Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Leerlingen met een beperking 


MOEV biedt alle leerlingen optimale bewegingskansen. Ook leerlingen met een beperking.
Om van G-sport een evidentie te maken op school ondersteunt MOEV je met aangepaste activiteiten en materialen, info op maat en diverse inspiratieboxen. 


Wat kan je van MOEV verwachten?

  • MOEV heeft specifieke activiteiten voor het buitengewoon onderwijs. MOEV laat alle leerlingen met een beperking kennismaken met bewegingsactiviteiten en G-sport. 
  • MOEV biedt inclusieve - of integratiesportdagen aan voor alle types met aanpassingen op maat. 
  • MOEV faciliteert G-sportinitiaties met (G-)sportclubs op scholen. 
  • MOEV ondersteunt leerkrachten en directies. Je ontvangt nieuws over subsidiëringsmogelijkheden, aangepaste materialen, een duurzaam aanbod ... 
  • MOEV ondersteunt je school bij de organisatie van infoavonden of een vrijetijdsbeurs in samenwerking met (G-)sportclubs, - federaties en vrijetijdsorganisaties. 
  • MOEV gaat specifiek en doelgericht te werk via toeleiders: (G-)sportclubs, mutualiteiten, GON-begeleiders ...

Activiteiten MOEV

Zoek activiteiten


Onze partners 

  • scholen (leerkrachten L.O., leerkrachtenteams, directies, ouders en leerlingen)
  • gemeenten
  • G-sportpartners
  • toeleiders ((G-)sportclubs, mutualiteiten, GON-begeleiders ...) 

Info over