Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Sammy P@School bewegingspaspoort


Daag je leerlingen uit om in actie te komen en maak komaf met het langdurig zitgedrag op school. Stimuleer beweging op school met het 'SammyP@School bewegingspaspoort'.


9 bewegingskansen - voor elk kind vóór, tijdens, tussen en na de lessen


Het 'SammyP@school bewegingspaspoort' benadert 9 groepen bewegingskansen die meerdere facetten in de bewegingsontwikkeling van het kind omvatten: motorische competenties, sociale- en emotionele vaardigheden en expressie. Inspiratiekaarten ondersteunen de bewegingskansen. Deze kaarten verzamelen concrete activiteiten, educatieve materialen, acties en projecten. Inspiratiekaarten ondersteunen de bewegingskansen.


Moev bewegingsbeleid bewegingspaspoort fietsen340Aanbod voor de lessen (actieve verplaatsing)


1. Bewegen in het verkeer 

SammyP@School stimuleert leerlingen tot actieve verplaatsing. De school kan de leerlingen motiveren om te voet of met de fiets naar school te komen en de klassikale verplaatsingen (bvb. naar het zwembad, de sporthal, de bib, educatieve uitstappen ...) actief te doen. SammyP@School reikt ook suggesties aan om kinderen voor te bereiden op een veilige en duurzame verkeersdeelname. 

 


 

Moev bewegingsbeleid bewegingspaspoort omni340

Aanbod tijdens de lessen (buiten de les L.O.)

2. Bewegen in verschillende milieus

Kinderen leren meestal in de klas. Bepaalde thema's kan men ook op andere locaties aanbrengen. De natuur biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te observeren en te exploreren en om milieubewustzijn te ontwikkelen. Ga spelen op het grasplein, wandelen in het bos of langs het water, voer opdrachten uit in het zand ... Laat de leerlingen begrippen zoals lengtematen ervaren op de speelplaats. Buiten de klaslokalen vergroten de leerlingen niet enkel hun kennis, maar ook tal van vaardigheden. 

3. Vlot en behendig bewegen

Deze bewegingskans legt de nadruk op het spelend kennismaken met beweging én op de progressie van grove motoriek naar specifieke sporttechnische handelingen. Naast beweging op zich zijn ook coördinatie, motoriek, samenwerken en probleemoplossend denken belangrijk. 


4. Ritmisch bewegen / bewegingsexpressie

In de basisschool vertaalt ritmisch bewegen zich o.a. in kinderdans, bewegingsliedjes en ritmische oefeningen. Bewegingsexpressie is de mogelijkheid om zich uit te drukken via lichaamsbewegingen. 


5. Bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl

De inspiratiekaart ‘fitte en gezonde school’ verzamelt concrete activiteiten, educatieve materialen en acties en projecten om te werken rond voldoende beweging en dit te koppelen aan gezonde voeding. Voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl is een geïntegreerde aanpak van voeding én beweging een must.

 

 

Moev bewegingsbeleid bewegingspaspoort spelen340

Aanbod tussen de lessen (speeltijden en middagpauzes)


6. Spelen op de speelplaats

Kinderen hebben een grote behoefte aan beweging en ontspanning. Ze hebben ‘het spelen op de speelplaats’ broodnodig. Deze inspiratiekaart geeft verschillende ideeën weer om een goede speelplaatswerking uit te bouwen, maar dit maakt uiteraard deel uit van een breder bewegings- en sportbeleid in je school en een duurzame verankering is essentieel.


7. Samen spelen en fair spelen

Met tal van suggesties willen we via Fair Play de sfeer in elke klas én op elke school positief ondersteunen, zodat kinderen zich op motorisch en sociaal vlak optimaal kunnen ontwikkelen.

 

  

Moev bewegingsbeleid bewegingspaspoort voetbal340

Aanbod na de lessen


8. Spelen en sporten op woensdagnamiddag

In deze inspiratiekaart zijn verschillende voorstellen gebundeld om de activiteitsgraad op woensdagnamiddag te verhogen. De woensdagnamiddag is in veel scholen een ideale gelegenheid om de eigen leerlingen extra bewegings- en sportkansen te bieden. Dat kan door de kinderen en jongeren te laten kennismaken met een brede waaier van spel en sport onder de vorm van initiaties of trainingen op de school zelf maar meestal ook via de ‘interscolaire’ ontmoetingen. 

