Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Bewegingstimulerende inrichting en - omgeving 

 

Kleine omgevingsaanpassingen maken een groot verschil

Bij de inrichting van je klas en ook ruimer - je school en de omgeving van de school - zijn er heel wat kansen die je kan benutten om beweging uit te lokken. 

MOEV tijdens lessen bewegingsvriendelijk lesgeven klasomgeving220Een leeromgeving staat in contrast met het enge begrip 'klaslokaal'. Een klaslokaal is begrensd door vier muren. In de klas als leeromgeving is het mogelijk om af te stappen van de klassieke opstelling van de banken, worden rijen eilanden, krijgen ruimtes hoeken en plekken, worden deuren openingen. 
Een dynamische inrichting nodigt uit tot meer bewegen. Leerlingen kunnen er afwisselend zitten, staan en bewegen. Ze zijn zich zo meer bewust van het belang van een goede lichaamshouding. Hun motivatie en productiviteit verhoogt. 

Niet enkel de klas, maar ook de gangen en trappen kunnen deel uitmaken van de leeromgeving: 

  • denk aan beweegpaden in de gang waar leerlingen taal en rekenen kunnen oefenen via spring- en hinkelopdrachten
  • denk aan het automatiseren van de maaltafels via traplopen

Maak ook zoveel mogelijk gebruik van de buitenruimte om te leren. Gebruik de speelplaats of andere open ruimten als een 'buiten'klasruimte die mogelijkheden biedt tot leren, ontdekken, samen bewegen, ontwikkelen van sociale vaardigheden en contact met de natuur. Frisse lucht zorgt ook voor meer zuurstof.


Praktijkvoorbeelden