Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Samen leren, samen inspireren 

Lerend netwerk actieve verplaatsing

Wil jij een nieuwe dynamiek opwekken op school? Wil je leren van en met anderen, wissel je graag kennis en ervaringen uit? 
Ben jij benieuwd naar de aanpak van andere scholen en ben je ook bereid om je eigen successen en leermomenten te delen? 
Dan ...  is het 'lerend netwerk' van MOEV geknipt voor jou.


Om scholen te ondersteunen start MOEV in het schooljaar 2021-2022 met een ‘lerend netwerk rond actieve verplaatsing’, dit in samenwerking met diverse partners (Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Octopusplan, XIU, Route2School, Mobiel21, provincie Vlaams-Brabant) die ook hun expertise willen delen.

MOEV bewegingsbeleid lerende netwerken280In dit 'lerend netwerk' wissel je vanuit een gezamenlijk interesse rond een bepaald thema, kennis en ervaringen uit. Je komt onder begeleiding van MOEV een drietal keer samen (digitaal of fysiek) tussen december 2021 en juni 2022. Je denkt als groep na over succesfactoren, drempels, innoverende ideeën en de versterking van de bewegingsexpertise op school, ... met als doel te komen tot nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen.
De focus ligt op samen leren en reflecteren waarbij de inhoud van de bijeenkomsten vorm krijgt door de inbreng van de groep. 


Hoe vullen we het thema 'Actieve verplaatsing' in? 

MOEV bewegingsbeleid lerende netwerken actieve verplaatsing3Het stimuleren van actieve verplaatsing maakt deel uit van een kwalitatief bewegingsbeleid op school. Een goede fietsvaardigheid maakt niet alleen veilig en regelmatig fietsen mogelijk, het is ook ideaal om een gezonde en actieve levensstijl te bevorderen bij je leerlingen. Kiezen voor de fiets heeft heel wat voordelen: het zorgt voor extra lichaamsbeweging én het is ook vaak de meest (eco)logische en snelste manier om je te verplaatsen. Deze voordelen zorgen ervoor dat scholen met de fiets ook heel wat meer bestemmingen kunnen bereiken. Door met de fiets op uitstap te gaan, kunnen meer activiteiten deel uitmaken van een rijk gevuld activiteitenprogramma; denk maar aan een fietsuitstap naar een natuurgebied, bibliotheek, bedrijf, sport- en zwemfaciliteit, museum en zoveel meer. Mooi meegenomen is dat je ook als leerkracht de fiets kan gebruiken tijdens een pauze of op weg naar een buitenschoolse vergadering.  

De thema's schoolomgeving, leerlijn verkeer- en fietseducatie, fietsvaardigheid en -veilligheid, randvoorwaarden voor actieve verplaatsing, komen aan bod tijdens dit lerend netwerk.Schoolomgeving
 

Een veilige schoolomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. De gemeente kan zorgen voor infrastructurele maatregelen, de politie voor handhaving, maar belangrijk is ook de educatie van kinderen en de sensibilisering van ouders, buren en voorbijgangers.  
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de schoolomgeving van de schoolstraat een straat voor voetgangers en fietsers wil maken? 

Samen met Octopusplan, Mobiel21 en Route2School bekijken we hoe we ook voor jouw school een veilige schoolomgeving kunnen inrichten.

Leerlijn verkeer en fietseducatie

MOEV bewegingsbeleid lerende netwerken actieve verplaatsing4De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ontwikkelde - in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten - een leerlijn verkeer van in de eerste kleuterklas tot in het zesde middelbaar. Hier komen leerkrachten te weten wat leerlingen in welk leerjaar moeten kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag, dode hoek en groepsdruk. Welke vaardigheden leer je wanneer aan? Welke materialen en werkvormen kan je gebruiken?
Fietsvaardigheid trainen in de lagere school hoeft niet moeilijk te zijn. Ook met weinig materialen of een krappe ruimte kan je veel doen om (loop-)fietsvaardigheden te trainen.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde en En Danseuse ontwikkelden een aantal filmpjes die jullie zeker kunnen inspireren.

Fietsvaardigheid en -veiligheid

Fietsvaardigheid oefenen en deelnemen aan het verkeer leer je door het te doen. Praktijkervaring is belangrijk want fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Bijna 25% van alle verkeersslachtoffers zijn fietsers. Vooral de 10- tot 16-jarigen zijn het meest vertegenwoordigd in deze statistieken.

MOEV bewegingsbeleid lerende netwerken actieve verplaatsing1Leren fietsen is een proces. Geef jouw leerlingen de kans om hun vaardigheden te oefenen. Stel een leerlijn op en bepaal welke vaardigheden en oefeningen jaarlijks in elk leerjaar aan bod komen. Zo bouw je trapsgewijs de moeilijkheidsgraad op. En je maakt het mogelijk om te evolueren van begeleid en beschermd oefenen naar zelfstandig en bewust deelnemen aan het verkeer.

Jongeren in het secundair onderwijs zijn heel wat zelfstandiger en mobieler. Daardoor ontstaan er voor verkeers- en mobiliteitseducatie andere mogelijkheden. Werk jij mee aan een attractief aanbod op maat van de doelgroep? 

Nood aan inspiratie? Wij helpen je graag verder.

Randvoorwaarden voor actieve verplaatsing

De keuze om naar school te fietsen en om al dan niet fietsverplaatsingen te maken, heeft doorgaans te maken met motivatie, materiaal, organisatie en educatie. Wat doe jij nu om je leerlingen te overtuigen om met de fiets naar school te komen? Welke drempels ervaar je hierbij?

We spelen in op de noden van de groep en we gaan op zoek naar inspirerende voorbeelden, manieren en succesfactoren om zoveel mogelijk het fietsen bij jongeren te promoten. 

Graag wensen we met jullie en de partners zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.


Doel van het lerend netwerk

  • Breng een nieuwe dynamiek teweeg op jouw school. Ga met wat je leerde aan de slag en vertaal het naar jouw schoolpraktijk.
  • Door jouw deelname aan dit netwerk kan je impact hebben binnen je eigen school. Je krijgt extra motivatie om dit veranderingsproces op poten te zetten. 

Wie kan deelnemen aan het lerend netwerk?

MOEV wil leerkrachten, directies en/of beleidsmedewerkers van verschillende scholen samenbrengen in een lerend netwerk.

Wanneer gaan we aan de slag? 

Het lerend netwerk komt een viertal keren samen tussen december 2021 en juni 2022.
De eerste sessie is een kennismakingssessie die plaatsvindt in december. Volgende sessies volgen in samenspraak met de groep.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen organiseren we de sessies digitaal of fysiek. We starten alvast digitaal.


Schrijf je in

Inschrijven kan tot de herfstvakantie.

Lerend netwerk - thema actieve verplaatsing