VERSTERK JE MIDDAGPAUZE


Datum: woensdag 15 november 2023 om 17u
Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Leen Dom, Linde Van Reusel (Karel de Grote Hogeschool)

middagpauzeDe middagpauze is een belangrijk moment op school. De pauze geeft structuur aan de schooldag. Niet alle kinderen ervaren deze middagpauze positief. Ook directeurs, leraren en andere begeleiders vinden de middagpauze een moeilijk gegeven.

Tijdens deze webinar bieden we inspiratie en handvatten om de middagpauze op jouw school aangenamer te maken. We bespreken hoe je een veranderproces kan opzetten en geven je concrete tips en tricks mee. We vertrekken daarbij van materiaal op de website 'Refters en speelplaatsen'.

Schrijf je in voor deze online inspiratiesessie

 

 

INCLUSIE IN DE LES L.O.


Datum: woensdag 29 november 2023 om 17u (NIEUWE DATUM)
Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs
Spreker: An Van de Putte (UCLL)

inclusieHoe kunnen leerlingen met een beperking participeren in de reguliere lessen L.O. in de basisschool? We staan stil bij de vier waarden die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de principes van inclusief onderwijs. Je leert ook het TREE-model kennen om de nodige aanpassingen in de lessen L.O. door te voeren. We illustreren deze aanpassingen met diverse casussen.

 Schrijf je in voor deze online inspiratiesessie

 

 

B-HEALTH: SCHOOL IN BEWEGING, BEWEGING IN DE SCHOOL


Datum: woensdag 13 december 2023 om 17u
Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Kirsten Devlieger, Frank Vandaele, Vicky Van Stappen (Arteveldehogeschool)

middagpauzeWat als het niet lukt? Wat als het wel lukt? Wat lukt er? De school beweegvriendelijker maken lukt soms wel, soms minder, soms voor even. Doorheen de sessie komen verschillende invalshoeken aan bod om de school beweegvriendelijker te maken.

In het project 'School in beweging' verzamelden we inspirerende verhalen bij leraren, directies en experten. We nemen je graag mee in hun verhaal.

Schrijf je in voor deze online inspiratiesessie

 

 


Reeds voorbij

SWEEP


Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs
Sprekers: MOEV,  Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen 

SWEEP is een platform waarop jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen ontdekken wie ze zijn. Ze vinden er een uitgebreid activiteitenaanbod dat aansluit bij hun interesses. SWEEP inspireert en motiveert hen om te bewegen én daarin plezier te vinden.  

Op het platform SWEEP ontdekken ook leerkrachten sterk lesmateriaal en haalbare tips en tricks om leerlingen meer te doen bewegen. En er is nóg meer: je kan concrete actieboxen en verrassende gadgets perfect inzetten in om het even welk vak. Met SWEEP zet je nieuwe (bewegings)acties op poten die je vlotjes kan afstemmen op je eigen voorkeuren, mogelijkheden en interesses. 

Ontdek tijdens deze inspiratiesessie hoe je je leerlingen in actie krijgt én ook nog eens je leerplandoelstellingen haalt. Samen leren we het platform SWEEP.be/voor-leerkrachten kennen.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

MEER LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN OP DE FIETS, HOE BEGIN JE ERAAN?


Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs
Spreker: Bram Clissen, Wout Vanhalen (L.O.- leerkrachten MABO Brussel)

Het Maria-Boodschaplyceum is een secundaire school in het hart van Brussel. Ondanks het grote aanbod aan openbaar vervoer (trein-tram-bus-metro) kiest een groot deel van de leerlingen en collega's toch om met de fiets naar school te komen. Al 15 jaar heeft de school fietsambassadeurs, leerlingen die tal van activiteiten organiseren om het fietsen te promoten.

