AANBOD voor en na de lessen

Naar bouwsteen "AANBOD"


In het dagdeel voor en na de lessen pleit ‘Sport beweegt je school 2.0’ ervoor om te zorgen voor een actieve voorschoolse en naschoolse opvang/aanbod.

Sportclubs en sportdiensten bieden veel bewegings- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Toch vindt niet iedereen de weg ernaar.

De school heeft de unieke positie om wel alle kinderen en jongeren te kunnen bereiken. Dit kan via het naschools bewegings- en sportaanbod: recreatief bewegen en sporten op woensdagnamiddag, onmiddellijk na de lessen op school (lager onderwijs) of in de buurt van de school (secundair onderwijs) met klas (school)genoten.

Wil je naschoolse bewegings- en sportactiviteiten stimuleren?

Heb zeker aandacht voor volgend mogelijk aanbod:

 • Actieve opvang voor en na de lessen
 • Een woensdagnamiddagaanbod
 • Een gestructureerd bewegings- en sportaanbod onmiddellijk na de lessen
  • BaO: Multimove en Sportsnack
  • SO: Sport Na School (SNS-pas)
 • Samenwerking of doorstroming naar sportclubs

Actieve kinderopvang (AKO)

Voor-en naschoolse kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Heel wat kinderen brengen er vrije tijd door wanneer hun ouders nog niet beschikbaar zijn.
Ook in de opvang voor en na de lessen is het belangrijk dat kinderen voldoende actief zijn, niet te lang stilzitten en  gezond eten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. met MOEV het project ‘Actieve kinderopvang’.
Hoe zorg je ervoor dat kinderen in de opvang voldoende bewegen? Wat is een actief spel?  Welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Alle info vind je op de website.

 

Woensdagnamiddag

Woensdagnamiddag  is in veel scholen de ideale gelegenheid om de leerlingen extra bewegings- en sportkansen te bieden. Dat kan door kinderen en jongeren te laten kennismaken met een brede waaier van sporten in de vorm van initiaties, trainingen, activiteiten op de school zelf of via ‘interscolaire’ ontmoetingen. 

Meer info op MOEV

Sportateliers – trainingen, eigen georganiseerd bewegings- en sportaanbod

Het structureel uitbouwen van de naschoolse sport kan ook via het oprichten van sportateliers op school of het organiseren van vaste trainingsmomenten voor schoolploegen.
In een sportatelier kunnen leerlingen kiezen welke sportinitiatie ze gedurende een bepaalde tijd volgen (bvb. Start to run, voorbereiding van een dansvoorstelling, ....). 
Ook de oprichting van een recreatieve schoolsportclub kan voor kinderen en jongeren die niet aangesloten zijn in een sportclub, maar toch willen sporten in schoolverband kan drempelverlagend zijn.

Gestructureerd bewegings- en sportaanbod onmiddellijk na de lessen

Multimove

Met ’Multimove voor kinderen’ bieden Sport Vlaanderen en MOEV een gevarieerd bewegingsprogramma aan voor kleuters en de kleuterscholen. De school kan Multimove zelf organiseren onmiddellijk na de schooltijd. Dit kan parallel met de reguliere opvang of ook tijdens de opvang. 

De focus ligt op de ontwikkeling van 12 fundamentele bewegingsvaardigheden via uitdagende bewegingssituaties. Zo kunnen kinderen motorisch optimaal ontwikkelen.  Plezierbeleving staat centraal.

Heb je interesse om Multimove als een naschools aanbod te organiseren in jouw school of opvang?

 • Surf naar www.sport.vlaanderen/scholen en vraag je erkenning als Multimoveschool aan;
 • Breng de sportraad of sportdienst via mail op de hoogte van jullie kandidaatstelling als Multimoveschool (plaats Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in cc);
 • Schrijf de lesgever(s) in voor de opleiding Multimovebegeleider. Lesgevers die de opleiding volgen, ontvangen een lesgeversmap boordevol inspiratiefiches geordend volgens de 12 bewegingsvaardigheden.

