Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Praktisch

Moev tijdens lessen NGS praktisch langlauf340

Verzekering


Als de school deelneemt aan één van deze activiteiten, is zij verplicht een verzekering af te sluiten voor haar leerlingen. Meestal zal het volstaan te informeren bij de schoolverzekering om na te gaan of deze activiteiten onder de normale schoolpolis vallen. Bij bepaalde risicosporten dient per deelnemer een bijdrage te worden betaald.

 


Combinaties


Het is mogelijk, en soms zelfs financieel interessant, om verschillende activiteiten te combineren (gecombineerd programma). D.w.z. dat de leerlingen worden verdeeld over 2 of 3 activiteiten.

Voorbeeld:
I bus met 48 IIn : 24 Iln trekken van Houyet tot Gendran voor de afvaart van de Lesse tot Anseremme, terwijl de 24 Iln die de afvaart deden van Houyet tot Gendron nu te voet trekken tot Anseremme.
Voorbeeld: een aantal lln doen speleo, de andere klimmen.

Concrete afspraken over combinatiemogelijkheden en deelnemersaantallen kan men verkrijgen op de provinciale MOEV-secretariaten.


Moev tijdens lessen NGS praktisch rugby340

Inschrijvingen


Voor inschrijvingen neem je telefonisch contact op met het betrokken secretariaat of zie op website. Je ontvangt een overeenkomst die je ingevuld terugstuurt. Overeenkomst is bindend. Voor de sportdag ontvang je een formulier om de definitieve aantallen op te vragen.


Prijzen


Prijzen werden nauwkeurig opgegeven. Wanneer een prijs zou wijzigen in de loop van het jaar delen we dit tijdig mee.


Begeleiding


MOEV zorgt voor monitoren en voor al het nodige materiaal. De leerkrachten van de school begeleiden hun leerlingen en dragen de verantwoordelijkheid voor hun groep.


Lunchpakket


De deelnemers zorgen zelf voor hun picknick. Ze eten dit buiten op bij goed weer (drankje en zakje voor de vuilnis niet vergeten!). Bij gebruik van een chalet of cafetaria zijn de deelnemers verplicht een consumptie te nemen.

Verloren of beschadigd materiaal


Indien een school materiaal beschadigde of verloor, moet ze de kosten zelf dragen.

Vervoer


De school zorgt al dan niet voor eigen vervoer. Op aanvraag kan MOEV de school een lijst contacten van goedkope busmaatschappijen bezorgen.

Afronding activiteiten


De school vertrekt op de plaats van activiteit omstreeks 16.00 u. tenzij anders vermeld.


Moev tijdens lessen NGS praktisch strandspelen340Kledij


Algemeen

  • Gemakkelijke sportieve kledij (katoenen T-shirt, trainingspak, looppantoffels met geprofileerde zolen)
  • regenkledij (waterdichte regenjas met kap)
  • reservekledij (T-shirt, broek, kousen, schoenen)
  • Let op: bij regenweer wordt er geen vervangprogramma voorzien!


Aangepaste kledij

  • Tijdens de MOEV bewegings- en sportactiviteiten is, omwille van veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk.
    Daarom zal bijgevolg de nodige zwem- of beschermkledij, bv. een (fiets)helm, klimgordel, aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal, al naargelang de situatie ( bv. activiteiten, op een hindernissenparcour), het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes, e.d. verboden zijn aangezien veiligheid dit vereist. De aanwezige hoofdbegeleid(st)er geeft hierover ter plaatse de nodige onderrichtingen. Deze zijn ook reeds vermeld bij de inschrijving van de school vooraf.
  • Indien de schoolbegeleider ter plaatse niet akkoord kan gaan met deze onderrichtingen kan hij/zij deze verklaring ondertekenen met 'niet akkoord'. Deze ondertekening houdt in dat de schoolbegeleider de verantwoordelijkheid voor zijn schoolgroep overneemt van de hoofdbegeleider.