Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Zo doen andere scholen het


Via een 'initiatiemaand' kennismaken met het sportaanbod binnen de gemeente

GBS De Klimroos - Betekom


Op zoek naar een passende sportclub voor elke leerling

De actie 'Maand van de sportclub' zet lokale sportclubs in de kijker. Basisschool De Klimroos neemt jaarlijks deel aan de hieraan gekoppelde scholenactie 'Breng je sportclub naar school'. Dit schooljaar wilde de leerkracht L.O. het eens anders aanpakken. Hij liet de leerlingen niet alleen in de outfit van hun favoriete sport naar school komen, maar hij bracht hen tijdens een 'initiatiemaand' ook in contact met heel wat sportclubs die actief zijn in de gemeente Betekom.
Er zijn nog te veel kinderen die enkel de sporten kennen die mama of papa beoefenen. Velen hebben geen weet van andere sporten die misschien meer aanleunen bij hun eigen interesse.

Enthousiasme over een initiatieweek

Het idee van een 'initiatieweek' kreeg vorm in de werkgroep 'Sport en gezondheid' waarin verschillende leerkrachten en de directie brainstormden over mogelijke acties die ze zouden organiseren in het teken van 'De maand van de sportclub'. De leerkracht L.O. nam hierbij de leiding en werkte een 'initiatiemaand' uit. Om aan de slag te gaan, bezorgde de sportdienst hem een lijst met alle sportclubs in de gemeente. Nadien contacteerde hij de sportverantwoordelijken van de clubs. Veel clubs waren bereid om aan de actie deel te nemen. Ook de sportdienst stelde enthousiast gemeentelijke sportzalen ter beschikking.

'Sport beweegt je school' speelde een belangrijke rol 

Basisschool De Klimroos gebruikt de tool 'Sport beweegt je school 2.1.' om haar bewegings-en sportbeleid vorm te geven en te evalueren. De leerkracht L.O. stelde via deze tool vast dat veel leerlingen het sportaanbod binnen de gemeente niet goed kennen.  
Onze school doet heel veel activiteiten met MOEV, maar met andere partners doen we maar weinig. Ook voor onze sportdag werken we samen met externen, maar dit is dan maar voor 1 dag. Tijd om het sportaanbod binnen de gemeente te ontdekken.

Alle leerkrachten doen mee 

De leerkracht L.O. speelde bij dit initiatief een trekkersrol. Hij lichtte tijdens een personeelsvergadering de initiatiemaand toe, verspreidde hierover info op Smartschool en sprak zijn collega's hierover persoonlijk aan. De andere leerkrachten voelden zich zo betrokken en na goede afspraken gingen ze ook tijdens hun lessen naar sportinitiaties die niet tijdens de les L.O. konden doorgaan. 

Fiere leerlingen

Tijdens de lessen L.O. gaf de leerkracht een korte uitleg over de initiatiemaand. Hij werkte een schema uit op het bord in de turnzaal. Zo wisten de leerlingen perfect welke club er wanneer zou langskomen voor een initiatie.
De leerlingen zelf kregen de kans om hun eigen sportclub te promoten. Zo waren erg fier wanneer ze tijdens een initiatie een trainer of begeleider kenden. 
Ook de ouders van de leerlingen konden mee het intitatief beleven via Smartschool, Facebook en de nieuwsbrief. 

Benieuwd naar het resultaat van dit initiatief 

De school stelt vast dat er meer leerlingen naar een sportclub gaan binnen de gemeente.

Er is zelfs een jongen met een handicap die kennis kon maken met Kung Fu en deze sport nu elke zaterdag beoefent. Kung Fu is een sport met weinig tot geen contact en ideaal voor deze jongen. Door deze actie is de drempel om naar een sportclub te gaan veel kleiner geworden voor heel wat leerlingen.

Via deze actie leren de kinderen in een veilige omgeving (klasgroep) kennismaken met een sport of club. Ze moeten dus niet alleen naar een club toestappen.

Positieve feedback vanuit verschillende invalshoeken

De school kreeg positieve feedback van de ouders, van de leerlingen en van de sportclubs. Het is voor hen financieel interessant om deel te nemen aan 'Maand van de sportclub' en via deze weg nieuwe leden aan te trekken. De school plant deze actie jaarlijks in. De leerkracht L.O. hoopt de komende jaren nog meer clubs te kunnen bereiken zodat het sportpalet alleen maar groter wordt. 

Tips voor andere scholen 

De leerkracht L.O. moedigt dit intitiatief aan bij andere scholen: "Durf sportclubs hiervoor aan te spreken. De meeste clubs zijn enthousiast om deel te nemen. Samenwerken is niet alleen voordelig voor de clubs, maar in de eerste plaats voor de  leerlingen leren sporten kennen die kortbij hun interesses liggen."

De school raadt aan om flexibel om te gaan met de sportclubs en hen de kans te geven om het initiatiemomenten te kiezen.

 

 

Gegevens van de school

GBS De Klimroos 
Professor Scharpélaan 47
3130 Betekom

Website van de school


 

art wWil jouw school andere scholen inspireren?

Welk beweegidee zette jouw school in beweging?

 

Vul het formulier in


Wil jouw school ook rond dit thema werken?

Kan MOEV je hierbij ondersteunen?

 

Vraag hiervoor advies op maat aan