Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Online inspiratiesessies

Maakte jij al kennis met onze schoolondersteuners? Zij begeleiden jouw schoolteam om je school nog meer in beweging te zetten. Voorbije jaren ontmoetten jullie mekaar steeds op school, maar dit schooljaar ziet alles er anders uit. Fysieke besprekingen zijn geen evidentie meer. Ondanks dat kan je steeds blijven rekenen op onze schoolondersteuners. Hen digitaal ontmoeten is altijd een optie. Maar er is zelfs nog meer. Dit schooljaar kan je vanaf 30 september 2020 tweewekelijks gratis deelnemen aan online vormingsmomenten. Tijdens een webinar kan je luisteren naar een interessante spreker die een bewegingsgerelateerd thema toelicht. 


Bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen.
MOEV zet in op online vormingsmomenten. Iets voor jou?


Programma 

MOEV ondersteunt leerkrachten in het basis- en het secundair onderwijs. Wil jij beweging nog meer een centrale plaats geven op school? We voorzien voor beide onderwijsniveaus een ruime waaier aan interessante sessies. 

Momenteel staan onderstaande sessies op het programma. Bezoek regelmatig onze website en Facebookpagina voor de nieuwste updates.
   

MOEV-TALK: BEWEGEN MAAKT GELUKKIG


Doelgroep:
leerkrachten en directies basis- en secundair onderwijs
Spreker: dr. Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie UGent en VUB

MOEV projecten online inspiratiesessies griet kappelleWord jij ook geconfronteerd met onzekere, eenzame kinderen en jongeren op school? Ongetwijfeld is het een hele uitdaging om goed in te spelen op het mentaal welzijn van leerlingen.
Heb jij hierover vragen? Bezorg ze ons en wij spelen ze door naar 'geluksprofessor' dr. Lieven Annemans.

De publicatie van het uitgebreid gesprek met dr. Lieven Annemans zal je binnenkort kunnen lezen op onze website. Wie weet krijg je zo wel een antwoord op jouw vraag!

 

 

10 maart 2021 - KINDEREN EN JONGEREN STIMULEREN TOT ACTIEVE LEVENSTIJL: DE LERAAR ALS MOTIVERENDE COACH


Doelgroep:
leerkrachten basis- en secundair onderwijs
Spreker: dr. Leen Haerens, professor aan de Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen UGent

MOEV projecten online inspiratiesessies griet kappelleDe kranten staan er vol van: kinderen en jongeren bewegen te weinig, steeds meer mensen kampen met overgewicht, jongeren verbinden zich niet meer blijvend aan hun sport, sportclubs kampen met een gebrek aan langdurig engagement en drop-out … Ook nu, in tijden van COVID-19, zien we dramatische dalingen in de activiteitsgraad van kinderen en jongeren.

Het voeden van duurzaam enthousiasme voor bewegen en sport, het stimuleren van kinderen en jongeren om het beste uit zichzelf te halen en als competente en zelfzekere bewegers door het leven gaan, vormt een belangrijke uitdaging voor de hedendaagse sport, die zeer nadrukkelijk tot uiting komt in de les L.O.

Schrijf je in voor de webinar 'De leraar als motiverende coach' op woensdag 10 maart om 16u


Reeds voorbij

SEDENTAIR GEDRAG BIJ KLEUTERS


Doelgroep:
leerkrachten kleuteronderwijs
Spreker: dr. Femke De Meester, Vlaams Instituut Gezond Leven (stafmedewerker sedentair gedrag)

Lang stilzitten ofwel sedentair gedrag is schadelijker voor je gezondheid dan gedacht, ook bij kleuters, kinderen en jongeren. Helaas zet de samenleving ons voortdurend aan tot veel en lang stilzitten thuis, in de vrije tijd, op school, en tijdens verplaatsingen. 

Tijdens deze sessie zullen we 'stilstaan' bij: Wat is sedentair gedrag? Wat doet het met de gezondheid van onze kinderen en hoe beïnvloedt onze schoolomgeving het aantal uren zitten? Daarnaast reiken we concrete handvatten aan om aan de slag te gaan op jouw school. 

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

BETER BUITEN. WAT JE BUITEN LEERT, KOMT BETER BINNEN.


Doelgroep:
leerkrachten secundair onderwijs 
Spreker: Kris Van Ingelghem, coach GoodPlanet

Na de succesvolle sessie 'Buiten leren. Wat je buiten leert, komt beter binnen.' voor het basisonderwijs brengt Kris Van Ingelghem deze keer een sessie gericht naar het secundair onderwijs.  

Leren in de buitenlucht is al een surplus op zich, ook (of zeker) in de koudere seizoenen van het jaar. Welke vaardigheden kan je beter aanscherpen? Hoe kan je je lesinhouden buiten geven? Hoe kan je je ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen én leren? 
We bekijken ook hoe je collega's hiervoor kan enthousiasmeren. 