Vind je geen lesgever? Neem contact op met je Follo of met het Multimoveteam (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zij gaan na of er een opgeleide lesgever in de buurt woont. 

Meer info op www.sport.vlaanderen/scholen   Meer info op www.sport.vlaanderen/multimove


SportSnack

Met Sportsnack (Sportief Naschools-Actieve Kids) bieden MOEV en Sport Vlaanderen de kinderen van de laatste kleuterklas en de lagere school naschools de kans op 1uur beweging en sport. Het programma evolueert van gevarieerde bewegingsvaardigheden naar gevarieerde sportieve vaardigheden. De school organiseert onmiddellijk na de schooluren dit sportieve aanbod onder bekwame, professionele begeleiding. Dit kan een personeelslid van de school of een externe lesgever zijn. De opstart en verdere organisatie van Sportsnack ligt in handen van de follo’s die werken in het projec ‘Brede School met SportAnbod – BSMSA’ van MOEV en Sport Vlaanderen.

Meer info


Wil je zelf een Sportsnack-initiatief opstarten op jouw school?
Dan zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Met de tips zetten we je al een eind op weg.
Heb je hulp nodig? Contacteer de Follo-medewerker.

Lesfiches Sportsnack
De Sportsnack-lesgeversmap bundelt een aantal spel- en oefenvormen rond 4 verschillende bewegingsthema’s. De inhoud van Sportsnack gaat uit van een aantal bewegingsvaardigheden die organisatorisch mogelijk zijn in een naschoolse context en infrastructuur en die geënt zijn op de eindtermen en de leerplannen van het basisonderwijs. Ze zijn geclusterd rond 4 thema’s:

 1. bal- en dingvaardigheden
 2. vlot en behendig bewegen
 3. ritmische en expressief bewegen
 4. sport- en spelvormen

Elke school die een lessenreeks van minimum 10 lessen Sportsnack organiseert, kan een gratis Sportsnack lesgeversmap aanvragen via de Follo. Zijn er meerdere lesgevers die Sportsnack geven, dan kan je nog een extra map bijbestellen. De kostprijs per map bedraagt 35 euro (inclusief btw en verzendkosten).

Een bestelling kan je hier plaatsen. Enkel scholen die Sportsnack organiseren of in een opstartfase zitten, kunnen een Sportsnack lesgeversmap bestellen.

 

SNS (Sport Na School)

De ‘SNS-pas’ is een sportpas die leerlingen van het secundair onderwijs kunnen aankopen. Hiermee kunnen ze gedurende één of twee semester(s) deelnemen aan allerlei sportvormen na de schooluren in de omgeving van de school. De jongeren verplaatsen zich zelfstandig naar de activiteit.
Voor de scholen is de belasting minimaal: zij doen de promotie, innen het deelnamegeld, verspreiden de passen onder de leerlingen en stellen hun infrastructuur ter beschikking.

Succesfactoren: leerlingen kiezen wanneer en met wie ze gaan sporten. Ze kunnen kiezen uit een groot aanbod sporten en eigentijdse bewegingsactiviteiten. Het deelnamebedrag is zo laag mogelijk gehouden en leerlingen uit kansengroepen ontvangen een aanzienlijke korting (o.m. via de Uitpas).
SNS wordt uitgewerkt en opgevolgd door de Follo’s van het project BSMSA van Sport Vlaanderen en MOEV.

Meer info

 

Samenwerking en/of doorstroming naar de sportclubs

De realisatie van een bewegings- en sportbeleid heeft aandacht voor het stimuleren van doorstroming naar de sportclubs. Samenwerking met sportclubs verlaagt de drempel voor sporten in clubverband en bevordert de doorstroming naar de sportclubs. Een goede wisselwerking tussen sport in en buiten de school is een must. Hierdoor slaat de school een brug naar sportclubs.
Ook de sportclub kan inspanningen leveren om niet enkel de sportieve, actieve leerlingen te bereiken, maar ook de minder- of niet sportieve leerling of de leerlingen die door hun kansarme situatie uit zichzelf de stap niet zetten.
Veel sportclubs bieden leerlingen de mogelijkheid om recreatief te sporten.

Meer info