Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Les bewegingsopvoeding / lichamelijke opvoeding (L.O.)

Moev tijdens lessen bewegingsopvoeding340
Dit is het ideale moment voor bewegingseducatie. De ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) en de eindtermen (lager onderwijs) L.O. bepalen de leerinhouden van de bewegingseducatie. Het secundair onderwijs beschikt over de vakgebonden eindtermen L.O. en vakoverschrijdende eindtermen gezondheidseducatie.


MOEV heeft geen bevoegdheid over de invulling van de lessen bewegingsopvoeding/L.O
. Hiervoor kan je contact opnemen met de pedagogische begeleiding bewegingsopvoeding/L.O.