'Sport beweegt je school’ schooljaar 2023-2024

Het beleidsinstrument voor meer beweging, sporten en minder zitten in de schoolcontext

Werkte jij de voorbije jaren aan een kwalitatief bewegings- en sportbeleid op school? Dan werkte je ongetwijfeld met het instrument ‘Sport beweegt je school’ en de twee daaropvolgende versies 2.0. en 2.1. Voor deze inzet ontvingen laureaatscholen jaarlijks mooie prijzen voor hun inzet.

Sinds vorig schooljaar veranderde er heel wat.

 • Het bewegings- en sportbeleid op school kan je wel nog steeds versterken, maar … het is niet meer gekoppeld aan bepaalde criteria en ook niet meer aan een laureaatstitel.
 • Je gaat op vrijwillige basis te werk.
 • Je krijgt een vernieuwde checklist om de huidige situatie in kaart te brengen. Zo krijg je een visueel beeld van de sterke en zwakke punten. Je kan ook prioriteiten selecteren.

Wil je een beleid met meer beweging, sporten en minder zitten (verder) uitbouwen?

Volg volgende stappen:

 • Log je eerst in met je MOEV-gebruikersprofiel.
 • In ‘Dossier 2017-2021’ krijg je een stand van zaken van het doorlopen proces met ‘Sport beweegt je school’.
  Je krijgt er een overzicht van alle ingegeven data:
  • de beginsituatie die je school aangaf bij de start van ‘Sport beweegt je school 2.0’
  • de aangeduide prioritaire werkpunten per schooljaar
  • monitoring weergegeven in het laatste schooljaar
 • Ontdek er de checklist 2023-2024. Hiermee kan je de huidige situatie van jouw school opnieuw in kaart brengen.
  Hier vind je:
  • inspiratie met welke factoren de school best rekening om van een beleid rond meer beweging, sporten houdt en minder zitten op school een succes te maken
  • de verschillende momenten (thema’s) binnen en buiten de lesuren waar je als school kan werken aan meer kan bewegen, sporten en minder zitten.

Inspiratie nodig?

Praktijkvoorbeelden, inspirerende acties, educatieve materialen vind je op www.moev.be.

Advies van de MOEV-schoolondersteuners?

Onze MOEV-schoolondersteuners geven je graag info om een duurzaam beleid uit te bouwen. Maak hier een afspraak.

Ben je nog niet geregistreerd?

 • Maak via onderstaande knop een gebruikersprofiel aan.
 • Ga dan naar www.moev.be/sport-beweegt-je-school of switch op de MOEV website in de zwarte balk bovenaan naar ‘Sport beweegt je school’ en log je in. Eens je bent ingelogd kom je in jouw schooldossier terecht. 

Maak een gebruikersprofiel aan op www.moev.be


Waarom zou je werken aan een beleid rond meer beweging, sporten en minder zitten in de schoolcontext? 

speelplaats sbjsDe Vlaamse overheid stelde gezondheidsdoelstellingen op in het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. Elke Vlaming wordt uitgedaagd om meer te bewegen en minder te zitten. Zo ontstaat er in Vlaanderen tegen 2025 een bewegingscultuur, ook op scholen. 

Een bewegingscultuur is ook op jouw school tegen 2025 nodig. Om dit te realiseren kan je ook dit schooljaar aan de slag gaan met de beleidstool ‘Sport beweegt je school’. Zo krijgen zo veel mogelijk kinderen en jongeren beweeg- en sportkansen binnen de schoolse context.

 

Wat is dat eigenlijk, de schoolse context?

Dat zijn momenten binnen - én buiten de lesuren. Het gaat over heel wat momenten:

 • actieve verplaatsingen (verplaatsingen van en naar school, verplaatsingen tijdens de schooluren voor buitenschoolse activiteiten)
 • bewegingsvriendelijk lesgeven tijdens de klasopdracht
 • uitwerken van een speelplaats met toekomst
 • na de lessen bewegen met ‘Brede school met sportaanbod

Het beleid voor meer beweging, sporten en minder zitten afstemmen met het gezondheidsbeleid

Het gezondheidsbeleid van de school situeert zich binnen de zorg en leerlingenbegeleiding, in de fase van de brede basiszorg voor het domein psychosociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De thematische invulling voor het thema ‘bewegen en minder zitten’ van het gezondheidsbeleid kan je via ‘Sport beweegt je school’ uitwerken.

‘Sport beweegt je school’ streeft naar een efficiënt beleid voor meer beweging, sporten en minder zitten met kansen voor alle kinderen en jongeren.

 • Realiseer zo een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten in de schoolse context. De bewegingsdriehoek en de specifieke aanbevelingen zijn de basis voor een gezonde afwisseling. 
 • Beperk langdurige periodes van lang stilzitten en onderbreek die regelmatig.  
 • bewegingsvriendelijk lesgeven SBJSIntegreer zo maximaal mogelijk beweging aan lichte intensiteit in de schoolcontext.
 • Verspreid over de schoolweek een gemiddelde van 60 minuten beweging aan matige tot hoge intensiteit per dag op minstens 3 dagen per week: 
  • bewegen aan hoge intensiteit als onderdeel van de 60 minuten beweging 
  • specifieke activiteiten om de (grote) spieren en botten te versterken als onderdeel van de 60 minuten 
 • Stimuleer een bewegingscultuur waarbij plezier en beleving centraal staan.
 • Stimuleer een gevarieerd, uitdagend aanbod van bewegings-, sport- en activiteiten rond minder zitten op maat van de leeftijd van je leerlingen. Variatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling en het behoud van fundamentele motorische vaardigheden.  
 • Stimuleer bewegen, sporten en minder zitten in verschillende (binnen en buiten) en andere bewegingsgebieden.  
 • Richt het beleid met meer beweging, sporten en minder zitten op alle leerlingen. Werk mee aan een mentaliteitswijziging bij alle leerkrachten. Zo wordt naast het leren bewegen in de les L.O., ook het bewegingsvriendelijk lesgeven (bewegend leren, langdurig zitten onderbreken, actieve werkvormen, dynamische klasinrichting) in andere leerdomeinen een evidentie.  

Gezondheid op school

Wil je met je school ook aan andere thema's in het gezondheidsbeleid werken, zoals bv. gezonde voeding, verkeer, milieu, relaties en seksualiteit ...? Neem dan zeker een kijkje op de nieuwe webpagina over het gezondheidsbeleid van het Departement Onderwijs en Vorming. Deze pagina biedt je een goed overzicht van experten binnen de diverse thema's, bestaande beleidsmethodieken en relevante websites.


 

 

 ' Sport beweegt je school' is een initiatief van:

 

logo moev vlaanderen sport combine   logo vlaams instituut gezond leven def