Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Fietsvaardigheid in de praktijk


Leren fietsen is een proces. Je leert fietsen door te oefenen en door deel te nemen aan het verkeer. Geef je leerlingen de kans om hun vaardigheden te oefenen. Hiervoor kan je een leerlijn opstellen. Bepaal welke vaardigheden en oefeningen jaarlijks in elk leerjaar aan bod komen. Zo bouw je trapsgewijs de moeilijkheidsgraad op. Kinderen evolueren dan van begeleid en beschermd oefenen naar zelfstandig en bewust deelnemen aan het verkeer.


Kleuteronderwijs     Basisonderwijs     Secundair Onderwijs     Buitengewoon Onderwijs 


Moev actieve verplaatsing doki op wieltjes340

Kleuteronderwijs

Kleuters moeten motorisch sterk genoeg zijn om hun evenwicht op de fiets te kunnen bewaren, te trappen, te kijken, te bellen, te zien ... Oefen regelmatig met kleuters op veilige plaatsen. De fiets besturen en veilig rijden worden op die manier automatische handelingen. Kleuters die nog niet op twee wieltjes kunnen fietsen, oefenen met een loopfietsje. Dit bevordert het evenwichtsgevoel en stimuleert de overgang naar het zelfstandig fietsen.

Naast de vaste fietsmomenten kun je ook tijdens de speeltijd en middagpauze  vrije fietsmomenten aanbieden. De vaardigheden bij kleuters kunnen onderling wel sterk verschillen.

Hoe ga je te werk?

  • Baken voor vrije fietsmomenten een afzonderlijke zone af.
  • Per maand/week leg je accent op één van de vaardigheden: bv. fietsen over verschillende soorten ondergrond, hoepels waarin kleuters moeten stoppen en  rechts afstappen, slalom tussen kegels, fietsen tussen twee latten …
  • Laat elke dag een andere kleuterklas vrij fietsen (bv. op maandag 1ste kleuterklas, dinsdag 2de kleuterklas …).
  • Zijn er niet genoeg kleuterfietsje, deel de klas dan op in twee groepen. Laat bijvoorbeeld tijdens de voormiddagspeeltijd de meest vaardige kleuters fietsen, in de namiddag de andere kleuters.
  • Laat de kleuters die fietsen een fluohesjes en helm dragen (zo ervaren ze dat als normaal gedrag en weet je bovendien wie er wel of niet met een fietsje mag rijden).

 

Voor het kleuteronderwijs ontwikkelde MOEV de werkvorm 'Doki op wieltjes'. Een handleiding, lesfiches en nog veel meer kan je terugvinden bij de rubriek 'Doki leert fietsen' op de website van OKI DOKI.

Website OKI DOKI  Materialen OKI DOKI

 

Meer oefeningen en informatie van partners vind je terug in onze inspiratieboxen


Moev actieve verplaatsing meester op de fiets220Basisonderwijs

  • In de eerste graad BaO ligt de nadruk op de begeleide voetganger, de passagier en de fietsbehendigheid.
  • De tweede graad BaO oefent op de begeleide fietser en de zelfstandige voetganger.
  • In de derde graad BaO gaat de aandacht naar de zelfstandige fietser en de complexe voetgangerssituatie.

Voor het basisonderwijs ontwikkelde MOEV, het Vias Institute en Mobiel 21, de werkvorm 'Meester op de Fiets'. Een handleiding, lesfiches en nog veel meer kan je terugvinden op de website van 'Meester op de fiets'.

Website Meester op de fiets   Materialen Meester op de fiets

 

Meer oefeningen en informatie van partners vind je terug in onze inspiratieboxen.


Moev actieve verplaatsing bike at school340

Secundair Onderwijs

Jongeren in het secundair onderwijs zijn zelfstandiger en mobieler dan kinderen in het basisonderwijs. Verkeers- en mobiliteitseducatie mag daarom niet stoppen op het einde van de lagere school. Werk een attractief aanbod uit op maat van de doelgroep secundair onderwijs.


Met de werkvorm 'Bike@school' biedt MOEV een leidraad over fietsvaardigheid, verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs. 

Website Bike@school   Materialen Bike@school

 

Meer oefeningen en informatie van partners vind je terug in onze inspiratieboxen.  


Buitengewoon Secundair Onderwijs

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) biedt een aantal lesfiches aan die rekening houden met belangrijke methodieken en principes in het Buitengewoon Onderwijs. Bij de fietsbrevetten is er een aangepaste aanpak voorzien voor het buitengewoon onderwijs.