Tips en weetjes "Aanbod voor en na de lessen"

Aanbod aansluitend aan de lesuren

  • Tijdens een extra 9de uur kunnen geïnteresseerde leerlingen extra sporten (wisselend aanbod).
  • Wekelijks is het laatste lesuur een ‘start to run’ waar alle leerlingen, leerkrachten en ouders samen kunnen joggen.