Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Algemene voorwaarden

Ontdek hier: 


Wettelijke vermeldingen MOEV-website

Het gebruik van de website www.moev.be is onderworpen aan de hieronder opgenomen algemene voorwaarden.
Gebruik maken van de MOEV-website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website van MOEV is de MOEV-cöordinator.
Olaf Moens
Ravensteingalerij 3 bus 7
1000 Brussel
E-mail.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: +32 2 420 06 80
Ondernemingsnr.: BE 0426 675 086

Ontwerp en realisatie van de website

Loft33 ontwierp de website van MOEV: www.loft33.be

Beheer van de website

De medewerkers van MOEV beheren de website in overleg met Loft33.

Informatie

MOEV besteedt veel aandacht en zorg aan haar website. MOEV streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan MOEV niet op elk ogenblik garanderen dat alle informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien je toch onjuiste info op de website vindt, kan je dit melden door een e-mail te sturen naar MOEV: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. MOEV stelt alles in het werk om eventuele tekortkomingen op de website zo snel mogelijk weg te werken.

MOEV stelt alles in het werk om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. MOEV kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

MOEV is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de informatie die op deze website raadpleegbaar is.

Hyperlinks

De site bevat links naar andere sites. Die sites, waarvan MOEV regelmatig de adressen verifieert, maken geen deel uit van MOEV. Het team dat verantwoordelijk is voor de website van MOEV beheert de inhoud van die sites niet en is niet verantwoordelijk voor de info die op die sites verschijnt.

Cookies

De website van MOEV maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken, en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Voor statistische doeleinden gebruikt de website van MOEV cookies. Zij kunnen er niet voor zorgen dat je geïdentificeerd wordt. Integendeel, zij zorgen voor de verzameling van anonieme info over bv. de browser en het gebruikte systeem, het aantal bezochte pagina’s, de duur van het bezoek. 
Elke internetgebruiker mag de registrering van cookies weigeren tijdens de configuratie van zijn browser.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies van jouw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie, kan je de instructies van jouw internetbrowser consulteren. 


Privacy policy MOEV 

Bescherming van de persoonsgegevens

MOEV hecht veel belang aan de eerbiediging van ieders persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens dient te verstrekken.

In bepaalde gevallen kan MOEV je evenwel persoonlijke informatie vragen. In dat geval behandelt MOEV de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

MOEV gebruikt de door jou meegedeelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • deelname activiteiten (regionaal, Vlaams, internationaal) + AVG (14/04/2016)
 • verwerking van een bestelling
 • versturen van nieuwsbrieven
 • je op de hoogte brengen van activiteiten

MOEV geeft je daarbij volgende garanties:

 • MOEV verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens enkel om je de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • MOEV maakt jouw persoonsgegevens niet bekend aan derden, ook niet voor direct-marketingdoeleinden.
 • Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kan steeds de juistheid ervan verifiëren.
 • MOEV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door MOEV, of indien je die gegevens wil laten verwijderen, kan je contact opnemen met MOEV: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beeldmateriaal

MOEV kan verkregen beeldmateriaal digitaal gebruiken ter ondersteuning van haar interne en externe communicatie (website, nieuwsbrief, social media, persbericht, …) om scholen in beweging te zetten. Er zal bij het maken van beeldmateriaal steeds rekening gehouden worden om geen gerichte foto’s of video's van individuele personen te nemen. 

Op grond van de regels m.b.t. het portretrecht kan elke (niet-openbare) persoon die op een foto of video staat en die niet uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven tot publicatie ervan in de communicatie van MOEV, de foto of video via eenvoudig verzoek laten verwijderen. Je kan hiervoor contact opnemen met MOEV: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Online formulieren

De velden van de online formulieren die met een asterisk gemarkeerd zijn, dien je in te vullen. De info die MOEV daaruit haalt, verwerkt MOEV in een database om elke aanvraag goed te kunnen behandelen. 


Gedragscode MOEV 

De basisprincipes van MOEV zijn: respect - geweldloosheid - privacy - zorg en verantwoordelijkheid

De begeleider: 

 • vertoont respect voor elke persoon en voor de onderlinge verschillen qua leeftijd, cultuur, geslacht en seksuele geaardheid 
 • vertoont respect voor de lichamelijke en seksuele integriteit van alle leerlingen, andere begeleiders en externen
 • vertoont geen verbaal of fysiek geweld t.o.v. leerlingen, andere begeleiders en externen; garandeert steeds de veiligheid van de leerlingen 
 • vertoont respect voor de privacy van de leerlingen, andere begeleiders en externen
 • gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van de leerlingen in dossiers, rapporteringen en/of mondelinge gesprekken
 • heeft aandacht voor leerlingen met problemen en is steeds een aanspreekpunt
 • vervult een voorbeeldfunctie; stimuleert anderen ook tot een correcte omgang