Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

MOEV zet je school in beweging


Moev wat is moev beweegcompas

MOEV je mee?


M
- Motivatie - MOEV brengt leerkrachten samen want samen werkt motiverend en verbindend. Ontmoetingsmomenten en praktijkvoorbeelden bieden heel wat perspectieven.

O - Ondersteuning - De MOEV-schoolondersteuners activeren de school om het bewegingsbeleid kwalitatief uit te bouwen. Ze bieden de school tips, educatieve materialen, activiteiten en projecten voor bewegingsinitiatieven doorheen de schooldag plus de momenten voor en na school.

E - Expertise - MOEV is dé door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beweging in onderwijs. Jarenlange ervaring in het werkveld, dicht bij het doelpubliek, levert heel wat professioneel advies op. 

V - Vernieuwing - Vlaanderen - Vitaliteit - MOEV kiest voor de weg van vernieuwing om te komen tot een prikkelend, activerend aanbod voor alle Vlaamse scholen.


MOEV zet alle leerlingen uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs aan tot een fitte, gezonde en veilige levensstijl.
 

Moev wat is moev Moev wat is moev1               

Missie

  • MOEV ondersteunt: kwalitatief beleid voor beweging (incl. sport) + preventie sedentair gedrag

  • MOEV zet in op een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten
Moev wat is moev2 Moev wat is moev3  


Visie

  • Aanbieden materialen, werkvormen, activiteiten
  • Ondersteunen scholen bij ontwikkeling bewegings- en sportbeleid
  • Samenwerken partners

 

 

 


MOEV motiveert en ondersteunt scholen bij de uitwerking van hun bewegings- en sportbeleid.


Structuur MOEV 

De Raad van Bestuur van MOEV bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van de diverse onderwijsnetten GO!, OVSG, POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
  • een afvaardiging vanuit Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO);
  • een afvaardiging van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Raad van Bestuur 
15 stemgerechtigde leden 
+ algemeen directeur (adviserend)

 

Dagelijks Bestuur 
4 stemgerechtigde leden 
+ algemeen directeur (adviserend)

 

Coördinatiecomité 
algemeen directeur + 5 provinciale coördinatorenDe besluiten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van MOEV. 


Jaarverslag SVS 

Tijdens het schooljaar 2016-2017 was MOEV nog SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport).
Bovenaan het SVS-TO DO-lijstje stond: 

Scholen ondersteunen om een bewegingsstimulerend aanbod te realiseren en langdurig zitgedrag tegen te gaan.

Lees het volledige verhaal in het jaarverslag van schooljaar 2016-2017.