Tips en weetjes "Focus fit en gezond"

Een bewegings- en voedingsproject waarbij beweging en gezonde voeding aan bod komen in de lessen.

  • De school kan het klasoverstijgend project ‘het gezondste broodje van de school’ organiseren in de eerste en de tweede week van september. Dit is een wedstrijd waarbij iedere klas probeert om het gezondste broodje te maken.
  • Leerkrachten kunnen tijdens hun lessen een gezonde leefstijl stimuleren en in meerdere leergebieden een ‘gezonde leefstijl’ integreren. Bvb. het belang van water drinken, gezonde voeding, ecologische voetafdruk ...

Leerlingen en ouders krijgen tips en aandachtspunten mee voor het samenstellen van evenwichtige maaltijden.

  • Tijdens de middagpauze houden leerkrachten een oogje in het zeil wat de inhoud van brooddozen betreft. Kinderen met brooddozen met ongezonde voeding krijgen de flyer ‘Mijn brooddoos’ mee met tips over gezonde brooddozen, lunch ...

Gratis water is beschikbaar op elk moment van de schooldag voor alle leerlingen.

  • Waterdag: Jaarlijks kan de school een ‘waterdag’ organiseren om het aanbod van gratis water onder de aandacht te brengen. Die dag is water en het belang ervan ook het centrale thema in alle vakken/lessen. De school kan dan afspraken met ouders en leerlingen over het drankenbeleid op school opfrissen.
  • Kans om gratis water te drinken: Na de bewegings- en sportactiviteiten krijgen leerlingen altijd de kans om water te drinken.

Het fitheidsprofiel van de leerlingen brengen we in kaart.

  • Sportrapport: Jaarlijks krijgen leerlingen een ‘sportrapport’ zonder punten. Het is een registratie van hun vordering op conditioneel vlak.