Doki eet gezond Doki leert fietsen Doki in de klas Doki maakt muziek Doki drinkt water Doki op de speelplaats Doki en Vriendjes Doki is acrobaat Doki speelt buiten

OUDER DOKI DOE 6: DOKI OP DE SPEELPLAATS

oki doki op de speelplaats

Inleiding

De inrichting van de speelplaats is een belangrijke stimulans in het speel- en beweeggedrag van kleuters. Doki  sensibiliseert ouders om hun steentje bij te dragen in de speelplaatswerking van de school. Werken rond de speelplaats heeft meer slaagkansen wanneer je de ouders hierbij betrekt.  Als de school en de ouders vergelijkbare boodschappen communiceren, heeft dit een groter effect op de kleuters.

Suggesties

 

Gezonde school – Service document voor ouders

Het document voorziet in inspirerende tips en aandachtspunten om als ouder actief deel te nemen aan de speelplaatswerking op school.