Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

NETBAL XL

Voortraject   Interscolaire activiteiten   Natraject   Fair Play


Moev project netbalxl340Netbal 3-3
is een eenvoudige variant van volleybal 3-3 voor het basisonderwijs waarbij leerlingen de bal over het net gooien i.p.v. de bal over het net te slaan. Netbal 3-3 is een leuk ploegspel waarbij alle leerlingen vaak balbezit hebben en zo de kans krijgen om punten te scoren.

Met Netbal XL bied je je leerlingen nog meer bewegingskansen aan. Je organiseert voor en na de netbalactiviteit een voor-en natraject. 


 
Netbalactiviteiten zijn leuk, maar hoe overtuig je leerlingen om deel te nemen? 

 • Laat beweging en sport leven op school: maak een bewegingsblog, toon de schoolsportplanning en foto’s van tornooien.    
 • Zorg ervoor dat de klasleerkrachten de netbalactiviteiten mee promoten. 

Moev project netbalxl netbal220Wanneer kan je netbalactiviteiten organiseren? 
Tijdens de middagpauze en in de opvang op de speelplaats of in de sporthal. 

Wie kan de netbalactiviteiten begeleiden? 
Oudere leerlingen, clubs, L.O.-leerkrachten, ouders, medewerkers van de gemeentelijke sportdienst.

 Voortraject

1. Oefeningen en spelvormen tijdens de speeltijd, middagpauze of naschools


Ontdek concrete oefenstof om leerlingen op een leuke manier te laten kennis maken met netbal. Bouw dit stapsgewijs op doorheen de verschillende graden en maak hierbij gebruik van de spelfiches.


A. Opbouw doorheen de 1ste, 2de en 3de graad

Hoe bouw je netbal op? – concrete oefenstof

Eerste graad: starten met verschillende individuele balvaardigsheidoefeningen

 • de bal omhoog gooien en terug vangen
 • de bal tegen de muur gooien en terug vangen
 • de bal omhoog gooien, een rondje draaien en terug vangen
 • de bal omhoog gooien, door de benen laten botsen en terug vangen

Tweede graad: leerlingen spelen de bal over het net naar elkaar

 • Start met oefeningen 1 tegen 1: 
  • de bal overgooien, laten botsen en terug opvangen
  • onderhands over het net werpen naar elkaar
  • bovenhands over het net werpen naar elkaar
  • onderhands over het net werpen naar elkaar, na het tikken van een kegel (hoepel, loopladder,…) achter in het veld terug positie kiezen. Aandacht voor actie en na-actie.
 • Organiseer nadien oefeningen 2 tegen 2:
  • de bal om het eerst 10x naar elkaar gooien
  • gericht naar matjes spelen 
  • naar elkaar opslaan

Derde graad: eindvorm van netbal

 • 3 tegen 3 wedstrijdjes: bouw geleidelijk de spelregels op, heb aandacht voor het doorschuifsysteem
  -> plaats een scherm aan het net: de leerlingen zien de bal zo niet aankomen

Hoe werk je aan oog- handcoördinatie? Enkele tips

Begin zo vroeg mogelijk  met oog- handcoördinatie. Hoe pak je dit aan?

 • Laat kleuters experimenteren met verschillende soorten ballen (springballen, knikkers, volleyballen, ballonnen, plastiek ballen, tennisballen, pingpongballetjes…). Maak hiermee een omloop. 
 • Leerlingen gooien een balletje omhoog, klappen in hun handen en vangen het terug. 
 • Leerlingen gooien een balletje omhoog, draaien een rondje en vangen het terug. 
 • Leerlingen gooien met een pluimpje door een rollende hoepel. 
 • Leerlingen staan tegenover elkaar in pomphouding en geven een balletje door. 
 • Leerlingen gooien een balletje omhoog, kruipen door elkaars benen en vangen het balletje terug op. 
 • Leerlingen gooien met een balletje naar elkaar. De leerlingen vangen met links en geven door met rechts en omgekeerd. 
 • Leerlingen gooien een balletje tegen de muur en laten het teruggekaatste balletje door de benen botsen.

 

B. Spelfiches

 1 tegen 1    2 tegen 2    3 tegen 1   balvaardigheid 1
Moev project netbalxl 1tegen1   Moev project netbalxl 2tegen2   Moev project netbalxl 3tegen1   Moev project netbalxl balvaardigheid
             
balvaardigheid 2   dood of leven   gericht werpen   netbal met scherm
 Moev project netbalxl balvaardigheid1   Moev project netbalxl dood of leven     Moev project netbalxl gericht werpen   Moev project netbalxl netbal met scherm 
             
opslag   piratenbal   spelvorm opslag 1   spelvorm opslag 2
 Moev project netbalxl opslag    Moev project netbalxl piratenbal    Moev project netbalxl spelvorm opslag    Moev project netbalxl spelvorm opslag1

 


2. Recreatieve wedstrijdjes tijdens de speeltijd, middagpauze of op woensdagnamiddag


Netbalvariant 3 tegen 3 speel je zonder scheidsrechter en met eenvoudige spelregels.


