Mijn inspiratieboxen


Hoe werkt het?

Eens de prioriteiten bepaald zijn en de doelstellingen ‘SMART’ geformuleerd zijn, moet de school nadenken over hoe men deze kan realiseren. Welke acties zal de school ondernemen om invulling te geven aan haar prioriteiten? Welke materialen kunnen hiervoor gebruikt worden?


Voor de uitwerking van haar acties beschikt de school over een gepersonaliseerde inspiratiebox, samengesteld op basis van de geselecteerde werkpunten/groeikansen van de school.
Bijkomend kan de school zoeken op de bouwstenen Beleid, Aanbod (voor, tijdens, tussen en na de lessen), de Focus (fit en gezondheid en fair en fun) en op de Doelgroepen (kleuter-, basis-, secundair-, buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs).

Wanneer je als school inlogt, krijg je in het overzicht van inspiratieboxen enkel die inspiratieboxen te zien die betrekking hebben op de door jou gekozen prioriteiten in de checklist.

Meer info over 'Mijn inspiratieboxen' vind je hier


 

Hoe registreren?

Hieronder vind je de toelichting bij de registratieprocedure. Het MOEV-login kan je gebruiken op alle sites van MOEV.


Vul je schoolgegevens aan

Jouw schoolgegevens zijn reeds opgeslagen, ook al nam je nog niet eerder deel aan 'Sport beweegt je school'. Voor de vernieuwe website ontvangt je school nieuwe logingegevens via het e-mailadres van de school. Indien deze mail niet terecht gekomen is, gelieve dan contact op te nemen met het MOEV-secretariaat van je provincie. De gegevens van de secretariaten vind je op de contactpagina.

De MOEV-login bestaat uit een gebruikersnaam (MOEV-school ID) en een paswoord. Het paswoord kan door de school gewijzigd worden door in de popup te klikken op 'wachtwoord vergeten' en vervolgens de instructies verder te volgen.

Bij de eerste login vul je de ontbrekende schoolgegevens aan onder 'mijn profiel' bovenaan + bewaar je elke aangepaste tab van je profiel.


Je wil ALLE inspiratieboxen enkel bekijken:

Indien je niet over een login beschikt, maar toch de inspiratieboxen wenst te bekijken, kan je dit hieronder. Daar kan je het TOTAALOVERZICHT bekijken van alle inspiratieboxen.


 


 

Kadermethodiek Gezonde School

Betrokkenheid / participatie

Deskundigheid: vorming + samenwerken

Infrastructuur

Communicatie

Actieve verplaatsing

Aanbod tijdens de lessen

Aanbod tussen de lessen

Aanbod voor en na de lessen

Fit en gezond

Fair en Fun

Kleuter
Lager
Secundair
Buitengewoon lager
Buitengewoon secundair