Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

MOEV in fase oranje

Het Vlaamse basis- en secundair onderwijs bevindt zich in fase oranje. In gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase. Dit heeft ook gevolgen voor de werking van MOEV en de geplande schoolsportactiviteiten.

Wat biedt MOEV niet meer aan tijdens fase oranje? Dit geldt tot aan de paasvakantie. 

Er zijn geen extra-murosactiviteiten meer tijdens de lesuren: geen bewegingslandschappen en geen natuurgebonden sporten.

Er zijn geen woensdagnamiddagactiviteiten meer.

Voor het basisonderwijs en het BULO geldt dit tot aan de paasvakantie. 

Voor het secundair onderwijs en het BUSO worden alle competities en recreatieve activiteiten (lokale werking) tot aan de paasvakantie geschrapt.

Zoals vroeger reeds aangekondigd, worden er dit schooljaar geen Vlaamse eindrondes van de balsporten georganiseerd, noch de Vlaamse kampioenschappen voor judo, zwemmen en indoor atletiek.


Wat verandert er na de paasvakantie?  

Er zijn opnieuw extra-murosactiviteiten tijdens de lesuren mogelijk. Prioriteit gaat naar buitenactiviteiten
Formules maximaal aangepast aan klasbubbels kunnen opgestart worden voor alle onderwijsniveaus (oriëntatielopen, NGS activiteiten, …) rekening houdend met de veiligheidsrichtlijnen van de overheid.

Binnenactiviteiten
Geen aanbod in de maand april.


Wat is er wel mogelijk tijdens fase oranje? 

Multimove, Sportsnack en Sport na School (SNS)
Deze projecten volgen de protocollen van Sport.

Rekening houdend met de huidige veiligheidsmaatregelen:

  • mogen Multimove en Sportsnack doorgaan op voorwaarde dat het lokale bestuur toelating geeft.
  • kan er met de SNS-pas gezwommen worden. Up-to-date informatie is te vinden op de website www.sportnaschool.be.

Volg bij de organisatie van Multimove en Sportsnack volgende richtlijnen:

1. Probeer klasgroepen strikt gescheiden te houden. Dus vermeng geen klasgroepen.
2. Organiseer activiteiten zo veel mogelijk in openlucht.
3. Beperk het contact met/aanwezigheid van derden.

De situatie kan dus per school en per lessenreeks verschillen (bv. lesgever van de school of extern, …). Daarom is het noodzakelijk de verderzetting van Multimove/Sportsnack te bespreken met de preventieadviseur en de directie van de school van zodra deze richtlijnen bekrachtigd worden door het overlegcomité. Zij kunnen mee beslissen of de lessenreeks al dan niet kan verder gezet worden, rekening houdend met de voorgestelde verstrengde richtlijnen.

Meester op de Fiets en andere projecten intra-muros
De school bepaalt zelf na risicoanalyse of zij inspeelt op dit aanbod.

MOEV-uitleendienst
Je kan extra materialen en bijkomende sportpakketten lenen (hygiënemaatregelen strikt volgen). 
Ga naar de uitleendienst. 

MOEV-uitdagingen: 'LUUK daagt je uit' en 'Challenge to MOEV'

Kies voor extra bewegingskansen op school met een hoge fun- én veiligheidsfactor. Dit kan met de MOEV-uitdagingen. Ontdek de LUUK-uitdagingen voor het basisonderwijs en de challenges to MOEV voor het secundair onderwijs. 
Ga naar de uitdagingen/challenges.

Online inspiratiesessies
Tweewekelijks kan je gratis deelnemen aan een webinar met een bewegingsgerelateerd thema. 
Ga naar de online inspiratiesessies en schrijf je in.


Zijn MOEV-medewerkers essentiële derden?


Bij code oranje worden niet-essentiële derden uit het onderwijs geweerd. De school bepaalt zelf na risicoanalyse wie als essentiële derde wordt erkend.

Dit geldt voor het MOEV-project Meester op de Fiets waarbij MOEV-personeelsleden in de school komen én voor de projecten Multimove en Sportsnack.


Protocollen Onderwijs en Sport

Intra muros-activiteiten vallen onder de protocollen onderwijs.
Alles wat buiten de schooluren valt, valt onder het protocol sport.


Coronamaatregelen Onderwijs 

Een update over de maatregelen in Onderwijs lees je hier