Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

basketballerOuders

Als ouder wens je heel wat dingen voor je kind: dat het zich goed in z’n vel voelt, vrienden maakt, leert omgaan met andere kinderen, fit is, zich motorisch goed ontwikkelt, zich goed kan concentreren, een positief zelfbeeld krijgt …

Voldoende beweging is een essentieel onderdeel om dat rijtje te voeden, een goede gezondheid te krijgen én te behouden. Wist je dat een kind met veel bewegings- en sportkansen, zich vaak beter ontwikkelt dan een kind dat niet beweegt? Omdat kinderen en jongeren het meest op school vertoeven, is dit de ideale plaats om hen zoveel mogelijk in beweging te krijgen. Daarom kiezen heel veel scholen resoluut voor schoolsport.


Schoolsport, wat is dat eigenlijk?

Schoolsport is het geheel van sport- en beweegactiviteiten op, rond en op weg naar de school van je zoon of dochter. Door schoolsport in het leerlingenaanbod te voorzien, stimuleert de school een gezonde levensstijl en een levenslange deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Wist je dat er op de school van je kind heel wat mogelijkheden zijn om te bewegen of te sporten? We stellen ze graag aan je voor.


 • beweging tijdens de lessen L.O.
 • bewegings- en sportactiviteiten tijdens de middagpauze
 • voor- en naschoolse bewegingsactiviteiten
 • bewegingsmogelijkheden op een actieve speelplaats tijdens een interactieve speeltijd
 • tijdens de lessen via bewegend leren 
 • tijdens de lessen via bewegingsvriendelijk lesgeven om het lange stilzitten te doorbreken (denk maar aan een bewegingsvriendelijke omgeving, maar ook aan bewegingstussendoortjes)
 • uitstappen of verplaatsingen te voet of met de fiets

secundair1

Maar ... het stopt niet bij enkele losse activiteiten. De volgende stap is een schoolbeleid waarin beweging, sport en minder stilzitten alle kansen krijgen. Hierin komen alle bovenstaande punten samen. Alleen met een doordacht plan kan de school voor extra bewegingskansen op school zorgen. Maar zo’n beleid vraagt natuurlijk wel een extra inspanning van de school. MOEV neemt scholen hier graag bij de hand om hen te begeleiden. MOEV helpt leerkrachten én leerkrachtenteams om samen een leuk bewegingsaanbod uit te werken voor alle leerlingen.

 

secundair5Schoolsport bestaat dus op heel wat manieren. Dat moet ook, want onze kinderen en jongeren zijn zelf ook heel verschillend in achtergrond, afkomst, karakter en interesses. Willen we hen (blijvend) in beweging zetten, moeten we dat op verschillende manieren aanpakken. School vormt hierin een heel belangrijke plaats. Zowel voor als na school, tijdens én tussen de lessen bestaan er heel wat bewegingsmogelijkheden. MOEV is de overkoepelende organisatie voor schoolsport. Ontdek op de website van MOEV wat we voor de school van jouw kind kunnen betekenen. 

 wie sport die wint campagne vierkantWaarom deze campagne?

MOEV, Sport Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming lanceren de campagne ‘schoolsport’.
Het doel? Schoolgaande kinderen en jongeren aanzetten tot minder stilzitten, meer beweging en sport.

Hiervoor willen we het belang en het plezier van schoolsport zichtbaar maken bij kinderen en jongeren (3-18 jaar) en de betrokken volwassenen (ouders, directies, leerkrachten, …). We  willen alle kinderen motiveren om actiever uit de hoek te komen. De campagne zet daarbij in op het stimuleren van meer samenwerking tussen school, sportclub en gemeente. Zo kunnen verschillende schoolsportinitiatieven makkelijker tot bij jouw kinderen komen.

 


‘Wie sport die wint.’ Maar winnen, wat is dat?

Winnen kennen we allemaal wel: na een spel of wedstijd met een gouden medaille of beker naar huis keren. MAAR… winnen kan ook anders!

Door te bewegen en te sporten, win je …

 • nieuwe vrienden
 • … een gezondere conditie
 • … een fris hoofd
 • … én een beter gevoel

Wat kan ik als ouder doen?

Bewegen is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar hoeveel beweging hebben ze nodig en hoe kan jij je kind stimuleren om voldoende te bewegen?

Wanneer ouders betrokken zijn bij beweegactiviteiten en hier thuis ook aandacht aan besteden, zijn kinderen gemotiveerder en bewegen ze ook makkelijker binnen de opvang of op school. Als ouder kan je het beweeggedrag van je kind dus op verschillende manieren positief beïnvloeden.
 

Enkele leuke tips:

 • Wees enthousiast. 
  Kinderen en jongeren gaan meer bewegen als hun ouders enthousiast zijn en dit dagelijks stimuleren.
 • Geef het goede voorbeeld. 
  Je bent als ouder een rolmodel voor je kind. Als je het goede voorbeeld geeft door zelf te sporten en te bewegen is de kans dat kinderen dit gedrag overnemen groter. Dat geldt ook wanneer je bijvoorbeeld de auto laat staan en (samen met je kind) naar school fietst.
 • Beweeg bij dagelijkse activiteiten.
  Stimuleer je kind om met de fiets of te voet naar school, de bakker of de grootouders te gaan.
 • Ga op zoek naar sportactiviteiten in de buurt.
  Je kan samen met je kind uitzoeken welke sport hij of zij leuk vindt en energie uithaalt. Een proefles is ideaal om de sport te leren kennen bij een sportvereniging in je buurt. Bekijk welke activiteiten in het buurtaanbod zitten op de website van de gemeente.
 • Contacteer de school of de leerkracht van je kind.
  Ga met de klasleerkracht in gesprek over welke bewegings- en sportactivteiten je kind leuk vindt en welk aanbod de school hiervoor heeft. 


ouders3


Hoe kan MOEV mij hierbij ondersteunen?

Op de website van MOEV vind je alle informatie voor leerkrachten om beweging op school in de verf te zetten. De MOEV-medewerkers staan de leerkrachten van jouw kind met alle plezier bij indien nodig. Zo stellen we een gepast bewegingsaanbod voor met de juiste ondersteuningsvormen voor leerkrachten. De info op onze website is vaak gekende kost voor leerkrachten L.O., maar nog niet altijd voor de klasleerkrachten. Promoot jij graag onze initiatieven op school? Gebruik dan de URL's van www.moev.be om de info door te sturen naar de leerkracht van jouw dochter of zoon. Heb je zelf vragen? Contacteer MOEV gerust!

Weet je dat je ook thuis aan de slag kan gaan met materialen van MOEV? Op ons YouTube-kanaal vind je heel wat leuke dansjes en bewegingstussendoortjes. We hebben ook een bewegingsquiz die je zeker wil ontdekken met je kinderen.Campagnematerialen

Help ons mee om de campagne te laten leven en gebruik de campagnematerialen: