Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

MOEV zet je school in beweging


Moev wat is moev beweegcompas

MOEV je mee?


M
- Motivatie - MOEV brengt leerkrachten samen want samen werkt motiverend en verbindend. Ontmoetingsmomenten en praktijkvoorbeelden bieden heel wat perspectieven.

O - Ondersteuning - De MOEV-schoolondersteuners activeren de school om het bewegingsbeleid kwalitatief uit te bouwen. Ze bieden de school tips, educatieve materialen, activiteiten en projecten voor bewegingsinitiatieven doorheen de schooldag plus de momenten voor en na school.

E - Expertise  - MOEV is dé door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beweging in onderwijs. Jarenlange ervaring in het werkveld, dicht bij het doelpubliek, levert heel wat professioneel advies op. 

V - Vernieuwing - Vlaanderen - Vitaliteit - MOEV kiest voor de weg van vernieuwing om te komen tot een prikkelend, activerend aanbod voor alle Vlaamse scholen.


MOEV zet alle leerlingen uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs aan tot een fitte, gezonde en veilige levensstijl.
 

Moev wat is moev Moev wat is moev1               

Missie

  • MOEV ondersteunt: kwalitatief beleid voor beweging (incl. sport) + preventie sedentair gedrag

  • MOEV zet in op een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten
Moev wat is moev2 Moev wat is moev3  


Visie

  • Aanbieden materialen, werkvormen, activiteiten
  • Ondersteunen scholen bij ontwikkeling bewegings- en sportbeleid
  • Samenwerken partners

 

 

 


MOEV motiveert en ondersteunt scholen bij de uitwerking van hun bewegings- en sportbeleid.


Structuur MOEV 

Raad van Bestuur 
16 stemgerechtigde leden + 1 waarnemer - samenstellling - besluiten vergaderingen

Dagelijks Bestuur 
4 stemgerechtigde leden 

Coördinatiecomité 
1 coördinator centraal secretariaat + 5 provinciale coördinatoren

 


Jaarverslag MOEV 

Moev afbeelding jaarverslag 2018