Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 
 

Bewegingsvriendelijk lesgeven

Laat je leerlingen tijdens de lessen voldoende bewegen en niet te lang stilzitten.  
Bewegen is niet alleen positief voor hun gezondheid, het helpt hen ook om zich beter te concentreren. Beweging stimuleert de hersenen.

Investeer dus zeker in een dynamische leeromgeving. Ga dus op zoek naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen of zorg ervoor dat je het lang stilzitten zoveel mogelijk onderbreekt.


Wat kan je dan doen binnen de klascontext?  Hoe kan je een bewegingsvriendelijke klasomgeving creëren?

MOEV helpt je op weg om 'bewegingsvriendelijk lesgeven' in je dagelijkse klaspraktijk te brengen

  • met korte bewegingstussendoortjes tijdens de les
  • via een bewegingstimulerende inrichting en - omgeving
  • via actief leren (bewegend leren)
    • leerinhouden d.m.v. beweging inoefenen of automatiseren (actieve werkvormen)
    • leerinhouden in het echt ervaren en zichtbaar maken d.m.v. beweging
  • via buiten leren
  • via het leren over beweging 

Laat je inspireren uit voorbeelden uit de praktijk en bekijk de webinars 'Bewegingsvriendelijk lesgeven in de praktijk' of 'Vital Schools'.

Wil je met je schoolteam dieper ingaan op dit thema, vraag dan een vorming aan bij MOEV.