Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Thematische vormingen

Aanbod MOEV

Urban Sports


Doelgroep:
 leerkrachten L.O., sportlesgevers en sportpromotoren

urbansportsTijdens deze bijscholingen leer je beachvolley, breakdance en freerunning kennen. Er is een theoretisch- en praktijkgedeelte voorzien alsook een infostand per federatie. Neem deel aan 1 van de 5 bijscholingsmomenten in april of op hét bijscholingsmoment voor leerkrachten in juni; de MOEV-Apotheose.

 

Kies een bijscholingsmoment in je buurt  Volg de bijscholing op de MOEV-Apotheose

 

 

Actieve kinderopvang


Doelgroep
: begeleiders voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs

Moev dienstverlening vorming actievekinderopvangOok in de opvang voor en na de lessen is het belangrijk dat kinderen voldoende actief zijn, niet te lang stilzitten en gezond eten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. MOEV het project ‘Actieve kinderopvang’.

Kiest jouw school ook voor een naschoolse kinderopvang waar kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang zitten?

 

Vraag een vorming aan     Lees meer over 'Actieve kinderopvang' 

 

 

Bewegingsvriendelijk lesgeven


Doelgroep:
 schoolteams, leerkrachten, directies in het basis- en secundair onderwijs 

Als school werken aan een dynamische leeromgeving. Bewegingsvriendelijk lesgeven biedt hiervoor veel kansen!

Moev dienstverlening vorming220Als leerkracht investeren in een dynamische leeromgeving betekent dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of het lang stilzitten te onderbreken. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext? Hoe een schoolteam aanzetten een bewegingsvriendelijke klasomgeving te creëren? 

Tijdens de vorming krijgt het schoolteam een kijk op het belang van voldoende beweging en lang stilzitten onderbreken, en de voordelen ervan. Bewegingstussendoortjes, bewegend leren, actieve werkvormen en dynamische klasomgeving maken de inhoud concreet.  

De kostprijs van de vorming op maat van de school bedraagt 75 euro en richt zich op zowel het basis- als secundair onderwijs.

Vraag een vorming aan

 

 

Bewegingsvriendelijke speelplaats, bewegen & spelen, een ‘buiten’kans!’


Doelgroep:
 schoolteams, leerkrachten, directies in het basisonderwijs

Speel’tijd’ om te spelen. Tijd om al spelend te leren, om te spelen zonder voorwaarden.

vorming speelplaatsLeren op de speel’plaats’.  ‘Buiten’ wordt de klasruimte die mogelijkheden biedt tot leren, ontdekken, samen bewegen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur,  leren omgaan met risico’s tijdens het spel.

Hoe pak je dit aan?  Aan de hand van inspirerende voorbeelden en het delen van tips en tricks krijg je een kijk op de mogelijkheden.

Vraag een vorming aan

 


 Aanbod partnerorganisaties