Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Bewegingstimulerende inrichting en - omgeving 

Kleine omgevingsaanpassingen maken een groot verschil

Bij de inrichting van je klas en ook ruimer - je school en de omgeving van de school - zijn er heel wat kansen die je kan benutten om beweging uit te lokken. 

MOEV tijdens lessen bewegingsvriendelijk lesgeven klasomgevingEen leeromgeving staat in contrast met het enge begrip 'klaslokaal'. Een klaslokaal is begrensd door vier muren. In de klas als leeromgeving is het mogelijk om af te stappen van de klassieke opstelling van de banken, worden rijen eilanden, krijgen ruimtes hoeken en plekken, worden deuren openingen. Een dynamische inrichting nodigt uit tot meer bewegen. Leerlingen kunnen er afwisselend zitten, staan en bewegen. Ze zijn zich zo meer bewust van het belang van een goede lichaamshouding. Hun motivatie en productiviteit verhoogt. 

Niet enkel de klas, maar ook de gangen en trappen kunnen deel uitmaken van de leeromgeving: 

  • denk aan beweegpaden in de gang waar leerlingen taal en rekenen kunnen oefenen via spring- en hinkelopdrachten
  • denk aan het automatiseren van de maaltafels via traplopen

Maak ook zoveel mogelijk gebruik van de buitenruimte om te leren. Gebruik de speelplaats of andere open ruimten als een 'buiten'klasruimte die mogelijkheden biedt tot leren, ontdekken, samen bewegen, ontwikkelen van sociale vaardigheden en contact met de natuur. Frisse lucht zorgt ook voor meer zuurstof.

 


Praktijkvoorbeelden

Vital Schools Classroom

GO Campus Vijverbeek Asse


Materialen van partners

sweep

SWEEP

SWEEP wil jongeren tussen 12 en 18 jaar inspireren, activeren en samenbrengen om te bewegen én daarin plezier te vinden. Naast de jongeren zet SWEEP ook leerkrachten op weg met haalbare tips en tricks, lesmateriaal, en ook een concrete actiebox rond 'klasinrichting op hoogstaand niveau' en 'actief huiswerk'.

 

pic2learn

Inspiratiegids ‘Haal meer uit je school, 21st century skills: nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?’

De gids is het resultaat van een wetenschappelijke gevalsstudie (casestudy) bij 6 Vlaamse scholen en brengt je stap voor stap van een pedagogische visie naar een ruimtelijke (ontwerp)oplossing. De gids biedt inspiratie met inspirerende, bruikbare oplossingen en een reeks praktijkvoorbeelden.

Ontdek de inspiratiegids

 

pic2learn

Pic2Learn

Pic2Learn is een tool waarmee leerlingen en onderwijspersoneel via een participatief proces een ontwerp voor klas- of schoolinrichting kunnen maken. In deze tool ligt de focus op het samen nadenken over wat je wil en vervolgens pas over te gaan naar hoe dit zich vertaalt in de ruimte. Leeromgevingen zouden immers de pedagogische visie van een school moeten ondersteunen. Om dit te bereiken is het cruciaal dat leerlingen en onderwijspersoneel betrokken worden bij het ontwerp ervan.