Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Extra bewegings- en sportmomenten creëren

Moev tijdens lessen extra bewegingsmomenten340
Tijdens de schooldag binnen de lesuren (buiten de les B.O./L.O.) kan je op regelmatige tijdstippen extra bewegingsmomenten organiseren. Denk aan

Je school kan op regelmatige tijdstippen extra bewegings- en sportmomenten creëren zoals een schoolsportdag, kennismakingsdagen op basis van sportieve activiteiten, sponsorlopen in kader van een solidariteitsactie ... Aan deze acitviteiten nemen alle leerlingen deel.

MOEV en Sport Vlaanderen hebben een gevarieerd aanbod van projecten, acties en activiteiten. Deze grote waaier aan initiatieven biedt scholen een ruime keuzemogelijkheid en laat leerlingen kennismaken met nieuwe bewegings- en sportvormen. De realisatie van dit aanbod is het resultaat van een intense samenwerking met verschillende instanties met vergelijkbare doelstellingen op verschillende niveaus: Vlaams, provinciaal en lokaal.


Andere bewegingsprojecten van partners: