Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Federaties en clubs


Moev voor en na lessen federaties atletiekInvesteren in een sterk netwerk tussen de school en de lokale sportclubs is een grote opportuniteit in de uitbouw van een kwaliteitsvol, duurzaam bewegings- en sportbeleid binnen de school. MOEV helpt de scholen dit netwerk uit te bouwen via het stelselmatig aanbrengen van projecten ontwikkeld in samenwerking met locale sportclubs en hun overkoepelende federatie. De school bouwt doelbewust een brug naar de club, wat de drempel sterk verlaagt en levenslange sportbeoefening in de hand werkt.

Meer en meer sportclubs creëren, met behulp van hun overkoepelde federatie, de mogelijkheid om recreatief te sporten binnen de structuur en cultuur van de club.

Voor de sportclub biedt het nieuwe kansen om niet enkel de sportieve, actieve leerlingen te bereiken, maar ook de minder- of niet sportieve leerling of de leerlingen die door hun kansarme situatie uit zichzelf de stap niet zetten. Het aanbod van deze clubs is dus niet enkel gericht op de competitief ingestelde leerling. 


Moev voor na lessen federaties samenwerking2Elke samenwerking tussen club, federatie en MOEV doorloopt voor het de scholen bereikt enkele belangrijke stappen:

  • De projecten kaderen binnen een welbepaalde visie van de sportfederatie en kennen hier dan ook meestal hun oorsprong. Inspiratie voor deze projecten wordt vaak aangereikt vanuit de club en zelfs vanuit de scholen. MOEV gaat op zijn beurt vanuit het contact met de scholen gericht op zoek naar inspirerende en uitdagende projecten, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.
  • Eens een project meer vorm krijgt wordt de inhoud afgetoetst bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Na een positieve evaluatie wordt een structureel en promotioneel stappenplan uitgerold. Bedoeling is om de scholen niet te overladen met opties, maar wel gericht te informeren en begeleiden. Zo heeft elk project voldoende kansen om te groeien en succesvol te zijn.

  • Benieuwd welke sportclubs binnen jouw regio een aanbod hebben voor de scholen? Contacteer dan jouw provinciale MOEV-medewerker.


MOEV heeft een samenwerkingsverband met volgende federaties:Moev voor na lessen federaties atletiek   Moev voor na lessen federaties badminton   Moev voor na lessen federaties baseball   Moev voor na lessen federaties basketbal   Moev voor na lessen federaties cycling   Moev voor na lessen federaties dansen
                     
Moev voor na lessen federaties gymfed   Moev voor na lessen federaties judo   Moev voor na lessen federaties korfbal   Moev voor na lessen federaties krachtbal   Moev voor na lessen federaties orienteringslopen   Moev voor na lessen federaties roeifederatie
                     
Moev voor na lessen federaties rugby   Moev voor na lessen federaties schermbond   Moev voor na lessen federaties sneeuwsport   Moev voor na lessen federaties studentensport   Moev voor na lessen federaties tafeltennis   Moev voor na lessen federaties voetbal
                     
Moev voor na lessen federaties vlas   Moev voor na lessen federaties volleybal   Moev voor na lessen federaties zwemmen   Moev voor na lessen federaties handbal   Moev voor na lessen federaties tafeltennis copy   Moev voor na lessen federaties hockeybond copy

 


Sportclubs en sportdiensten bieden veel beweeg- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Toch zijn er heel wat kinderen en jongeren die de weg naar de sport niet vinden. Deze groep kan de school bereiken via een naschools beweeg- en sportaanbod: recreatief bewegen en sporten op woensdagnamiddag, onmiddellijk na de lessen op school (lager onderwijs) of in de buurt van de school (secundair onderwijs) met klas (school)genoten. 


Woensdagnamiddag is in veel scholen de ideale gelegenheid om de eigen leerlingen extra beweeg- en sportkansen te bieden. 
Dat kan door kinderen en jongeren te laten kennismaken met een brede waaier van sporten via initiaties, trainingen, activiteiten op de school zelf of via ‘interscolaire’ ontmoetingen.


Moev tussen lessen atletiekDe school kan de mogelijkheid creëren om de vrije momenten tussen de lessen sportief of bewegend in te vullen. Deze vrije momenten kunnen zijn: de speeltijden/pauzes, de middagpauze, een (on)verwacht uur studie, lesvrije periode na de examen ...


Gezien de duur van de middagspeeltijd/pauze is dit moment uitermate geschikt om bewegings- en sportkansen te creëren voor de leerlingen. Het aanbod tijdens de middag is best gericht je op een laagdrempelig en meer permanent, gestructureerd aanbod. Het heeft specifieke kenmerken:

  • stimulering van leerlingenparticipatie
  • bevordering van sociaal gedrag en vermindering van pestgedrag
  • bevordering van welbevinden van de leerlingen
  • bevordering van het schoolklimaat
  • bevordering van de betrokkenheid van het hele schoolteam


Voor het aanbieden van bewegings- en sportactiviteiten tijdens de middagpauze kan je een duurzame samenwerking en netwerking uitbouwen met lokale sportclubs, gemeentelijke sportdiensten en andere lokale sportactoren.