SBJS 2.1 geeft je school een stand van zaken!

Je school werkte tijdens de periode 2017 tot 2021 via het instrument 'Sport beweegt je school 2.0' aan een duurzaam bewegings- en sportbeleid. 
'Sport beweegt je school 2.1' geeft in je schooldossier een stand van zaken van de prioriteiten waar je school een duurzaam proces heeft gerealiseerd.

Je vindt er ook de 'groeikansen' met mogelijke prioriteiten waaraan je school dit schooljaar nog verder kan werken. 

Meer info