Kom tijdens de onlinesessie meer te weten hoe die fietsambassadeurs, samen met leerkrachten Wout en Bram, leerlingen blijven stimuleren om zich fietsend door de stad te begeven.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

KLASMANAGEMENT IN DE LES L.O.: DIDACTISCHE TIPS


Doelgroep:
 leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Spreker: Peter Iserbyt (KU Leuven, Departement Bewegingswetenschappen)

Klasmanagement is meer dan enkele actieve werkvormen en verschillende klasopstellingen. Het is een verzamelwoord voor alle maatregelen die een leerkracht neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. Goed klasmanagement is een voorwaarde om een les vlot te laten verlopen en een positief leerklimaat te bekomen.

Tijdens deze webinar staan we stil bij verschillende tips en tricks die je als leerkracht L.O. kan gebruiken tijdens de sport- en beweegactiviteiten.

Deze webinar kwam tot stand in samenwerking met BVLO.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

SPEELPLAATS MET TOEKOMST


Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) 
SprekersRegionale LandschappenMOS en MOEV

De rol van de speelplaats wordt steeds belangrijker. Meer en meer scholen zeggen nee tegen de betonnen vlaktes en een volmondige ja voor een natuurlijke omgeving waar kinderen zich goed voelen. Met ‘Speelplaats met Toekomst’ bouw je aan een speelplek voor de leerlingen van je school, maar zorg je ook voor een gedeelde plaats voor ontmoeting en ontspanning in de buurt. Met de juiste ingrepen zorg je zelfs voor kleine ecosystemen als buffer tegen klimaatveranderingsprocessen.

MOEV (powerpointpresentatie)

Regionale Landschappen (powerpointpresentatie)

 


Overige online inspiratiesessies


DE BEWEEGBUDDY, DE NIEUWSTE TOOL OM JOUW KLAS IN BEWEGING TE ZETTEN!


Doelgroep:
 leerkrachten basisonderwijs (2de graad: 3de en 4de leerjaar)
Sprekers: MOEV & Sport Vlaanderen

De Beweegbuddy doorbreekt samen met zijn vriend Luuk het lange stilzitten in de klas en brengt kinderen van het derde en vierde leerjaar in beweging doorheen de schooldag.

MOEV en Sport Vlaanderen leiden je doorheen het spiksplinternieuwe leerkrachtenplatform boordevol toegankelijke opdrachten voor elke leerling en elke klasleerkracht. Ontdek hoe jouw klas van de animatiefiguur Beweegbuddy een échte Klasbuddy kan maken. Binnen het platform maak je in een oogopslag je agenda op én selecteer je op welke dag en tijdstip je een activiteit inplant. Samen doorlopen we alvast de verschillende activiteiten zodat je makkelijk een opdracht kan kiezen uit één van de vier beweegthema’s.

 

 

art boog2

 

BRENG RUST EN BEWEGING IN DE KLAS
Vernieuwde bewegingstussendoortjes brengen een klasgesprek rond mentaal welbevinden in beweging.


Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs
Sprekers: Lotte Vanwezemael (ambassadrice Warme William), Liesbeth De Backer (ergotherapeute, Full of Yoga)

Het mentaal welbevinden is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. En gelukkig maar! Hoe kan jij op een toegankelijke manier het thema welbevinden in de klas aanbrengen? Via ons nieuw project ‘Voel je goed met Luuk & Warme William’ worden leuke bewegingstussendoortjes gekoppeld aan het welbevinden van de leerlingen. Voor dit aanbod slaan Luuk, Warme William en Gio Kemper de handen in elkaar.

In deze interactieve sessie vertrekken we vanuit de bewegingstussendoortjes en tonen we hoe je dankzij lesfiches eenvoudig de brug kan maken naar een klasgesprek over het welbevinden van leerlingen.

Liesbeth De Backer, zelfstandig yoga docente, zal in deze sessie vanuit haar expertise als ergotherapeute in het onderwijs de socio-emotionele, cognitieve en motorische meerwaarde van de 9 geselecteerde bewegingstussendoortjes duiden. Ook Lotte Vanwezemael komt deze sessie langs. Als ambassadrice vertelt zij jullie graag wie Warme William is.

 

 

art boog2

 

EEN GREEP UIT HET AANBOD VAN INNOVATIEVE SCHOOLPROJECTEN I.S.M. SPORTFEDERATIES
Hoe kan je als leerkracht meehelpen om de brug van de school naar de lokale club zichtbaar te maken?


Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs
Sprekers:

Wat is de meerwaarde voor jou als leerkracht om in te tekenen op een schoolproject i.s.m. een sportfederatie? Tijdens deze sessie stellen Sneeuwsport Vlaanderen, Vlaamse Schermbond en Tennis Vlaanderen hun innovatieve projecten voor, allen ontwikkeld op maat van de school en de leerkracht. Via schoolprojecten proberen deze, maar ook andere federaties vanuit de school een duurzame brug te maken naar de lokale sportclub.Tijdens de sessie is er ook aandacht voor getuigenissen van scholen die reeds deelnamen aan de voorgestelde projecten. Na de sessie kan je dus meteen aan de slag!

Het uitgebreide aanbod van schoolprojecten i.s.m. sportfederaties kan je steeds hier terugvinden.

Schermen op school (powerpointpresentatie)

Start to Tennis @ school (powerpointpresentatie)

Snow to School (powerpointpresentatie)

 

 

art boog2

 

HOE KAN IK KINDEREN VERDER COACHEN VANUIT HUN BEWEGINGSDRANG?
Een verrijkende, praktische sessie voor de bewegingsmentor én de klasleerkracht.


Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs
Spreker: Kirsten Devlieger (Arteveldehogeschool)

'Jonge kinderen dragen beweging in zich' is het uitgangspunt van dit verhaal. We gaan op verkenning naar hoe we hen kunnen versterken in hun bewegingsdrang. We staan ook stil bij hoe we die bewegingsdrang kunnen inzetten in de dagdagelijkse onderwijspraktijk om kinderen te laten groeien binnen alle domeinen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen we tenslotte kansen om beweging een plaats te bieden in een duurzame en krachtige leer- en leefomgeving voor jonge kinderen.

Kirsten Devlieger neemt je mee doorheen het verhaal van ‘school in beweging', een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

LEREN ZWEMMEN 2.0: VERTALING VAN DE LEERLIJN ZWEMMEN NAAR DE SCHOOLSE PRAKTIJK


Doelgroep:
 leerkrachten basisonderwijs
Sprekers:

Hoe vertaal je de leerlijn zwemmen succesvol naar de zwemles op school?Wat is anno 2022 de meest effectieve aanpak in functie van de eindtermen, maar ook de zwembrevetten?

Tijdens deze sessie lichten de sprekers de meerwaarde en bruikbaarheid toe van de gloednieuwe praktische leidraad ‘Leren Zwemmen’ (zwemfed, 2021). We maken daarbij de brug van de oefenstof -ruim 2.000 oefeningen en varianten- naar de zwembrevetten en de verschillende didactische settings in het lager onderwijs.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

BEWEGINGSVRIENDELIJK LESGEVEN IN DE PRAKTIJK - GO! ATHENEUM VIJVERBEEK ASSE


Doelgroep:
 leerkrachten secundair onderwijs
Sprekers: Maya Matthys en Claudia De Vylder (GO! Atheneum Vijverbeek Asse)

Het GO! Atheneum Vijverbeek in Asse begon een aantal jaren geleden met kleine interventies om bewegingsvriendelijk lesgeven te integreren. Aanvankelijk werd gestart met het aanpassen van 1 lokaal en de medewerking van 3 gemotiveerde leerkrachten. Gaandeweg werd het initiatief uitgebreid en raakte dit verweven met het lesgebeuren binnen meerdere vakken. 

Maya Matthys (leerkracht L.O) en Claudia De Vylder, drijvende krachten achter dit project, leggen tijdens deze sessie uit hoe de school dit aanpakt. Wat werkt goed ? Welke aandachtspunten en mogelijke valkuilen zijn er? Hoe ervaren de leerlingen en de leerkrachten het project?

