Tips en weetjes "Aanbod tussen de lessen"

Zorgen voor de uitbouw van een attractieve infrastructuur die uitnodigt om te bewegen of te sporten.

 • De speelplaats kan je aantrekkelijk en uitdagend te maken: Fit-o-meter, spelkoffers, graffitimuren, voetbalveld, radio de vleugel, speeltuigen, fietsen ...

Initiatieven om sport en beweging tijdens de vrije momenten te stimuleren?

 • De  werkgroep ‘speelplaats’ waar de leerkracht L.O. deel van uitmaakt stelt een concrete planning op voor het aanbod middagsport. ‘Variatie en voor elk wat wils’ is het motto: elke maand voorziet de werkgroep een andere activiteit.
 • Speelhuisje op de speelplaats:  de leerlingen kunnen hier met hun badge spelmateriaal ontlenen tijdens de middagspeeltijd. Het speelhuisje wordt door de leerlingen van 5 en 6  uitgebaat. In het speelhuisje zijn grote gezelschapsspellen verkrijgbaar.
 • Tijdens elke speeltijd kunnen de leerlingen ballen en ander spelmateriaal uitlenen. De school biedt elke maand ander materiaal aan, bijvoorbeeld:
           - september: rekkers, lange springtouwen
           - oktober: hoepels
           - november: springtouwen
           - december: circusmateriaal + spooners
           - januari: springtouwen
           - februari: hoepels en rekkers
           - maart: circusmateriaal + spooners
           - april: springtouwen
           - mei: bikkels, knikkers
           - juni: grote buitenspellen (kegelen, reuze jenga …)
 • Aanbod voor alle leerlingen: het bewegings- en sportaanbod tijdens de speeltijden houdt rekening met de behoeften van alle leerlingen. Zo is er ook een aanbod voor de minder sportieve leerlingen: kubbspel, petanque en gezelschapsspelen.

Betrokkenheid bij de organisatie van de speelplaatswerking

 • Kinderen van het 6de leerjaar begeleiden de jongere kinderen.
 • De werkgroep rond sociale vaardigheden en aanpak conflictbemiddeling kan diverse suggesties formuleren om de speelplaats in te richten.
 • Leerlingen van de derde graad nemen het initiatief om voetbaltornooitjes te organiseren. Ze maken klasdoorbrekende groepen van enerzijds kleuters tot en met het derde leerjaar en anderzijds van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
 • De leerlingen van het 6de leerjaar zijn de scheidsrechters tijdens middagtornooien (netbal, voetbal ...) De leerlingen van het 5de leerjaar zijn verantwoordelijk voor het organiseren, het coachen van het KUBB-tornooi.