 

Moev project netbalxl reglement220Reglement – aanpassingen / vereenvoudigingen 

MOEV biedt een aangepaste manier van netbal aan: 3 tegen 3. Zo creëren we meer beweging en balcontact tijdens het spel.
De spelregels zijn eenvoudig en er is een specifiek reglement beschikbaar. De nadruk ligt op spelplezier.

Zonder scheidsrechters

De deelnemende ploegen spelen netbal op een zelfstandige manier zonder tussenkomst van een scheidsrechter.
Er is wel een begeleider die enkel ingrijpt wanneer er discussie ontstaat omtrent de reglementen en de puntentelling.

 


3. Recreatief tornooi 3 tegen 3 tijdens middagpauze of op woensdagnamiddag 


Maak zelf tornooischema's aan en laat je leerlingen via een leuke manier de score bijhouden.Zelf tornooischema’s maken

Tornooischema's voor 3 tot 13 ploegen.

Zelf scorebord maken

Laat je leerlingen zelf hun scorebord bijhouden.
Leuke manieren om punten bij te houden: 

 • potjes stapelen 
 • Er staan een aantal kegels, de tennisbal start in het midden. Wanneer je een punt maakt, schuif je het balletje een kegel op richting de tegenstander. 
 • Elke ploeg heeft een aantal kegels. Wanneer je een punt maakt, leg je een kegel van de tegenploeg om of zet je één van jezelf recht. 


4. Aanpassingen voor leerlingen met een beperking


Netbal 3 tegen 3 is er voor iedereen, ook leerlingen met een beperking.Hoe kan je netbal aanpassen aan leerlingen met een beperking?

 • Moev project netbalxl beperking220Laat de leerlingen voor de opslag halverwege het veld staan. 
 • Zorg ervoor dat die leerling eerst de bal mag laten botsen alvorens hem te vangen. 
 • Laat de leerlingen met een lichtere bal spelen of een gekleurde bal voor slechtzienden. 
 • Hang het net een beetje lager. 
 • Iemand die niet kan lopen, kan je inzetten als vaste spelverdeler (passeur) aan het net. 
 • Tracht scholen van het buitengewoon lager onderwijs zoveel mogelijk te integreren in de tornooien van het gewoon lager onderwijs (= integratie-activiteit).
 • Het is een leuk idee om ploegen te mixen met de leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs / Instellingen en het gewoon basisonderwijs (= inclusie-activiteit). Hier kan je een voortraject aan koppelen.Interscolaire Activiteiten 

Zoek netbal 3-3 activiteiten


Natraject

 • Nodig een plaatselijke club uit voor initiatie volleybal / smashvolleybal. 
 • Schrijf je klas in voor een smashvolleyinitiatie van MOEV. 
 • Smashvolley kan je koppelen aan de netbaltornooien: www.volleyvlaanderen.be
 • Speel wedstrijdjes tegen ouders of leerkrachten bv. op een schoolfeest. 

Fair Play 

Hoe integreer je Fair Play op school?

De leerlingen van de derde graad kunnen optreden als fairplaycoach tijdens tornooien van de eerste en tweede graad. 

 • Hang in de turnzaal een fairplayposter. Alle leerlingen kunnen deze handtekenen. 
 • Leer je leerlingen samenspelen en elkaar helpen. Dit doe je door zelf groepen te maken en een zwakkere leerling aan een sterkere leerling te koppelen. Meedoen is belangrijker dan winnen. 

 • Laat de kapiteins tossen of stokjes trekMoev project netbalxl fairplay220ken om te bepalen welke ploeg start aan de opslag. Kan ook gebeuren met blad/steen/schaar.
 • De kapitein krijgt een fairplaybandje rond de arm. 
 • De kapitein krijgt de opdracht om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt in het spel. 
 • Laat de leerlingen bij twijfel zelf hun conflicten oplossen. Indien de leerlingen het conflict niet kunnen oplossen, kunnen ze het punt opnieuw spelen of passen ze blad/steen/schaar toe. 
 • Je laat de leerlingen de tegenploeg een high five geven wanneer ze klaar zijn met spelen. 
 • Voorzie fairplaytools: tossen, kapiteinsbanden, affiches, brief voor supporters. Dit vind je in de MOEV-materialenshop.