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

AVONTUURLIJK SPELEN 6-12 JARIGEN


Doelgroep:
 leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Alexia Sabbe (Vives Hogeschool)

Is het eigenlijk wel verantwoord om kinderen écht avontuurlijk te laten spelen? Ook al zijn daar mogelijk risico’s aan verbonden? Hoe zie jij dat? Ben je benieuwd naar waar jouw grenzen liggen? Welke voor- en nadelen?

Tijdens deze inspiratiesessie krijg je inzichten over de meerwaarde van avontuurlijk spelen op school én in de vrije tijd. Ook krijg je enkele tools aangereikt, en een overzicht van de visie van ouders uit heel Vlaanderen. Alexia Sabbe neemt je mee door het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject van Vives Hogeschool.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

OUTDARE EDUCATION


Doelgroep:
leerkrachten basisonderwijs 
Spreker: Gorik Van Helleputte en Danielle Cools (UCLL)

Outdoor Learning als bruggenbouwer
Outdoor learning is stilaan een bekend begrip binnen het onderwijs. Maar wat ben je er zelf mee? Hoe krijg je leren in beweging? Hoe krijg je beweging in leren? Aan de hand van concrete voorbeelden kijken we verder en dieper naar leerkansen voor kinderen en vooral naar leerkansen voor leerkrachten.

 Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

EEN LEERLIJN BEWEGING


Doelgroep:
leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Spreker: Femke De Meester (Vlaams Instituut Gezond leven)

Vorig jaar lanceerde Gezond leven de leerlijn 'bewegen en minder zitten'. Deze leerlijn is een praktisch hulpmiddel dat het hele schoolteam helpt om lesinhouden en educatieve materialen te kiezen en om onderling af te stemmen welke lessen rond bewegen en  minder zitten in welke vakken/leergebieden of welk leerjaar aan bod kunnen komen (van de eerste kleuterklas tot het 6de middelbaar).

Vorig schooljaar ontwikkelden MOEV en Gezond leven een leuke praktische quiz rond deze leerlijn; de 'Beweegquiz'.
In deze sessie werpen we een blik op beide producten.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

ACTIEVE VERPLAATSING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS


Doelgroep:
leerkrachten secundair onderwijs
Spreker: Erik Thys (VSV)

Fietsen en fietsverplaatsingen op school draaien doorgaans om motivatie, materiaal, organisatie, educatie en een hoop andere vragen (hoe zit dat nu weer met de verzekeringen?). Tijdens deze sessie willen wij graag met jullie in interactie gaan. Wat doe je nu al en welke drempels ervaar je om de fiets te nemen?

MOEV en VSV proberen alvast samen een antwoord te formuleren op jullie meest prangende fietsvragen.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

BEWEGEN KAN JE METEN


Doelgroep:
leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Sprekers: Prof. Dr. Matthieu Lenoir (UGent) en Elise Van der Stichelen (SportaMundi)

Hoe kan je de beweegvaardigheden van leerlingen meten en beter gaan ontwikkelen op maat van elke leerling? Prof. Dr. Matthieu Lenoir geeft je nieuwe inzichten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van een reeks 'testjes' kom je als leerkracht te weten waar leerlingen zich individueel verder kunnen ontwikkelen. Op basis van de resultaten kunnen gedifferentieerde oefeningen worden aangereikt. Via een digitaal platform kan je de beweegvaardigheden van elke leerling opvolgen over de schooljaren heen. Elise Van der Stichelen van SportaMundi geeft een demo van dit 'platform' dat momenteel in ontwikkeling is.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

REPLAY 3-6, RISICOVOL SPELEN BIJ KLEUTERS


Doelgroep:
leerkrachten kleuteronderwijs
Spreker: Helena Sienaert (Arteveldehogeschool)

Risico's bij het spelen ... moeten we die niet vermijden? Ons antwoord: niet allemaal! Als je álle risico’s probeert weg te nemen, ontneem je kinderen meteen ook de kans om zélf met risico’s om te gaan. Ook jonge kinderen zijn in staat om (met jouw ondersteuning) risico’s te overwinnen. De vraag is dan: hoe ondersteun je risicovol spelen best?

Tijdens deze vorming neemt Helena Sienaert, docent en onderzoekster aan de Arteveldehogeschool, jullie mee op een boeiende ontdekkingstocht door RePLAY, hun praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

ICES-TOOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG


Doelgroep:
leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Spreker: An De Kock (ICES - Centrum Ethiek in de Sport)

Hoe reageer je als er zich pestgedrag voordoet binnen je sportgroep? Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Wat is jouw reactie als leerlingen beginnen te vechten tijdens een voetbalwedstrijd? Hoe kan je met jouw leerlingen het gesprek aangaan over grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext?

In deze vorming gaan we dieper in op de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. We leren je tijdens de vorming op een praktische manier het grenswijssysteem hanteren en stellen daarnaast een nieuw spel voor ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’. Deze kan je gebruiken om met je leerlingen het gesprek aan te gaan over welk gedrag zij grensoverschrijdend vinden en hoe zij zouden omgaan met zo’n situatie.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

EEN LEERLIJN FIETSEN VOOR HET BASISONDERWIJS


Doelgroep:
leerkrachten basisonderwijs
Sprekers: Lien Meulendijks (VSV) en Bart Nonneman (En danseuse)

Leren fietsen is vandaag de dag niet voor elke leerling een evidentie. Meer en meer scholen bieden daarom fietseducatietraining op school aan. Maar welke vaardigheden leer je wanneer aan? Welke materialen en werkvormen gebruik je doorheen het basisonderwijs. In deze bijzonder praktische webinar stellen Lien Meulendijks (VSV) en Bart Nonneman (En danseuse) een nieuw educatief pakket fietsonderwijs voor, speciaal ontworpen in het kader van het WK wielrennen 2021 in Leuven.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

DE LEERKRACHT L.O. VAN DE TOEKOMST


Doelgroep:
leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Spreker: Griet Cappelle (TomorrowLab) en Charlotte Van Tuyckom (Howest)

In een vorige sessie nam Griet Cappelle jullie mee naar de school van de toekomst en inspireerde jullie over de mogelijkheden van sport en bewegen hierin. In deze sessie gaan Griet Cappelle (Tomorrowlab) en Charlotte Van Tuyckom (Howest) hierop verder.  

Wat zijn de toekomstige rollen voor een sportleerkracht in een wereld in verandering? 

De strijd tegen het zittend bestaan gaan we aan met slimme gadgets die onze fysieke activiteit meten, van smartphone apps tot wearables, activity trackers, smartwatches, smart clothing en sensoren in onze omgeving. Via sociale spelmechanismen, gamification, scores, statistieken en op het juiste moment afgeleverde tips en suggesties stimuleren ze ons om meer te bewegen en gezonder te leven.
Die toename in smart devices ter ondersteuning van een gezonde levensstijl, het feit dat ons gedrag steeds vaker digitaal in kaart wordt gebracht, en de mogelijkheid van technologie om ons 24/7 begeleiding te bieden en samen te werken en/of te bewegen maakt de opkomst van een nieuw soort sportleerkracht mogelijk. 

Ze laten jullie dromen van wat mogelijk is, tijdens en buiten de les LO. Daarnaast lichten ze verschillende digitale innovaties toe waarmee de sportleerkracht vandaag reeds zijn/haar leerlingen op school maar ook in hun dagelijks leven kan ondersteunen om meer te bewegen. 

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

KINDEREN EN JONGEREN STIMULEREN TOT ACTIEVE LEVENSTIJL: DE LERAAR ALS MOTIVERENDE COACH


Doelgroep:
leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Sprekers: dr. Leen Haerens, professor aan de Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen UGent

De kranten staan er vol van: kinderen en jongeren bewegen te weinig, steeds meer mensen kampen met overgewicht, jongeren verbinden zich niet meer blijvend aan hun sport, sportclubs kampen met een gebrek aan langdurig engagement en drop-out … Ook nu, in tijden van COVID-19, zien we dramatische dalingen in de activiteitsgraad van kinderen en jongeren.

