AANBOD tussen de lessen.

Naar bouwsteen "AANBOD"

 Vrije momenten worden actieve momenten!


Het stimuleren van een actief aanbod tusen de lessen maakt deel uit van het kwalitatief bewegingsbeleid van je school.
Er zijn heel wat vrije momenten op school. Denk maar aan de speeltijden/pauzes, de middagpauze, een (on)verwacht uur studie, lesvrije periode na de examens ... Die momenten kan je actief invullen.

De middagspeeltijd (-pauze) is een ideaal moment om bewegings- en sportkansente creëren voor de leerlingen. De pauze duurt langer en biedt zo meer mogelijkheden dan de kortere speeltijden. Maak van het aanbod van de middapauze een permanent, gestructureerd aanbod.

Het zinvol invullen van deze vrije momenten heeft heel wat voordelen:

 • Leerlingen kunnen zich uitleven en vermaken; 
 • Hulpmiddel om bewegingsarmoede tegen te gaan;
 • Gunstig effect op de fysieke fitheid;
 • Draagt bij tot een betere sfeer tussen de leerlingen en het helpt pestgedrag in te dijken.

Werk maken van een actieve speelplaats / speeltijd?

Inrichting van de speelplaats

Bewegen is een vorm van educatie waarbij leerlingen onbewust een leerproces doormaken, ze ontwikkelen motorische en sociale vaardigheden. Bovendien biedt bewegen en spelen in de buitenlucht, integenstelling tot de klasomgeving, een brede waaier aan mogelijkheden en uitdagingen. De inrichting van de speelplaats kan een belangrijke motivatie betekenen wat betreft het bewegings- en spelgedrag van de kinderen/jongeren.

Verschillende mogelijkheden zijn voorhanden om  je speelplaats om te toveren tot een gezellige, groene en actieve speelplaats. Indien je school over voldoende financiële middelen beschikt kan de optie om je speelplaats structureel ingrijpend te veranderen overwogen worden. Zit met ouders, kinderen/jongeren en leerkrachten rond de tafel om ideeën te verzamelen.

Ga aan de slag met je speelplaats en neem een kijkje op de website van MOEV

Gevarieerd aanbod van bewegings- en spelvormen is essentieel!

Structurele veranderingen zijn echter geen garantie op succes. Een aanvulling op de doorgevoerde structurele veranderingen in de vorm van een gevarieerd aanbod van bewegings- en spelvormen is essentieel om bewegen en spelen te stimuleren. Zorg voor voldoende uitdaging en variatie op de speelplaats: diverse spelvormen én voldoende materiaal dat inspeelt op de interesse van de kinderen/jongeren.

Aandacht voor het samenleven op de speelplaats.

Samenleven op de speelplaats is bevorderend voor het welbevinden van kinderen/jongeren. Het levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en de schoolprestaties en zorgt voor minder ziekteverzuim. Kinderen en jongeren die zich ontspannen tijdens een actieve speeltijd zijn gelukkiger.

Wat kunnen secundaire scholen doen om de kwaliteit van het samenleven op de speelplaats te verhogen?
Op de website 'Maak het verschil' vind je inspiratie, inzichten en ondersteuning. 

Hoe werk je via de speelplaats aan een GOK- en diversiteitsbeleid?
Bekijk hier welke stappen je kunt zetten.


Bewegings- en sportaanbod tijdens de middagpauze

Elke school bepaalt zelf de duur van de middagspeeltijd. Die kan variëren van een half uur tot een uur of zelfs langer. Gezien de duur van de middagpauze is deze ideaal om bewegings- en sportkansen te creëren voor de leerlingen.

Het middagaanbod bestaat uit een laagdrempelig en meer permanent, gestructureerd aanbod met volgende kenmerken:

 • stimulering van leerlingenparticipatie;
 • bevordering van sociaal gedrag en vermindering van pestgedrag;
 • bevordering van welbevinden van de leerlingen;
 • bevordering van het schoolklimaat;
 • bevordering van de betrokkenheid van het hele schoolteam.

Trendy aanbod?
Bouw een duurzame samenwerking en netwerking uit met lokale sportclubs, gemeentelijke sportdiensten en andere lokale sportactoren. Wil je zorgen dat alle leerlingen een gevarieerd en trendy aanbod krijgen om te bewegen en te sporten tijdens de middagpauze? Vanuit o.m. de samenwerking MOEV-sportfederaties werd een aanbod ontwikkeld voor de scholen uit verschillende spelbewegingsdomeinen en uit traditionele en nieuwe sporten. Een greep uit dit aanbod.

Enkele ideetjes:

 • nodig een team uit van een school in buurt en organiseer een interscolair tornooi;
 • organiseer een sportbeurs waarbij verschillende sportclubs zichzelf komen voorstellen;
 • organiseer een klassentornooi. Medeleerlingen kunnen worden ingeschakeld als scheidsrechter;
 • contacteer de sportclubs van de gemeente om initiaties in verschillende sporttakken aan te bieden.