'Sport beweegt je school 2.1' - schooljaar 2021-2022


Je school heeft gedurende de werkingsperiode van SBJS 2.0 (2017-2021) gewerkt met het beleidsinstrument SBJS ter ondersteuning van de uitbouw van een kwalitatief bewegings- en sportbeleid.

Hierbij vind je een overzicht van ingegeven data: de beginsituatie van je school die je aangaf bij de start van SBJS 2.0, de aangeduide prioritaire werkpunten per schooljaar en de monitoring die op het einde van een schooljaar werd weergegeven.

Een stand van zaken:

 

proficiat

Proficiat!

Eens je bent ingelogd krijg je in jouw schooldossier een overzicht van 2017 tot 2021 van de prioriteiten waar jullie school een duurzaam proces heeft doorlopen! Hiermee heeft jullie school een fantastisch resultaat behaald om het bewegings-  en sportbeleid en minder zitten op school te versterken!

Bekijk jullie resultaat van 2017-2021

 

groei

Waar liggen nog groeikansen?

Eens je bent ingelogd krijg je in je schooldossier een overzicht van prioriteiten waar nog groeikansen liggen om op jouw school een sterker bewegings- en sportbeleid uit te bouwen. Hier kan je voor dit schooljaar nog prioriteiten (max. 3) selecteren.

Bekijk je groeikansen

 

Nog nooit geregistreerd?

Dan kan je via onderstaande knop een gebruikersprofiel aanmaken. Eenmaal geregistreerd ga je naar www.moev.be/sport-beweegt-je-school of switch je op de MOEV-website in de zwarte balk bovenaan naar ‘Sport beweegt je school’ en log je in. Eens je bent ingelogd kom je in jouw schooldossier terecht.

Nog niet geregistreerd? Doe het hier!


 

1. Wat is 'Sport beweegt je school' en waarom zou je als school hieraan deelnemen?

2. Hoe kan je laureaat worden in 2021-2022?

3. Wat kan een MOEV-schoolondersteuning voor jouw school betekenen?

4. Inspireert jouw school andere scholen? Laat het ons weten! 


1. Waarom zou je als school hieraan deelnemen?

De gezondheid van de Vlaming gaat erop achteruit. Dat blijkt uit internationaal onderzoek én de analyses van het Vlaams Insituut Gezond Leven en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De Vlaamse Overheid eind 2016 nieuwe gezondheidsdoelstellingen onder het motto 'gezondheid in alle beleidsmaatregelen'. Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen. Ook van Onderwijs. De thema's die een plaats krijgen in het gezondheidsbeleid van scholen, zijn bepaald in ' Gezonde School '. 

MOEV stuurt de scholen aan rond het thema 'beweging' . Streefdoel van MOEV: tegen 2021 gegarandeerd 70% van de Vlaamse scholen een kwalitatief bewegingsbeleid.
MOEV zet in op gezondheidsdoelstellingen én op de plezierbeleving tijdens bewegings- en sportactiviteiten.
Centraal in de uitbouw van een bewegings- en sportbeleid op school staan:

 • het welbevinden van de leerlingen
 • de motorische ontwikkeling van de leerlingen 
 • de facilitering van kansengroepen en bewegingsarme subgroepen

Met 'Sport beweegt je school' maakt je school werk van méér beweging én een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten!

Om dit te realiseren biedt MOEV samen met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven de methodiek 'Sport beweegt je school' aan. 'Sport beweegt je school' vertaalt  voor het thema 'beweging'  de drie basisinstrumenten: de gezondheidsmatrix , het stappenplan en het spinnenweb van de kadermethodiek Gezonde School in een praktische online applicatie. Stapsgewijs kan je school vanuit het bewegings- en sportaanbod een sterk en kwalitatief bewegingsbeleid uitbouwen dat kadert binnen het gezondheidsbeleid van de school.'Sport beweegt je school' is de ideale leidraad met online instrumenten, met voorbeelden uit de praktijk, inspirerende acties, educatieve materialen ... 

Hiervoor stoelt 'Sport beweegt je school ' op 3 bouwstenen:

   


2. Hoe laureaat worden in schooljaar 2021-2022?

Het schooljaar 2021-2022 geeft 'Sport beweegt je school 2.1' je school een stand van zaken waar je school een succesvol proces heeft afgelegd tijdens de voorbije 4 werkingsjaren.
Maar.... ook een lijst van prioriteiten waar je school nog groeikansen heeft. Dit zijn prioriteiten waar je school nog kan rond werken om het bewegings- en sportbeleid gedurende dit schooljaar nog sterker uit te bouwen. 

Eens je bent ingelogd kan je in je schooldossier deze overzichten bekijken.  In de lijst van 'groeikansen' kan je vrijblijvend voor dit schooljaar nog prioriteiten (max. 3) selecteren.

Scholen die dit schooljaar voor de eerste maal hun bewegingsbeleid opstarten krijgen, na registratie,  in de menubalk 'Waar liggen nog groeikansen?'een overzicht van prioriteiten waar je als school kan rond werken om op jouw school een sterker bewegings- en sportbeleid uit te bouwen. Hier kan je voor dit schooljaar  prioriteiten (max. 3) selecteren.

