Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Veelgestelde vragen

 

Onze speelplaats is al gedeeld met een vereniging, kunnen wij nog een subsidiedossier indienen?

 

Ja, dat kan. Jullie zijn goed bezig! Bekijk eens met je schoolteam of het mogelijk is om je speelplaats helemaal open te stellen en deel uit te laten maken van de publieke ruimte. Dat is een pluspunt voor je dossier. Het project zal dan bestaan uit de extra inspanningen die gepland zijn.Wij willen onze speelplaats helemaal vernieuwen en willen een deel van de kosten zelf aanvullen met eigen middelen. Mag dat? 

 

Dat is zeker geen probleem. Het staat elke onderwijsinstelling vrij om meer te investeren en dus zelf voor een hoger bedrag te cofinancieren.Mag de subsidie van de projectoproep gecombineerd worden met subsidies van AGION, Pimp je speelplaats of andere subsidiekanalen?

 

Verschillende kosten binnen één project mogen ingebracht worden bij verschillende subsidie-instanties. Dezelfde kost mag uiteraard niet twee keer ingebracht worden. Komen we ook in aanmerking voor de subsidie als we als gemeentelijke school onze speelplaats delen met het gemeentelijke speelplein? 

 

Ja, dit is ook een vorm van het delen van je speelplaats. Maar probeer toch in de buurt van je school ook op zoek te gaan naar andere lokale verenigingen om ook te kunnen inspelen op hun noden. Waarvoor mogen we de subsidies niet gebruiken? 

 

Onder meer volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • Los sportmateriaal (bv. ballen, netten, kegels, losse kasten, verplaatsbare muziekinstallatie …)
 • Cafetariavoorzieningen
 • Aankoop van een perceel grond
 • Energie- en waterkosten
 • Rioleringswerken (infrastructuuringrepen voor het bovengronds opvangen van hemelwater zijn wel toegelaten)
 • PersoneelskostenWelke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring? 

 

Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • onroerende infrastructuurwerken: omgevings- en grondwerken, ontharding, groenaanleg, aanleg sportterrein, vast of verankerbaar sport- en spelmateriaal, aankoop natuurlijke materialen voor sport- en spelaanleidingen, belijning, verlichting, bergruimte voor sport- en spelmateriaal, fietsstallingen, deuren, poorten, sloten, beveiligingssysteem, automatische toegangssystemen die extra personeelskosten overbodig maken (bv. badgesysteem), ingrepen voor integrale toegankelijkheid … De oproep vraagt aandacht voor een duurzame materiaalkeuze.
 • het honorarium van een tuin- of landschapsarchitect of adviseur in een gespecialiseerde organisatie, voor hulp bij het ontwerp en de opvolging van het project (voor max. 20% van de subsidies).

1 Zie aanbevelingen Pimp je speelplaats voor de beplanting.

2 Voor specificaties rond het gebruik van hout: duurzaam aanbesteden, zie de technische specificaties. Het komt erop neer dat vermeld moet worden ‘voor het gebruikte hout geldt dat dit FSC, PEFC of gelijkwaardig moet zijn’.Welke datum moeten de facturen hebben? Mogen dit ook facturen zijn met datum vóór 10 mei 2019? 

 

Nee, enkel kosten gemaakt na de toekenning van de subsidie (dus 10 mei 2019) mogen ingebracht worden.Mag het geld aan één bepaalde kost uitgegeven worden? 

 

Indien het op deze manier mogelijk is om aan alle voorwaarden van de projectoproep te voldoen en een kwalitatief dossier in te dienen, kan dit. Komen nieuwbouwprojecten in aanmerking?

 

Nieuwbouw van speelplaatsen komt niet in aanmerking. Mag een instellingsbestuur meer dan één project indienen via deze oproep?

 

Een instellingsbestuur kan maar één project per vestigingsplaats indienen.Hoe situeert deze oproep zich naast die van Pimp je speelplaats?

 

Pimp je speelplaats heeft als doel om schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken. Pimp je speelplaats doet dat via een subsidie van 4.000 euro voor 25 geselecteerde laureaten, waarbij de subsidie kan worden aangewend om plantgoed, plantmateriaal en andere natuurlijke materialen te bekostigen.

De nieuwe 'Projectoproep multifunctionele, beweegvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen', gaat een stapje verder en heeft als doel om de speelplaatsen natuurrijker, maar ook beweegvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. De nieuwe projectoproep verwacht nog meer inspanning van de onderwijsinstellingen, maar er wordt ook meer (financiële) ondersteuning aangeboden. 

