Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Inrichting van de speelplaats


Kinderen en jongeren bewegen te weinig en zitten teveel. Omdat ze het grootste deel van de dag op school doorbrengen, is de school de ideale plek om hen aan te zetten tot meer beweging. Waar kan dat beter dan op de speelplaats? De speelplaats is een plek die mogelijkheid kan bieden tot bewegen, ontdekken, samen spelen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur, leren omgaan met risico’s wanneer ze spelen …  

Daarom is het belangrijk om de speelplaats zo optimaal mogelijk in te richten en aandacht te hebben voor het samenleven op de speelplaats. 


Aan de slag


De speelplaats is een plek waar leerlingen samenkomen, een plek die voor iedereen toegankelijk moet zijn, waar aandacht is voor ieders welbevinden, waar leerlingen in contact komen met natuur en speelgroen … De speelplaats is een plek waar verschillende thema's samenkomen. 
Kies voor een integrale aanpak bij de inrichting van je speelplaats.

MOEV-ondersteuning     Ondersteuning partnerorganisaties      Visie     Participatie
    Ontwerp
Moev tussen lessen inrichting speelplaats moev205     Moev tussen lessen inrichting speelplaats partners205     Moev tussen lessen inrichting speelplaats visie205     Moev tussen lessen inrichting speelplaats participatie205     Moev tussen lessen inrichting speelplaats ontwerp205
                         
Beweging     Gedeeld gebruik     Groen     Spelen     Toegankelijkheid
Moev tussen lessen speelplaats inrichting beweging205     Moev tussen lessen inrichting speelplaats gedeeldgebruik205     Moev tussen lessen speelplaats inrichting groen     Moev tussen lessen speelplaats inrichting spelen205     Moev tussen lessen speelplaats inrichting toegankelijkheid205
                         
Veiligheid     Welbevinden                  
Moev tussen lessen speelplaats inrichting veiligheid205     Moev tussen lessen speelplaats inrichting welbevinden205                  

 

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.pimpjespeelplaats.be.


Projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen


Op 9 november 2018 lanceerden de ministers Hilde Crevits, Sven Gatz en Philippe Muyters samen een projectoproep voor scholen met het thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 

Vlaamse scholen kregen hiermee een duwtje in de rug om:

  • hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers;
  • hun speelplaatsen te laten uitgroeien tot kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen. 

 

moev220Een jury van experten uit de sport-, onderwijs- en jeugdsector bogen zich over de 198 dossiers die werden ingediend. Daarvan werden 114 dossiers positief beoordeeld en zo investeren de departementen Jeugd, Onderwijs en Sport 1,728 miljoen euro in bewegingsvriendelijke speelplaatsen die ook voor het jeugdwerk toegankelijk zijn. 

MOEV zal nu samen met de Ambrassade, en ondersteund door verschillende partners, deze scholen verder inhoudelijke ondersteuning bieden en opvolgen om inspirerende voorbeelden en goede praktijken te identificeren.


De afgelopen maand vonden er drie infomomenten plaats in Vlaanderen. Tijdens deze momenten werd een toelichting gegeven over de oproep, een algemeen stappenplan toegelicht en gingen telkens 5 specifieke sessies door over volgende onderwerpen: gedeeld gebruik, natuur en groen op de speelplaats, een bewegingsvriendelijke speelplaats, participatie en samenwerking, speelwaarde en veiligheid.

Alle presentaties kan je hier downloaden.

Plenair: stappenplan

Plenair: toelichting oproep

Plenair: website en ondersteuning MOEV

Sessie 1: gedeeld Gebruik

Sessie 2: natuur en groen op de speelplaats

Sessie 3: bewegingsvriendelijke speelplaats

Sessie 4: participatie en samenwerking

Sessie 5: speelwaarde en veiligheid


Op 13 mei werden de scholen ingelicht over de beslissing van hun subsidieaanvraag. Scholen konden voor maximum 15.000€ subsidies aanvragen. Binnenkort zal je hier een overzicht kunnen vinden van de scholen die een subsidie ontvangen. 

Klik op een school voor meer uitleg