Het voeden van duurzaam enthousiasme voor bewegen en sport, het stimuleren van kinderen en jongeren om het beste uit zichzelf te halen en als competente en zelfzekere bewegers door het leven gaan, vormt een belangrijke uitdaging voor de hedendaagse sport, die zeer nadrukkelijk tot uiting komt in de les L.O.

Download de powerpointpresentatie

 

 

 

art boog2

 

MOEV-TALK: BEWEGEN MAAKT GELUKKIG


Doelgroep:
leerkrachten en directies basis- en secundair onderwijs
Spreker: prof. Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie UGent en VUB

MOEV projecten online inspiratiesessies griet kappelleWord jij ook geconfronteerd met onzekere, eenzame kinderen en jongeren op school? Ongetwijfeld is het een hele uitdaging om goed in te spelen op het mentaal welzijn van leerlingen ... Welke rol kan een preventief gezondheidsbeleid op school spelen?
Tijdens deze MOEV-Talk gaan we in gesprek met 'geluksprofessor' Lieven Annemans over deze thematiek.

Lees het interview met prof. Annemans over 'bewegen maakt gelukkig'

 

 

art boog2

 

SEDENTAIR GEDRAG BIJ KLEUTERS


Doelgroep:
leerkrachten kleuteronderwijs
Spreker: dr. Femke De Meester, Vlaams Instituut Gezond Leven (stafmedewerker sedentair gedrag)

Lang stilzitten ofwel sedentair gedrag is schadelijker voor je gezondheid dan gedacht, ook bij kleuters, kinderen en jongeren. Helaas zet de samenleving ons voortdurend aan tot veel en lang stilzitten thuis, in de vrije tijd, op school, en tijdens verplaatsingen. 

Tijdens deze sessie zullen we 'stilstaan' bij: Wat is sedentair gedrag? Wat doet het met de gezondheid van onze kinderen en hoe beïnvloedt onze schoolomgeving het aantal uren zitten? Daarnaast reiken we concrete handvatten aan om aan de slag te gaan op jouw school. 

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

BETER BUITEN. WAT JE BUITEN LEERT, KOMT BETER BINNEN.


Doelgroep:
leerkrachten secundair onderwijs 
Spreker: Kris Van Ingelghem, coach GoodPlanet

Na de succesvolle sessie 'Buiten leren. Wat je buiten leert, komt beter binnen.' voor het basisonderwijs brengt Kris Van Ingelghem deze keer een sessie gericht naar het secundair onderwijs.  

Leren in de buitenlucht is al een surplus op zich, ook (of zeker) in de koudere seizoenen van het jaar. Welke vaardigheden kan je beter aanscherpen? Hoe kan je je lesinhouden buiten geven? Hoe kan je je ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen én leren? 
We bekijken ook hoe je collega's hiervoor kan enthousiasmeren. 

Download de powerpointpresentatie

 

 


art boog2

 

GESMEERD GELEERD


Doelgroep:
leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Lucie Van Mierlo, auteur #gesmeerdgeleerd en medeoprichter GRO

Gesmeerd geleerdKinderen zijn natuurlijke bewegers, maar tijdens de schooltijd moeten kinderen vaak lange periodes stilzitten. Dat beweging een belangrijke partner is tijdens de verwerking van kennis én voor de ontwikkelingskansen van ieder kind, wordt daarbij vergeten. Op welke wijze kan de school de ontwikkeling, de motivatie, de betrokkenheid en de schoolprestaties van ieder kind ondersteunen?  

Tijdens deze sessie neemt Lucie je mee doorheen de brede waaier van ‘bewegend leren’. Ze ontleedt en onderbouwt het concept ‘bewegend leren’, en neemt ook de tijd om enkele praktische voorbeelden te delen.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

ZULLEN WE NOG BEWEGEN IN DE SCHOOL VAN DE TOEKOMST?