 

9. Buiten spelen en sporten na school

Beweging kan ook ruimschoots aanbod komen in de naschoolse opvang onmiddellijk na de schooluren. Via sportieve naschoolse opvang krijgen kinderen de kans om na de schooluren extra te spelen en te sporten, zoals met de projecten ‘Actieve Kinderopvang’ of ‘Sportsnack’. Ook wanneer de leerlingen thuis bij de ouders zijn, kunnen ze nog volop gestimuleerd worden tot bewegen. 'SammyP@School' is dé kant-en-klare actie om de verschillende bouwstenen van de methodiek 'Sport beweegt je school' duurzaam in de praktijk om te zetten. 


Materialen ter ondersteuning 


MOEV biedt verschillende materialen aan om de implementatie van het 'SammyP@school bewegingspaspoort' op school te vergemakkelijken.


Moev bewegingsbeleid bewegingspaspoort inspiratiekaarten340Handleiding met de inspiratiekaarten 

De handleiding biedt algemene informatie: duiding waarom beweging op school zo belangrijk is, toelichting over de 9 bewegingskansen met de respectievelijke inspiratiekaarten met links naar spraakmakende activiteiten, educatieve materialen, projecten, bewegingsmomenten ...


Het 'SammyP@school bewegingspaspoort' om de bewegingsmomenten te volgen

De bewegingspaspoorten schetsen met leuke figuurtjes, de MOEV-Sammypetjes, 9 verschillende bewegingskansen waarin het kind kan bewegen en sporten buiten de les L.O.

Per bewegingskans zijn er verschillende vakjes die het kind kan inkleuren, invullen, afstempelen ... na een een bepaalde activiteit. Met een bepaalde kleur of stempel drukt het kind uit of hij/zij de activiteit al dan niet leuk vond. De school kiest zelf of ze hiervoor met kleuren, stempels, symbolen ... werkt. 


De klasaffiche

Op de klasaffiche geeft de school de activiteiten weer die ze gedurende het schooljaar organiseert. Hang de klasaffiche op een opvallende plaats. 

 

Aankoop pakket 

De ‘Sammy P@school bewegingspaspoorten’ kan je online kopen aan 30 euro + verzendingskosten. Het bevat 200 paspoorten, 12 affiches en 6 handleidingen.

Bestel pakket


10 vuistregels voor succes op jouw school! 


1. Een school behaalt de beste resultaten wanneer ze bewust kiest voor een kwalitatieve aanpak van het bewegings- en sportbeleid via het beleidsinstrument 'Sport beweegt je school'. 

2. De actie 'SammyP@school bewegingspaspoort' vertaalt het bewegings- en sportbeleid in de praktijk. Het paspoort zorgt voor een aanvullend bewegingsaanbod - naast de les L.O.- voor, tijdens, tussen en na de lessen en legt linken naar andere referentiekaders (zorg en welbevinden, SES-beleid, mobiliteitsbeleid ...) 3. Moev bewegingsbeleid bewegingspaspoort vuistregels340 Bespreek op de werkgroep het opnemen van het 'SammyP@school bewegingspaspoort' in het actieplan van de school.

4. Voorzie de actie 'SammyP@school bewegingspaspoort' op de personeelsvergadering en overtuig je schoolteam van het belang  van voldoende beweging en de werking van deze actie. 

5. Zorg voor een verantwoordelijke leerkracht per klas voor de uitwerking en de opvolging van het 'SammyP@school bewegingspaspoort'. 

6. Maak een globale planning op met het schoolteam; wanneer plannen we welke bewegingskansen voor welke klassen? 

7. Koppel klasoverstijgende activiteiten aan het bewegingspaspoort. 

8. Overleg regelmatig met het leerkrachtenteam om de aandacht vast te houden en eventuele bijsturingen door te voeren in de werking en de uitvoering. 

9. Start de actie 'SammyP@school' met een echte aftrap zodat iedereen op de hoogte is van het nieuwe project; zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. 

10. Breng 'SammyP@school' ter sprake op de ouderraad. Betrek ouders bij dit project, dit zorgt zeker voor betere resultaten. Moev bewegingsbeleid schoolondersteuning340MOEV-schoolondersteuning 


Je wil met 'SammyP@school' de bewegingsmomenten van elk kind stimuleren én volgen. Natuurlijk, maar hoe begin je eraan? 

De MOEV-schoolondersteuners helpen je graag op weg om via het bewegingsrapport 'SammyP@school' een bewegings- en sportbeleid duurzaam om te zetten in de praktijk. Samen met het schoolteam bekijken ze de huidige situatie en de mogelijkheden van het bewegingsaanbod. Afhankelijk van wat de school reeds doet, reiken ze nieuwe initiatieven, suggesties, ideeën, educatieve materialen, projecten, acties op maat van de school aan. Hierdoor kan elk kind de 9 groepen bewegingskansen realiseren. 

De MOEV-schoolondersteuning gebeurt i.s.m. het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. 

Aanvraag Schoolondersteuning