Bekijk je groeikansen

Alle info over registratie met je nieuwe MOEV-login  

 

Beloning - criteria prijzen voor schooljaar 2021-2022

Voor alle laureaatscholen van 'Sport beweegt je school 2.1' is er ook dit schooljaar een beloning voorzien. Als school kan je dit laureaat niveau behalen indien je aan MOEV/Sport Vlaanderen feedback geeft door je input te geven op een aantal vragen, die belangrijk zijn om onze dienstverlening te evalueren.  

Elke school die zijn dossier in orde brengt vóór 15 mei 2022 is laureaat 'Sport beweegt je school 2.1' 
Maar wat moet ik juist doen?

 • Log je in met je MOEV-login (via blauwe knop bovenaan de pagina)
 • Vervolgens kom je terecht in je eigen schooldossier. Doorloop de 2 stappen en wordt laureaat SBJS 2.1!

 


3. MOEV-schoolondersteuning

schoolondersteuning340De MOEV-schoolondersteuners activeren je school om het bewegingsbeleid duurzaam uit te bouwen!

Je school in beweging begint met bewuste keuzes te maken. MOEV helpt van je school een duurzame bewegingsrijke school te maken samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
De MOEV-schoolondersteuning richt zich tot basisscholen en secundaire scholen.

Waar kan je school op rekenen als je met MOEV-schoolondersteuner in zee gaat?

 • Ondersteuning op             
  De MOEV-schoolondersteuner werkt in samenspraak met het schoolteam en onderzoekt samen wat je school allemaal doet en wat er werkt voor je school doorheen de schooldag en de momenten voor en na de school. De methodiek 'Sport beweegt je school' is hiervoor de leidraad. De MOEV-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Vormingen
  MOEV organiseert ifv van het versterken van een bewegingsbeleid op school én de deskundigheid van het schoolteam, 'lerende netwerkmomenten'. Zo krijgen scholen de kansen ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren. Regelmatige biedt MOEV ook vormingen aan, kleine algemene als op maat van individuele scholen of een scholengroep.  

 • Informatie en inspiratie
  MOEV informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en Facebook over het ruime aanbod aan activiteiten, acties, projecten en duurzame initiatieven in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  'Sport beweegt je school' informeert en inspireert via de website en e-berichten op maat van de school.

Samen bekijken wat het bewegingsbeleid meer kans tot slagen geeft!

 

Moev-schoolondersteuners:

 • Bekijk van je school zicht heeft op de huidige situatie van het bewegings- en sportaanbod. We peilen naar de wensen en verwachtingen mbt het bewegingsaanbod.  
  In het kader van de kwaliteitszorg en de opvolging van het bewegingsbeleid bekijken we van je school een monitoring en / of evaluatie.
 • bespreking van je school al dan niet prioriteiten selecteert voor het bewegingsbeleid en de te doelstellingen doelstellingen formuleert . Of er een actieplan uitgewerkt wordt om deze doelstellingen te realiseren? Is er aandacht voor verbanden tussen de verschillende thema's van onderdelen van het gezondheidsbeleid?
 • vinden dat teamwerk droomwerk maakt! Samen bekijken we de impact van betrokkenheid / participatie van het schoolteam, leerlingen en ouders op de structuur en de bewegingscultuur van jouw school.
 • stimuleren je school om samen te werken met externe partners , om de buitenwereld naar binnen te halen. Het is de moeite waard om te investeren in de lokale actoren, de schoolbuurt, organisaties uit hetveldveld… Zij kunnen een vernieuwende toevoeging zijn aan het bewegingsaanbod in je school.


Schoolondersteuning in het secundair onderwijs

Wat kan MOEV voor jouw school? Laat je inspireren door onze spiksplinternieuwe video; een getuigenis van twee scholen over de MOEV-schoolondersteuning. Vraag dit voor volgend schooljaar gratis aan op maat van jouw school.


Wil je een duwtje in de rug om het bewegingsbeleid op school uit te werken en een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten?

 

Maak online een afspraak en nodig een MOEV-schoolondersteuner uit op je school. 

we helpen je verder


4. Is jouw school inspirerend voor andere scholen? Laat het ons weten!

'Sport beweegt je school 2.1' ondersteunt scholen bij de uitbouw van een duurzaam bewegingsbeleid. Eén van de middelen die we daarvoor inzetten is het leren van en met inspirerende scholen. Het uitvoer van inspirerende voorbeelden kan voor andere scholen een stimulans zijn om ideeën op te doen of zelf aan de slag te gaan.

Werkt jouw basisschool aan een dynamische leeromgeving en geven jullie leerlingen veel bewegingskansen door bewegingsvriendelijk les te geven ?
Laat het ons weten!

Is jouw school die secundaire school met een participatief klas- en schoolklimaat waar alle leerlingen inspraak hebben en betrokken zijn?
Laat het ons weten!

Misschien wordt jouw school wel dé school in de kijker en krijgt je school de titel: 'school met coole MOEV's' .  

Drie inspiratiescholen maken kans op:

 • een bezoekje van onze filmploeg;
 • een plaatsje in de kijker op onze website;
 • een VIP-uitnodiging voor de MOEV Apotheose. 

Maak vóór 31 december 2021 jouw inspirende verhaal kenbaar via het online invulformulier

 

 

 

 ' Sport beweegt je school 2.1' is een initiatief van:

 

logo moev  logo vlaanderen is onderwijs def logo sport vlaanderen def logo vlaams instituut gezond leven def