Tips en weetjes "Focus Fair en Fun"

De school werkt aan leerinhouden die fairplayattitudes aanbrengen.

  • ‘Fair’ was de rode draad in het schooljaar 2015 -2016: met het project BEERTJE ANDERS kan de school elke 2 maand een aspect van 'Fair Play’ belichten: niet alleen bij het sporten maar ook tijdens het spelen. Voorbeelden: eerlijk spelen, iedereen hoort er bij ...

De school gebruikt fairplaymaterialen bij alle spel-, bewegings- en sportactiviteiten.

  • Leerlingen die tijdens een wedstrijd een fairplayband dragen, letten extra op het eerlijk verloop van het spel.
  • Zowel in de sport- als in de eetzaal kan de school fairplayaffiches uithangen. Zo zijn de fairplayregels voor iedereen duidelijk.
  • De school kan een fairplaybeker uitreiken aan de meest sportieve ploeg van de middagvoetbalcompetitie.

Een gepast aanbod tijdens de vrije momenten van activiteiten die het welbevinden van leerlingen verhogen.

  • Antipestbeleid: De school zorgt  via een ‘antipestbeleid’ dat alle leerlingen bij de bewegings- en sportmomenten zich goed en veilig voelen. Dit beleid wordt op een ludieke wijze geïmplementeerd via meester ‘zietal’ en juf ‘briljant’.
  • Stappenplan sociaal gedrag: In  de klas wordt er via een stappenplannen gewerkt aan het sociaal gedrag tijdens vrij spel. Kinderen leren zichzelf evalueren en omgaan met hun eigen gedrag. Ze kunnen aan de hand van een spiegelboekje hier ook over schrijven.

De school heeft aandacht voor het introduceren van nieuwe sporten/nieuwe tendensen in de sport

  • Aandacht voor nieuwe tendensen: freerunning, earthfootbal, van een foot-golf circuit op de groene zone van de speelplaats, tik en flagrugby, Freerunning - frisbee - honkbal - groepsspelen - ...