AANBOD


Het stimuleren van bewegingsactiviteiten (spelen, sport ...) tijdens de middag, een les rond de bewegingsdriehoek, bewegingstussendoortjes tijdens de les, statafels in de klas, het aanbieden van een actieve naschoolse opvang, het stimuleren van actieve verplaatsing van en naar school, het organiseren van klasuitstappen te voet of met de fiets, een bewegingsvriendelijke speelplaats ... Mooie initiatieven, maar toch maken die verschillende activiteiten nog geen samenhangend beleid rond beweging en minder lang stilzitten.

Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën die zich afspelen op verschillende niveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school. 

Doorloop bij voorkeur de verschillende stappen per actie/project.


 

Binnen de bouwsteen Aanbod heeft 'Sport beweegt je school 2.0.' aandacht voor volgende thema’s: