Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Situering


Wat     Doelstellingen     Visie     Wanneer NGS     Algemeen  


Moev tijdens lessen NGS situering surfen340Wat


AI spelend of sportend op exploratie gaan in de natuur onder begeleiding van didactisch en technisch geschoolde monitoren. Dit met een hart voor de veiligheid van elke deelnemer. 

 


Doelstellingen

 • Uitgaande van fysieke activiteiten, de vele vormings- en bewegingsmogelijkheden in de natuur laten ontdekken en ervaren.
 • Het leerproces (groeiproces) 'op exploratie gaan' voortzetten.
 • Actieve natuurstudie, kritische natuurbeleving en vakoverschrijdende ecologische vorming stimuleren. 

Moev tijdens lessen NGS praktisch langlauf340Visie

 • NGS-activiteiten zijn geïntegreerde bewegingsactiviteiten.
 • NGS-activiteiten bieden leerlingen extra bewegingsprikkels.
 • Ze zijn een kans om meer opvoeders te sensibiliseren voor het idee dat alle leerlingen moeten voorbereid worden op 'gezonde vrijetijdsbesteding'.
 • NGS-activiteiten blazen bestaande activiteiten nieuw leven in met aandacht voor gezondheid.  

 


Wanneer kiezen voor NGS

 • sportieve onthaalweken, kennismakingsdagen, bezinningsdagen, meerdaagse activiteiten, schoolreizen, pedagogische excursies
 • didactische uitstappen
 • projectwerk rond een thema
 • schoolsportdagen

Moev tijdens lessen NGS situering skateboard340Algemeen

 • Indien een school een programma van het MOEV-project 'natuurgebonden sporten' aan zijn leerlingen wil aanbieden, beschouwen we dit als een extra-muros activiteit.
 • Het verlenen van een zeer grote autonomie aan de extramuros activiteiten neemt niet weg dat deze activiteiten een onderwijzend en opvoedend karakter moeten hebben.

 • Het streefdoel van deze extra-muros activiteiten is dat alle leerlingen hieraan deelnemen, aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma. Aan de sociale dimensie van deze activiteiten dient dan ook extra aandacht te worden besteed.
 • Het organiseren van dergelijke activiteiten moet gekaderd zijn binnen het pedagogisch project van de school en gedragen worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school.
 • Iedere extra-muros activiteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd.
 • Het doel en de opvattingen moeten aangepast zijn aan de leeftijd en de vorming van de betrokken leerlingen.