Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Leerkrachten

loper2Schoolsport, wat is dat eigenlijk?

Onze leerlingen verschillen in achtergrond, afkomst, karakter en interesses. Maar één ding verenigt hen: beweging en sport! Het is daarom belangrijk dat we alle leerlingen volop in beweging zetten, voor, tijdens én na de schooluren. Van de tocht naar school tot een actieve speeltijd, bewegend leren tijdens de lessen en beweegactiviteiten in de voor- en naschoolse opvang.

Schoolsport is het geheel van sport- en beweegactiviteiten op, rond en op weg naar de school van de leerlingen. Door schoolsport in het leerlingenaanbod te voorzien, stimuleert jouw school een gezonde levensstijl en een levenslange deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten.

 


En wat doet de organisatie MOEV dan zoal?

Als overkoepelende en coördinerende organisatie wil MOEV via de scholen het startsignaal geven voor een leven vol beweging en sport. Met de nodige inspiratie, tools en een uitgebreid activiteitenaanbod reikt MOEV leerkrachten, ouders, sportclubs en gemeenten de sportieve hand.

MOEV 480x270px transparantMOEV is er voor elke leerkracht. Werken aan schoolsport gebeurt niet enkel in de les L.O.. Tijdens elke les kan iedere leerkracht de leerstof op een dynamische manier aanbrengen en bewegend leren mogelijk maken. Ook bewegingsmomenten zoals bewegingstussendoortjes zorgen niet alleen voor bewegingswinst, maar ook voor extra concentratie tijdens de lessen. En bewegen, op welke manier dan ook, dat kan nooit genoeg zijn voor kinderen en jongeren. Het is goed voor hun ontwikkeling, zowel fysiek, mentaal als sociaal.

 


Iedereen wint met beweging en sport!

Sport hoeft niet altijd met een gouden beker in de lucht of medaille rond de nek te eindigen. Kinderen en jongeren moeten vrij kunnen bewegen en sporten zonder enige vorm van druk. Dat is ook winnen!

Door te sporten, winnen leerlingen…

 • … leuke vrienden om zich goed bij te voelen
 • … een goed gevoel
 • … een fris hoofd
 • … een gezondere conditie
 • concentratie tijdens de lessen
 • … een gezond lichaam dat ziektes helpt voorkomen
 • zelfvertrouwen
 • weerbaarheid

wie sport die wint campagne vierkantWaarom de campagne ‘Wie sport, die wint’?

MOEV, Sport Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming lanceren de campagne ‘Wie sport, die wint’ specifiek voor kleuters, kinderen uit de lagere school en jongeren uit het secundair onderwijs. Doel hierbij is om schoolgaande kinderen en jongeren te overtuigen om minder te zitten, meer te bewegen en te sporten. Daarnaast willen we hen de bewegingsmogelijkheden en schoolsportinitiatieven op school laten ontdekken om zo de stap te zetten naar sportparticipatie in de sportclub.

Via deze campagne tonen we aan kinderen en jongeren dat schoolsport heel wat voordelen heeft: het winnen-concept speelt hierbij een belangrijke rol. Door te sporten, winnen ze heel wat op fysiek, mentaal als op sociaal vlak én het is nog eens plezant ook.

De campagne zet daarbij in op het stimuleren van meer samenwerking tussen school, sportclub en gemeente. Zo kunnen verschillende schoolsportactiviteiten makkelijker tot bij jouw leerlingen komen.

 


Wat kan ik als leerkracht doen?

Hoewel de campagne zich richt tot de schoolgaande kinderen en jongeren, spelen ook de betrokken volwassenen in hun omgeving een belangrijke rol. Uiteraard is de leerkracht op school heel nabij om de campagne mee uit te dragen.Concreet kan je het volgende doen:

 • Ga met je leerlingen in gesprek over bewegen en sporten. Peil naar hun motieven en hun favoriete activiteiten. Koppel ze aan de voordelen, de 'winsten' van beweging en sport. De drie belangrijke voordelen situeren zich op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Hier lees je meer over waarom bewegen gezond is. 
 • Zorg voor sensibilisering bij je collega-leerkrachten en directie: introduceer de onderwerpen ‘bewegingsvriendelijk lesgeven’ en ‘speelplaats met toekomst’ op school
 • Voorzie de campagne als thema op de ouderraad 
 • Hang affiches uit
 • Verken vanuit de school het lokale bewegings- en sportaanbod. Vraag hierover info aan de gemeentelijke sportdienst en de lokale clubs. 

 

Wat kan je allemaal doen om meer te bewegen op school?

 • Organiseer bewegingsactiviteiten tijdens de middag.
 • Onderbreek de lessen met bewegingstussendoortjes.
 • Creëer een bewegingsvriendelijke speelplaats.
 • Zorg voor een actieve speeltijd. 
 • Introduceer een les over de bewegingsdriehoek.
 • Kies voor bewegend leren om de leerstof aan te brengen bij de leerlingen.
 • Maak verplaatsingen of uitstappen te voet of met de fiets.
 • ...

 kleuters3Van bewegingsactiviteiten naar een bewegingsbeleid op school. Ga ervoor! 

Maar het stopt niet bij enkele losse activiteiten. De volgende stap is een schoolbeleid waarin beweging, sport en minder stilzitten alle kansen krijgen. Hierin komen alle bovenstaande punten samen. Alleen met een doordacht plan kan de school voor extra bewegingskansen op school zorgen. Maar zo’n beleid vraagt natuurlijk wel een extra inspanning van de school.

MOEV neemt scholen hier graag bij de hand om hen te begeleiden. MOEV helpt leerkrachten én leerkrachtenteams om samen een leuk bewegingsaanbod uit te werken voor alle leerlingen. De MOEV-schoolondersteuners helpen je hierbij graag op weg. 


Hoe kan MOEV mij hierbij ondersteunen?


leerkrachten1


Campagnematerialen

Help ons mee om de campagne te laten leven en gebruik de campagnematerialen: