Tips en weetjes "Aanbod actieve verplaatsing"

Praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in functie van het bevorderen van de actieve verplaatsing

 • Sport-plusmoment: Fietsvaardigheden kan je klassikaal inoefenen tijdens een sport-plusmoment op bijvoorbeeld vrijdagnamiddag.
 • Leerlijn: De school kan een leerlijn uitstippelen die loopt van de kleuterschool t.e.m. het 6de leerjaar met als apotheose het groot voetgangersexamen in het 4de leerjaar en het grote fietsexamen in het 6de leerjaar. Deze leerlijn kan je opnemen in het bewegingsrapport: elk jaar 5 fietslessen en vanaf het 3e leerjaar een verplaatsing naar het zwembad met de fiets.
 • Sportdag fietsdag! Voorzie een sportdag in het teken van de fiets: alle verplaatsingen naar de verschillende locaties gebeuren per fiets. De sportdag biedt meerdere fietsactiviteiten aan.

Ouders werken actief mee aan verkeers- en mobiliteitsactiviteiten.

 • Fietszaterdag: De ouderraad zet tweejaarlijks een fietszaterdag op touw met een verkeerspark en een fietstraining.

Sensibiliserende acties

 • Project ‘Vélo Morgana’: dit project biedt kleuters en leerlingen allerlei uitdagingen aan omtrent actieve verplaatsing en verkeersveiligheid. Deze opdrachten kunnen ze uitvoeren tegen de laatste week van het schooljaar.
 • Autoluwe dag: maandelijks kan een autoluwe dag het mogelijk maken om veiliger met de fiets naar de school te komen.
 • Uitdelen fluohesjes: de school kan fluohesjes uitdelen en hieraan een wedstrijd koppelen. Leerlingen kunnen wekelijks stickers verdienen en na het verzamelen van x-aantal stickers, kan de school hen een verrassing aanbieden. Nadat de leerlingen x- aantal stickerkaarten verzamelden, organiseert de school een fluofuif voor de leerlingen.
 • FietsMUG: de school kan leerlingen sensibiliseren om met de fiets naar school te komen. De fietsMUG is een bakfiets die dienst doet als mobiele fietsherstelplaats. De fietsMUG komt 2 keer per jaar naar school. De MUG wordt bemand door een leerkracht, leerling of ouder die kleine herstellingen aan de fietsen doet.
 • Fluovest: leerlingen die starten in het secundair onderwijs krijgen een fluovest in hun verwelkomingspakket.
 • Verkeersdag: de school kan een verkeersdag organiseren met aangepaste activiteiten per graad (samenwerking werkgroep verkeer/mobiliteit en werkgroep sport).
 • Fietsende leerkrachten: (met helm en fluohesje) werken stimulerend voor leerlingen

Verkeersveilige  schoolomgeving en een veilige woon-schoolroute?

 • Verkennende fietstocht naar de nieuwe schoolomgeving: Leerlingen van het zesde leerjaar van diverse scholen van een scholengroep maken een verkennende fietstocht naar de nieuwe schoolomgeving gekoppeld aan een quiz, een fietsvaardigheidsproef of een omloop. Ze sluiten de dag af in een school van de scholengroep met een educatief woordje van de politie, een sportwoordje door de schepenen van Sport en een aanmoedigend woordje door de directie. De schoolsportgangmakers van de school werken deze activiteit uit.
 • Schoolstraat = éénrichtingstraat: De school kan ervoor zorgen dat de schoolstraat een eenrichtingsstraat geworden is. Dit is veiliger bij het oversteken van de rijen na schooltijd.

Buitenschoolse activiteiten tijdens de lesuren

 • De verplaatsingen naar de sporthal, het zwembad, de openluchtsportterreinen gebeuren met de fiets of te voet via een veilig uitgestippelde route.
 • De uitbouw van een eigen fietsenpark (tweedehandsfietsen) van de eigen school.
 • Het onderhoud van de schoolfietsen gebeurt door een eigen fietsatelier of via samenwerking met een andere school of lokale fietsenmaker.