Wat het werkingsjaar 2018 – 2019 betreft, blijven beide oproepen 'naast' elkaar bestaan. Nadien komt er een evaluatie waarin desgevallend een integratie kan worden overwogen.Kunnen we gebruikte autobanden gebruiken om onze speelplaats in te richten?

 


Ja, gebruikte autobanden kan je gebruiken op je speelplaats. Hou wel rekening met enkele aandachtspunten: 

 • Autobanden op de speelplaats mogen niet behandeld zijn met verf of vernis. Dit omwille van gezondheidsredenen.
 • Autobanden moeten in redelijke staat zijn; m.a.w. volledige banden zonder scheuren of grote barsten. Banden met wat afvlakking (meer glad) kan je op de speelplaats gebruiken wanneer er enkel rubber komt vrij te liggen.
 • Zorg voor propere banden. Er mag geen water in staan. Tip: leg de banden onder het afdak.
 • Handhygiëne is altijd belangrijk. Ook wanneer leerlingen buiten spelen en er autobanden op de speelplaats liggen. Laat de kinderen hun handen wassen na het buiten spelen.Wat is het verschil tussen een ondernemingsnummer en het instellingsnummer van een school?

 


Een instellingsnummer bestaat uit 2 tot 6 cijfers. Het is een betekenisloos oplopend volgnummer. Naast scholen hebben ook andere instellingen (scholengemeenschappen, inrichtende machten, enz.) een instellingsnummer uit dezelfde databank. 
Scholen gebruiken het instellingsnummer voor leerlingen- en personeelszendingen.

Het instellingsnummer kan je opzoeken in volgende database: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx of in de lijsten op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/lijsten.


Elke school heeft ook een ondernemingsnummer. Dat is opgenomen in de kruispuntbank voor ondernemingen: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html.
Bij het indienen van het dossier in KIOSK moet de school het ondernemingsnummer gebruiken.

 Hoe kan onze school de meerkost voor de verzekering organiseren?

 


Je school kan dit niet inbrengen als kost voor de projectoproep. Het is namelijk een structurele kost. 

Werkt je school met een vereniging samen (dus gedeelde, niet-open werking)? Dan kan je met de vereniging afspreken dat ze hun verzekering aanpassen om bijkomende activiteiten te dekken. 

Stelt je school de speelplaats open voor de buurt? Dan kan je advies inwinnen bij de gemeente. De gemeente kan de speelplaats opnemen in de algemene verzekering die ze heeft voor haar publiek domein (pleinen, parken ...).Wat zijn de regels over het houden van dieren op school om niet beschouwd te worden als kweker/bedrijf?

 


Voor schapen en varkens is er registratieplicht vanaf 1 dier.
https://www.dgz.be/identificatie-en-registratie-voor-houders-van-schapen-geiten-en-herten
https://www.dgz.be/starten-met-het-houden-van-varkens


Pluimvee moet je enkel registreren als je meer dan 199 stuks houdt.
https://www.dgz.be/identificatie-en-registratie-bij-pluimvee-loopvogels-en-broeierijen


Voor andere dieren zoals konijnen dient er enkel een registratie te gebeuren indien er dieren in de voedselketen terechtkomen.Scholen moeten registreren vooraleer ze een dossier kunnen indienen, maar hoe verloopt de registratie? Hoelang duurt de registratieprocedure?

 


Om het dossier in te dienen is het nodig om een vertegenwoordiger van de school aan te maken in de KIOSK-applicatie Hiervoor volg je de stappen uit de handleiding waarna je een bevestigingsmail krijgt dat de vertegenwoordiger is aangemaakt. De vertegenwoordiging is pas definitief wanneer ze wordt bevestigd met een code. Het Departement CJSM stuurt de code via aangetekende brief naar je school waarvoor je als vertegenwoordiger bent geregistreerd. De school bezorgt jou de code en bevestigt hiermee dat je de rechtmatige vertegenwoordiger bent. Met deze code kan je registratie worden voltooid. Dit moet binnen de maand gebeuren. Je kan ondertussen wel al een aanvraagdossier aanmaken, maar de registratie is pas rechtsgeldig als deze met de code wordt bevestigd. Deze code is ook nodig om vertegenwoordigingen toe te voegen en te verwijderen. Bewaar deze code dus zorgvuldig!

Belangrijk: Maak zeker één tot twee weken voor de deadline de vertegenwoordiger aan in de KIOSK-applicatie om je dossier te kunnen indienen.