Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Speelplaatsvisie

(tekst: GoodPlanet Belgium)


In het kort

Moev tussen lessen inrichting speelplaats info visie340
Een speelplaatsvisie:

 • dient als leidraad voor het speelplaatsbeleid en de projecten errond;
 • zorgt dat alle neuzen in dezelfde richting staan;
 • helpt om helder te communiceren met ouders en andere betrokkenen;
 • dient als basis voor de inrichting van de speelplaats;
 • is de visie van het schoolteam.

Een woordje meer uitleg


De ‘speelplaatsvisie’ is een dynamisch instrument dat aansluit bij het pedagogisch project. Het schoolteam stelt dit samen. Betrek hierbij zeker de turnleraar, de zorgcoördinator, de leerkracht levensbeschouwing, maar ook het opvangpersoneel. Ook medegebruikers kunnen een bijdrage leveren. Jeugdverenigingen hebben vaak een sterke visie rond spelen.

Bij de speelplaatsvisie hoort een speelplaatsbeleid. Vanaf dan is participatie van leerlingen, ouders en andere gebruikers wenselijk. Het beleid richt zich op de concrete inrichting, het gebruik, het beheer, de afspraken en de regels. Het visiedocument is de basis voor het speelplaatsbeleid en de communicatie errond. 

Het is een beknopte, goed gestructureerde tekst én krachtig werkmiddel.


Moev tussen lessen inrichting speelplaats info constructie220©GoodPlanetWaarom een visie uitschrijven?

De speelplaats is een belangrijke plaats op de school. Kinderen zijn er minstens anderhalf uur per dag. Dat is zo’n 230 uur per jaar. Wanneer kinderen zich goed voelen op de speelplaats heeft dit een positieve invloed op het algemeen welbevinden op school.

Visievorming laat toe om het potentieel van de buitenruimte in kaart te brengen. Het geeft kans tot positieve participatieve initiatieven met de leerlingen, de ouders, ander personeel, de inrichtende macht en andere belanghebbenden. 

Deze breedgedragen visie kan jaar in jaar uit dienen als leidraad. Koppel er (ook vrije) activiteiten of projecten aan rond bijvoorbeeld natuur, muzische vorming en techniek, maar ook rond pestpreventie of sociale vaardigheden.

Zet je visie in als communicatie-instrument. Maak aan de hand van de visie een prioriteitenlijstje. Je visie gebruik je ook om de inrichting en het speelplaatsbeleid te optimaliseren.

 

Hoe vorm je een visie?

Visievorming kan vanuit verschillende uitgangspunten vertrekken: het pedagogisch project, een bepaald thema (bv. biodiversiteit of pesten) of een ontwikkelings- of leerdoel (bv. de creativiteit verhogen of kinderen meer laten bewegen). Ontdek een methodiek om een speelplaatsvisie te vormen.

Concreet:

 • Zorg ervoor dat je visie kort (een A4’tje) en helder is. Maak geen doorlopende tekst, maar werk met titeltjes en onderverdelingen.
 • Leg verbanden met de algemene visietekst van de school.
 • Overleg met het schoolteam.
 • Stel een sneuveltekst op en koppel deze terug naar het team.
 • Verwerk de feedback en schrijf de definitieve tekst.
 • Communiceer en laat de tekst leven (schoolteam, ouders, leerlingen, medegebruikers).
 • Vertaal de tekst naar een plan van aanpak.

 

Moev tussen lessen inrichting speelplaats info pimpjespeelplaats220

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen

In het project 'Pimp je speelplaats' boog een adviesgroep van experten zich over het belang van de speelplaats. 
De 'toekomstvisie van de schoolspeelplaats' gaat uit van 8 streefpunten voor een ideale speelplaats. Ontdek een brede verzameling van argumenten, beheertips en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Veel scholen gebruiken deze tekst als basis of inspiratie voor hun speelplaatsvisie.

De 8 streefpunten:

 • welbevinden voor iedereen;
 • elke dag natuurlijk;
 • gezond, en goed voor het leefmilieu;
 • van buiten leren;
 • (speel)plaats voor kunst, creativiteit en techniek;
 • dynamisch en co-creatief;
 • gedeelde ruimte is méér ruimte;
 • een school met visie, van binnen en van buiten.Moev tussen lessen inrichting speelplaats info visiealt

Enkele tips

 • Gebruik je eigen speelervaringen als uitgangspunt. Welke herinneringen heb je zelf aan buiten spelen? Welke kansen kreeg je (al dan niet) als kind? Hoe proper kwam je thuis? Deel de ervaringen met je collega’s.
 • De leerlingenraad /een klas kan de visie visueel voorstellen (prenten, tekeningen, foto’s). Hang de visietekst en de bijhorende beelden op. Op deze plek kan je steeds nieuwe informatie hangen over werkdagen en projecten die aan de speelplaats gekoppeld zijn.
 • Communiceer je visie naar het instellingsbestuur en je gemeente. Zo inspireer je de beleidsmakers. 
 • Vergeet het onderhoudsteam niet. Een groene bewegingsvriendelijke speelplaats waar kinderen intensief spelen en leren, heeft voor hen vaak grote gevolgen. Het maakt al een heel verschil wanneer ze begrijpen waarom de gang of klassen vaker vuil zijn. Misschien kunnen de kinderen zelf een lokaal vegen.
 • Medegebruikers kunnen ook een bijdrage leveren; jeugdverenigingen hebben een sterke visie rond spelen.
 • Bezorg de visie aan nieuwe ouders. Leg hen uit welke gevolgen buiten spelen en leren hebben op de keuze van kledij en schoeisel.
 • Stem je projecten (elk jaar opnieuw) af met de visie. Een theaterproject kan bijvoorbeeld ook buiten. Aandacht voor sociale vaardigheden? Een hutje doet dienst als ‘uitpraathoekje’. Werk je rond vervuiling? Meet de luchtkwaliteit op de speelplaats. Wil je ouderbetrokkenheid vergroten? Organiseer een toonmoment van een project in de schooltuin en koppel er een (veggie) BBQ voor de ouders aan. Bekijk elk jaar opnieuw welke klassen noodzakelijke tuinklussen kunnen opnemen en welke leerdoelen je hiermee bereikt.

Meer info


Enkele voorbeelden

 • Basisschool Sint-Joost-aan-Zee werkte een jaar lang rond water. Met het project ‘Elke druppel telt’ namen de leerlingen het thema 'water op school' onder de loep. Met het regenwater dat op het dak van de school valt, begieten de kinderen de (moes)tuin. Een groendak op de toiletten draagt bij aan een betere waterhuishouding in de stad en vormt een lapje kleurige biodiversiteit op school. Afvalwater wordt op school weer proper dankzij een didactische waterzuiveringsinstallatie.
 • Vrije Basisschool Sint-Paulus heeft aandacht voor elk kind op de speelplaats. De school biedt verschillende open, creatieve spelvormen aan. Hun visie: “Wanneer een spelvorm de speelplaats domineert, gaat dit ten koste van andere vormen van spelen. De vrijheid van een spel houdt op waar het de vrijheid van een ander spel gaat beperken.”