Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Beweegaanbod voor het secundair onderwijs 


De middagpauze is een lange pauze. Hét ideale moment om bewegings- en sportkansen te creëren voor je leerlingen. 

Welke kansen biedt beweging tijdens de middagpauze? 

 • extra bewegingsmomenten op een schooldag
 • meer leerlingenbetrokkenheid creëren
 • sociaal gedrag verbeteren en pestgedrag verminderen
 • welbevinden van de leerlingen verhogen
 • het schoolklimaat bevorderen
   

Zorg jij op jouw school ook voor een laagdrempeling bewegingsaanbod voor tijdens de middag?
Kies voor een blijvend aanbod.  


Organisatievormen


Vrij beweegaanbod

Bij het vrij beweegaanbod is het belangrijk om goede afspraken te maken en regels vast te  leggen. Geef de verantwoordelijkheid aan de leerlingen en zorg dat het nodige materiaal beschikbaar is.

 

MOEV tussen lessen middagpauze beweegaanbod secundair

 

Beweegaanbod met toezicht

Stel ruimte en materialen ter beschikking voor de leerlingen onder toezicht van de leerkrachten.
Op het Virga Jesse college Hasselt wordt de sporthal opengesteld op de middag en organiseert de sportraad van de school zelf de middagsport.

Georganiseerd beweegaanbod

Organiseer middagcompetities, initiaties met leerkrachten en leerlingen, of zet in op speelplaatsanimatieFrequentie


Vast aanbod

A. Elke maand organiseert de werkgroep een nieuwe activiteit. Bijvoorbeeld:

 • Leerlingen van de derde graad nemen het initiatief om toernooitjes te organiseren. (inspirerend voorbeelden: Atheneum Ieper of Sint-Jozefschool Mere).
 • De leerlingen zijn zelf de scheidsrechters tijdens middagtoernooien (netbal, voetbal, ...)
 • De oudere leerlingen organiseren voor de jongere leerlingen op basis van de eigen talenten

B. De school organiseert op bepaalde momenten een klassentoernooi. Schakel leerlingen in als scheidsrechter. Wanneer plan je dit?

 • Dit kan gedurende een deel van het schooljaar. Plan bv. elk jaar in maart de toernooien. De maanden ervoor kunnen de leerlingen vrijer spelen en zich voorbereiden op het toernooi. 
 • Dit kan doorheen het volledige schooljaar. Dan plan je een toernooi op een bepaalde dag/dagen.
 • Voorzie ook andere activiteiten buiten de toernooien. Geef zo aan alle kinderen de kans om te bewegen/sporten tijdens de middag. Ook wie niet graag deelneemt aan competitie.

C. De school organiseert een vast sportaanbod met elke dag een ander sportaanbod. Bijvoorbeeld:

 • maandag: voetbal
 • dinsdag: dans
 • donderdag: atletiek
 • vrijdag: badminton

TIP! Zorg voor een gevarieerd aanbod en pas dit soms ook eens aan. 
Start je met een beweegaanbod tijdens de middagpauze? Begin dan met 1 vaste dag.

Losse initiatieven

 • Laat een (oudere) leerling zelf een sport/beweegvorm voorstellen/initiëren.
 • Nodig een team of jeugdbeweging uit de buurt van de school uit en speel samen. Je kan ook een initiatie of tornooi organiseren. 


Stappenplan voor de organisatie van middagsport


 1. Richt een werkgroep ‘middagsport en - beweging’ op of integreer dit in een bestaande werkgroep.
 2. Creëer bij het leraren- en directieteam een draagvlak.
 3. Ga samen met de leerlingen op zoek naar wat zij graag willen. ISB formuleerde enkele tips rond leerlingenparticipatie.
  • Doe een bevraging. Lees enkele tips hierover.
  • Betrek iedereen
  • Maak samen met enkele leerlingen een werkgroepje middagsport (of neem ze op in de bestaande groep) en laat hun het aanbod, de frequentie bepalen.
  • Ga na wat de talenten zijn van de leerlingen en betrek hun bij de organisatie.
  • Laat de oudere leerlingen de jongere leerlingen begeleiden.
 4. Stel een concrete planning op voor het aanbod. ‘Variatie en voor elk wat wils’ is het motto.
 5. Ga op zoek naar de geschikte ruimte en de nodige materialen. Je kan terecht bij de uitleendiensten van MOEV, Sport Vlaanderen, …
 6. Communiceer op maat van je doelgroep:
  • Maak gebruik van een mascotte die een bezoekje brengt in de klassen in het begin van het schooljaar.
  • Spreek de leerlingen persoonlijk aan.
  • Brieven, posters, flyers, elektronisch schoolplatform, sociale media
  • Maak gebruik van een mascotte die een bezoekje brengt in de klassen in het begin van het schooljaar.
  • Denk ook aan de supporters.
 7. Doe zelf actief mee.
 8. Doe een evaluatie en stuur bij.


Aanbod


Om het even welke sport komt in aanmerking. Naast de klassieke sporten als voetbal, volleybal, … kan je trouwens ook meer originele varianten aanbieden!

 • Go4orienteering: Go4orienteering is een organisatie met als hoofddoel het promoten van beweging en meer specifiek het oriëntatielopen. Om deze reden werden de afgelopen jaren meer dan 1300 oefeningen ontwikkeld en dit aantal groeit nog steeds aan. Deze oefeningen zijn speels maar toch uitdagend, kant en klaar, geschikt voor jong en oud. In de oefeningensets zitten zowel basis- en competitieve oefeningen als aflossingen. Het systeem met oplopende moeilijkheidsgraad (1 -> 6 sterren) laat alvast iedereen toe te evolueren op zijn tempo.
 • Streethandball
 • Powerplaysoccer /panna (inspirerend voorbeeld: Stedelijke handelsschool Turnhout)
 • Tag Rugby: rugby zonder contact
 • King pong tafeltennis (inspirerend voorbeeld: Stedelijke handelsschool Turnhout)
 • Werpspelen: Kubb, Mölkky, Crossboule
 • Ultimate frisbee
 • Yoga
 • Judo, boksen, of andere vechtsporten (inspirerend voorbeeld: PTS Maasmechelen)
 • Parkour/freerunning
 • Start to run (eventueel samen met de leerkrachten)
 • Beweeg-apps: digitale oriëntatie, geocaching, Strava-wandelingen en -uitdagingen, Tik Tok (Gamification)
 • Laddercompetitie
 • Fitness (inspirerend voorbeeld: BSO oudlucht Heverlee)

Als je een toernooi wil organiseren, kan je beroep doen op de toernooischema’s van MOEV.Interessante links