Download de powerpointpresentatie

 

 

 

art boog2

 

GESMEERD GELEERD


Doelgroep:
leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Lucie Van Mierlo, auteur #gesmeerdgeleerd en medeoprichter GRO  

Kinderen zijn natuurlijke bewegers, maar tijdens de schooltijd moeten kinderen vaak lange periodes stilzitten. Dat beweging een belangrijke partner is tijdens de verwerking van kennis én voor de ontwikkelingskansen van ieder kind, wordt daarbij vergeten. Op welke wijze kan de school de ontwikkeling, de motivatie, de betrokkenheid en de schoolprestaties van ieder kind ondersteunen?  

Tijdens deze sessie neemt Lucie je mee doorheen de brede waaier van ‘bewegend leren’. Ze ontleedt en onderbouwt het concept ‘bewegend leren’, en neemt ook de tijd om enkele praktische voorbeelden te delen.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

ZULLEN WE NOG BEWEGEN IN DE SCHOOL VAN DE TOEKOMST?


Doelgroep:
leerkrachten en directies basis- en secundair onderwijs
Spreker: Griet Cappelle, Innovation designer bij TomorrowLab

MOEV projecten online inspiratiesessies school toekomstDe coronacrisis heeft de hele wereld noodgedwongen versneld naar digitale toepassingen doen grijpen. Ook in het onderwijs experimenteren leerkrachten volop met allerlei digitale tools. De digitalisering in het onderwijs zal na deze crisis niet meer weg te denken zijn. Scholen met een visie op de toekomst zullen dit groot experiment aangrijpen om hun school van de toekomst verder vorm te geven.
Tijdens deze sessie neemt Griet Cappelle je mee naar de school van de toekomst en de rol van sport en bewegen hierin.

 

 

art boog2

 

BEWEGEN IN CORONATIJDEN - TIPS VOOR ELKE LEERKRACHT


Doelgroep:
leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren basis- en secundair onderwijs
Spreker: MOEV

MOEV nodigde je op 18 en 19 november 2020 uit voor interactieve webinars vol praktische tips en tricks om beweging op school en tijdens het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Op welke manier brachten leerkrachten leerlingen in beweging in de eerste lockdown? Wat werkte en wat bleek minder succesvol? We zoomen ook in op de actuele situatie en de huidige richtlijnen per onderwijsniveau.

Een niet te missen webinar als mooie aanvulling op de waaier aan info in 'Blijf je school in beweging zetten!'.

 

Webinar voor leerkrachten BaO     Webinar voor leerkrachten SO
   
Download de powerpointpresentatie BaO     Download de powerpointpresentatie SO
Ontdek tips van andere leerkrachten uit het BaO     Ontdek tips van andere leerkrachten uit het SO
      Ontdek de loopquiz met QR code

  

art boog2

 

BETER BUITEN. WAT JE BUITEN LEERT, KOMT BETER BINNEN.


Doelgroep:
leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Kris Van Ingelghem, coach GoodPlanet

Leren in de buitenlucht is al een surplus op zich, ook (of zeker) in de koudere seizoenen van het jaar.
Welke vaardigheden kan je beter aanscherpen? Hoe kan je je lesinhouden buiten geven? Hoe kan je je ruimte aantrekkelijker maken voor spelen én leren?
We hebben het over het belang van kampen bouwen op school, over spelen en leren bij 'slecht weer', natuurlijk bewegen, motorische uitdagingen en meer. We bekijken ook hoe je collega's hiervoor kan enthousiasmeren.

Download de powerpointpresentatie

 

 

art boog2

 

BEWEGINGSPSYCHOLOGIE BIJ JONGEREN


Doelgroep:
leerkrachten secundair onderwijs
Spreker: Cedric Arijs, klinisch psycholoog (Universiteit Gent); sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D)).

MOEV projecten online inspiratiesessies bewegingspsychologieSportpsychologie en de mentale begeleiding van (top)atleten raakt stilaan ingeburgerd binnen de competitiesport. Kunnen we hieruit ideeën vertalen naar de schoolse context? De basismotivatie om aan sport en beweging te doen kan bij iedereen verschillen. Onderzoek toont ook aan dat een te sterke focus op prestaties en onderlinge competitie ervoor zorgt dat een grote groep jongeren sport en beweging links laten liggen. We hebben wel een redelijk goed idee wat fysiologisch of motorisch het beste werkt om sportieve resultaten te boeken, maar stellen we ons wel vaak genoeg de vraag of dit ook psychologisch de gewenste effecten heeft?

Met het oog op levenslang sporten en bewegen is het van maatschappelijk belang dat ook jongeren correct begeleid worden op mentaal vlak om zich optimaal te ontplooien als mensen in beweging.

 

 

art boog2

 

VITAL SCHOOLS


Doelgroep
: leerkrachten basisonderwijs
Spreker: Gert Muylle, lector & onderzoeker Howest

Hoe kunnen we binnen het bestaande bewegingsbeleid van de school, 'vitale' en duurzame acties ontwikkelen die ‘minder lang stilzitten en meer bewegen’ stimuleren binnen de klascontext? Dat was de vraag van waaruit het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Vital Schools’ van de Hogeschool West-Vlaanderen uit vertrok.
Exact 1 jaar nadat het proeftraject met een aantal scholen begon en net voor de verdere uitrol van het project geven de onderzoekers hun werkwijze en conclusies mee.

Download de powerpointpresentatie