AANBOD tijdens de lessen

Naar bouwsteen "AANBOD"

Meer leerplezier? Welkom actieve werkvormen!


Het stimuleren van actieve werkvormen tijdens de lessen maakt deel uit van een kwalitatief bewegingsbeleid.

Leerlingen leren meer als ze actief bezig zijn. Veel belangrijker nog 'beweging' maakt de lessen leuker!

Soms kunnen lessen echt wel wat leuker.  Op schoolbanken zitten en luisteren naar een leerkracht?  Afleiding is dan zo gevonden in een telefoon, laptop of klasgenoot.  Leerlingen bewegen graag en volgen liever afwisselende lessen. Een afwisseling in werkvorm, lokaal en leerkracht verhoogt het leerplezier en de concentratie.
'Sport beweegt je school 2.0' wil leerkrachten stimuleren om leerlingen te activeren met leuke, actieve en gevarieerde werkvormen.
Actieve werkvormen en integratie van beweging tijdens de lessen leveren trouwens een positieve bijdrage aan het plezier in leren én het rendement van leren.
 
Als leerkracht investeren in een actief schoolklimaat, betekent ook dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen. Is het niet fantastisch om met collega's actieve werkvormen uit te wisselen, kennis te delen en tot nieuwe/betere werkvormen te komen?


De Les bewegingsopvoeding/LO

De les bewegingsopvoeding/LO is het ideale moment voor bewegingseducatie.
MOEV heeft geen bevoegdheid over de invulling van de lessen bewegingsopvoeding/LO. Hiervoor verwijzen wij je door naar de pedagogische begeleiding bewegingsopvoeding/LO.

MOEV wil via 'Sport beweegt je school 20.0' de leerkrachten stimuleren om beweging en sport niet tot de wekelijkse lessen BO/LO te beperken. Het is onze doelstelling om elke leerkracht te simuleren om in haar/zijn lessen leerinhouden aan te brengen via beweging en actieve werkvormen.

 

'Sport beweegt je school 2.0' stimuleert de leerkracht om :

*  Bewegingsvriendelijk les geven, integratie van beweging in andere leergebieden en vakken

Beperk beweging en sport niet tot de wekelijkse lessen B.O./L.O. Elke leerkracht kan in zijn/haar lessen leerinhouden aanbrengen via beweging.
Concreet kan je op actieve exploratie gaan met je leerlingen, de omgeving verkennen, de gevaarlijke punten in een les verkeersopvoeding door de leerlingen zelf laten ervaren, al stappende de leerlingen lengte-eenheden op de speelplaats bijbrengen …  Tal van elementen uit de meetkunde of de wiskunde kan je aan de hand van beweging aanleren.

*  Lang stilzitten onderbreken    

Kinderen en jongeren zitten vaak te lang stil. Tot ruim negen uur per dag. Ze kijken tv, komen met de auto naar school, zitten op een stoel in de klas en maken huiswerk zittend. Zelfs tijdens de pauze zitten ze vaak stil.
We spreken over 'lang stilzitten' of 'sedentair gedrag' wanneer kinderen meer dan 30 minuten aan een stuk zitten of liggen, slapen niet inbegrepen. Dit gaat gepaard met een zeer laag energieverbruik. Bij lichaamsbeweging is het energieverbruik groter. Afhankelijk van de soort activiteit en de intensiteit is de lichaamsbeweging licht, matig of hoog intensief.

Voor de jeugd zijn er speciefieke aanbevelingen rond minder lang stilzitten en meer bepaald rond schermtijd in de vrije tijd.
Lees er alles over op de website van sedentair gedrag.

Wat kan je als school doen om lang stilzitten te onderbreken?

 • De nodige ondersteuning van de leerkracht met lesmaterialen en vorming. 
 • Aandacht voor de fysieke klasomgeving
 • Aandacht voor dynamisch zitten
 • Aandacht voor het het stimuleren van actieve werkvormen 
 • Organiseren van bewegingstussendoortjes in de klas (2 onderbrekingen in de voormiddag en 2 onderbrekingen in de namiddag);

Organiseren van bewegingstussendoortjes = geen kans voor sedentair gedrag tijdens jouw les!

Bewegingstussendoortjes zijn veilige, leuke en eenvoudige oefeningen die je op school kan gebruiken als 'break'; voor een lesonderbreking.
Sedentair gedrag en fysiek actief zijn, zijn geen synoniemen. Bijvoorbeeld een kind dat aan de beweegnorm voldoet door 60 minuten te  bewegen aan matige intensiteit, maar verder voornamelijk zittend de dag doorbrengt, kan toch een sedentaire leefstijl hebben.

Wat zijn ideale bewegingstussendoortjes?

Ideale bewegingstussendoortjes

 • onderbreken het lang stilzitten;
 • bieden een gevarieerd aantal motorische prikkels; 
 • verhogen het plezier en het concentratievermogen, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.
 • nemen gemiddeld 2 à 5 minuten tijd in beslag. Er bestaan ook zeer korte ‘bewegingstussendoortjes’ die op minder dan een minuut uitvoerbaar zijn.

Andere voorbeelden: de bewegingstussendoortjes waarbij de klemtoon ligt op houdingvormende, concentratieverhogende, energieopwekkende en ontspannende oefeningen waarbij de ademhaling een belangrijke rol speelt.

Het ommunicatieplatform Klasse ging op onderzoek en vond inspiratie bij 5 leraren.

* Extra bewegings- en sportmomenten creëren

Tijdens de schooldag binnen de lesuren (buiten de les BO/LO) kan je school op regelmatige tijdstippen extra bewegingsmomenten organiseren. Denk aan ‘The daily mile', MOEV massadans ‘Megamaf MOEV' ...
Op regelmatige tijdstippen kan je school ook extra bewegings- en sportmomenten creëren:  zoals een schoolsportdag, kennismakingsdagen op basis van sportieve activiteiten,sponsorlopen in kader van een solidariteitsactie … Aan deze activiteiten nemen alle leerlingen deel, ook de fysiek zwakkere en minder gemotiveerde leerlingen.

MOEV en Sport Vlaanderen hebben een gevarieerd aanbod van projecten, acties en activiteiten. Deze grote waaier aan initiatieven biedt scholen een ruime keuzemogelijkheid en laat leerlingen kennismaken met veel nieuwe bewegings- en sportvormen.
De realisatie van dit aanbod is het resultaat van een intense samenwerking met verschillende instanties met vergelijkbare doelstellingen op verschillende niveaus: Vlaams, provinciaal en lokaal.

Een greep uit de initiatieven:

 • OKI DOKI, werken aan een gezonde, actieve en fitte levensstijl bij kleuters
 • The Daily Mile
 • MOEV-massadans ‘Megamaf MOEV'
 • Natuurgebonden Sporten (NGS)
 • Bewegingslandschappen (Hopsakee, Rollebolle, Kronkeldiedoe, Alles met de bal, American Games …)
 • Vlaamse veldloopweek voor scholen
 • Sportprikkels
 • Meester op de Fiets

 Alle info over het aanbod vind je bij MOEV.