Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Bewegend leren (incl. actieve werkvormen)

Je merkte ongetwijfeld al dat je leerlingen enthousiast en betrokken zijn wanneer ze mogen bewegen tijdens een les? 

'Bewegend leren' zet leerlingen in beweging ter ondersteuning van het leren, zowel in de klas als daarbuiten. Door gebruik te maken van actieve werkvormen kunnen leerlingen leerinhouden inoefenen én automatiseren. Ze kunnen leerinhouden zo ook echt ervaren. Hoe meer zintuigen je in dit leerproces betrekt, hoe beter leerlingen de leerstof verwerken. 


Aanvullende materialen van partners en hogescholen: 

Hogeschool PXL

Via het project 'Leren in beweging' wil PXL kinderen meer laten bewegen op school met het oog op een gezonde levensstijl en het bevorderen van het schools welbevinden.

Ontdek volgende publicaties: 

Website PXL

 

HOWEST - Vital Schools


Vital Schools wil binnen het bestaande bewegingsbeleid van de school 'vitale' en duurzame acties ontwikkelen die ‘minder lang stilzitten en meer bewegen’ stimuleren binnen de klascontext. Vital Schools ontwikkelt concreet materiaal (video's en didactische fiches) om leerstof bewegend te oefenen voor zowel het basis als secundair onderwijs.

Ontdek Vital Schools basisonderwijs!

Ontdek Vital Schools secundair onderwijs!

 

 

GRO.

GRO. staat voor leren in actie omdat je aan de hand van beweging het leren zichtbaar kan maken. Dit leerproces onderbouwen ze met kwalitatief onderzoek zodat ze hun expertise krachtig en doelgericht inzetten met een tweeledig doel: meer leerrendement en een motiverend leerklimaat.

Website GRO.

 

MOS

Een school waar beweging en leren hand in hand gaan. Ook buiten de muren van het klaslokaal kunnen leerlingen veel leren. Ze leren niet enkel de natuur beter kennen, ook wiskunde, taal, muzische vorming of Frans krijgen buiten een extra dimensie. Zintuiglijk leren verhoogt het leervermogen en de concentratie. Leerlingen onthouden een  lesinhoud beter wanneer ze het onderwerp zelf kunnen zien, horen, voelen en/of ervaren. We hebben beweging nodig om te leren!

Website MOS