Doelgroep:
leerkrachten en directies basis- en secundair onderwijs
Spreker: Griet Cappelle, Innovation designer bij TomorrowLab

MOEV projecten online inspiratiesessies school toekomstDe coronacrisis heeft de hele wereld noodgedwongen versneld naar digitale toepassingen doen grijpen. Ook in het onderwijs experimenteren leerkrachten volop met allerlei digitale tools. De digitalisering in het onderwijs zal na deze crisis niet meer weg te denken zijn. Scholen met een visie op de toekomst zullen dit groot experiment aangrijpen om hun school van de toekomst verder vorm te geven.
Tijdens deze sessie neemt Griet Cappelle je mee naar de school van de toekomst en de rol van sport en bewegen hierin.

 

 

art boog2

 

BEWEGEN IN CORONATIJDEN - TIPS VOOR ELKE LEERKRACHT


Doelgroep:
leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren basis- en secundair onderwijs
Spreker: MOEV

MOEV nodigde je op 18 en 19 november 2020 uit voor interactieve webinars vol praktische tips en tricks om beweging op school en tijdens het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Op welke manier brachten leerkrachten leerlingen in beweging in de eerste lockdown? Wat werkte en wat bleek minder succesvol? We zoomen ook in op de actuele situatie en de huidige richtlijnen per onderwijsniveau.

Webinar voor leerkrachten BaO

 

Webinar voor leerkrachten SO

 

art boog2

 

BETER BUITEN. WAT JE BUITEN LEERT, KOMT BETER BINNEN.


Doelgroep:
leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Kris Van Ingelghem, coach GoodPlanet

Leren in de buitenlucht is al een surplus op zich, ook (of zeker) in de koudere seizoenen van het jaar.
Welke vaardigheden kan je beter aanscherpen? Hoe kan je je lesinhouden buiten geven? Hoe kan je je ruimte aantrekkelijker maken voor spelen én leren?
We hebben het over het belang van kampen bouwen op school, over spelen en leren bij 'slecht weer', natuurlijk bewegen, motorische uitdagingen en meer. We bekijken ook hoe je collega's hiervoor kan enthousiasmeren.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

BEWEGINGSPSYCHOLOGIE BIJ JONGEREN


Doelgroep:
leerkrachten secundair onderwijs
Spreker: Cedric Arijs, klinisch psycholoog (Universiteit Gent); sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D)).

MOEV projecten online inspiratiesessies bewegingspsychologieSportpsychologie en de mentale begeleiding van (top)atleten raakt stilaan ingeburgerd binnen de competitiesport. Kunnen we hieruit ideeën vertalen naar de schoolse context? De basismotivatie om aan sport en beweging te doen kan bij iedereen verschillen. Onderzoek toont ook aan dat een te sterke focus op prestaties en onderlinge competitie ervoor zorgt dat een grote groep jongeren sport en beweging links laten liggen. We hebben wel een redelijk goed idee wat fysiologisch of motorisch het beste werkt om sportieve resultaten te boeken, maar stellen we ons wel vaak genoeg de vraag of dit ook psychologisch de gewenste effecten heeft?

Met het oog op levenslang sporten en bewegen is het van maatschappelijk belang dat ook jongeren correct begeleid worden op mentaal vlak om zich optimaal te ontplooien als mensen in beweging.

 

 

art boog2

 

VITAL SCHOOLS


Doelgroep
: leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Gert Muylle, lector & onderzoeker Howest

Hoe kunnen we binnen het bestaande bewegingsbeleid van de school, 'vitale' en duurzame acties ontwikkelen die ‘minder lang stilzitten en meer bewegen’ stimuleren binnen de klascontext? Dat was de vraag van waaruit het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Vital Schools’ van de Hogeschool West-Vlaanderen uit vertrok.
Exact 1 jaar nadat het proeftraject met een aantal scholen begon en net voor de verdere uitrol van het project geven de onderzoekers hun werkwijze en conclusies mee.

Download de powerpointpresentatie