Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Hoe overtuig ik mijn collega’s?


Het is een opdracht voor het hele schoolteam om te zorgen voor het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van alle leerlingen. Je vindt dit terug in de vernieuwde sleutelcompetenties en het nieuwe decreet op leerlingbegeleiding.


16 sleutelcompetenties, als basis voor de vernieuwde eindtermen

Op 17 januari 2018 keurde het Vlaams Parlement het kaderdecreet goed waarin de contouren van de nieuwe eindtermen opgenomen zijn. Ze vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties waaronder ook competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid. Die moeten de leerlingen zich meester maken tijdens hun schoolcarrière van het kleuteronderwijs tot op het einde van het secundair onderwijs.


Decreet op leerlingbegeleiding

Sinds 1 september 2018 maakt het gezondheidsbeleid - inclusief het bewegingsbeleid - onderdeel uit van een verplicht beleid op leerlingenbegeleiding. Dit geïntegreerd beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen waaronder ‘Psychisch en sociaal functioneren’ en ‘Preventieve gezondheidszorg’. De school voorziet een brede basiszorg voor elke leerling, maar ook een verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben (zorgcontinuüm). Binnen de brede basiszorg bouwt de school een gezondheidsbeleid uit.