Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

MOEV - lokale werking - woensdagnamiddag


Moev voor na lessen lokale werking lokaalMOEV deelde Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest op in een aantal lokale werkgebieden (vroeger: kernen met kernwerking). Een lokale werking omvat een aantal scholen van 1 of meerdere gemeenten. Een lokale werking bestaat zowel in het basis- als het secundair onderwijs. De lokale werking is een participerende en netwerkgestuurde werking op lokaal niveau. De werking bestaat uit MOEV-medewerkers en de leerkrachten van de diverse lokale scholen.

De lokale MOEV-medewerker is een netwerker die zorgt voor de eerste contacten met de scholen. Zo ontstaat er een nauw en frequent contact. De MOEV-medewerkers brengen het MOEV-aanbod in kaart evenals de uitvoering van diverse activiteiten én het overleg met de scholen en lokale actoren.Moev voor na lessen lokale werking overlegLokaal overleg

In elk lokale werkgebied is er een structureel overleg met de scholen: het lokaal overleg. De scholen participeren zo in de uitbouw van het lokale bewegings- en sportaanbod.

De vroegere kernvergaderingen die de kernwerkers lokaal organiseerden om o.a. het jaarprogramma en de aanverwante thema’s te bespreken, vulde MOEV inhoudelijk aan.

Omdat MOEV via ervaringsuitwisselingen wil evolueren naar een ‘lerend netwerk’, startte MOEV stapsgewijs met de structurele integratie van de opdracht ‘schoolondersteuning’ binnen de MOEV-kernwerking. Dit enerzijds om de deskundigheid van de leerkracht te bevorderen en anderzijds om mogelijke vragen van scholen te detecteren. Op het lokaal overleg worden dus ook ervaringsuitwisseling geprogrammeerd rond bepaalde thema's (speelplaatswerking, de implementatie van nieuwe initiatieven, het aanbod van dranken en tussendoortjes …) om zo te evolueren naar een lerend netwerk binnen het bewegings- en sportbeleid. Het lokaal overleg kiest haar activiteiten uit een groot gamma van sportdisciplines onder de vorm van instuiven, recreatieve competities, éénmalige initiaties ...


Moev voor na lessen lokale werking kernBinnen de lokale werking wordt ernaar gestreefd om die activiteiten aan te bieden waarvan een club in de directe omgeving bestaat. Samenwerking met clubs is uiteraard een prioriteit. De basis van de samenwerking bij een aantal activiteiten wordt centraal gelegd met de federaties. MOEV bepaalt in samenspraak met de federaties de inhoud van de activiteit en zal instaan voor het verspreiden van de brochures. Binnen de lokale werking wordt ook nauw samengewerkt met de gemeentelijke sportdienst of sportdiensten (weliswaar is een kern niet altijd gelijk aan 1 gemeente, hij kan ook meerdere gemeenten omvatten).De lokale MOEV-medewerker is een netwerker die voor de eerste contacten zorgt.


Basisonderwijs

  • Een basisprogramma, gelijk in elke provincie, dat bestaat uit atletiek, badminton, gymnastiek, basket 3-3, netbal, minihandbal, rolschaatsen / in-line skaten, swimmathon, trefbal, unihoc, veldlopen, voetbal 4-4, wandelen en zaalvoetbal.
  • Een eigen aanbod per provincie met specifieke activiteiten zoals: dans, estafetteloop, jogging, korfbal, krachtbal, trefbal ...

Zoek activiteiten


Moev voor na lessen lokale werking soSecundair Onderwijs

  • Eénmalige recreatieve ontmoetingen aangeboden  in diverse disciplines: atletiek, badminton, basketbal 3-3, dans, fietsen, handbal, in-line skaten, tafeltennis, tennis, voetbal 4-4, veldloop, volleybal, zaal- en minivoetbal, zwemestafettes ... De activiteiten gebeuren zoveel mogelijk in samenwerking met de leerkrachten, gemeentelijke sportdiensten, sportfederaties en sportclubs. De administratieve ondersteuning ligt in handen van MOEV. Dit alles dient afgesproken te worden op het lokaal schoolsportoverleg.
  • Piramidaal georganiseerde competitieve tornooien in volgende sporten: atletiek (indoor/outdoor), veldloop, zwemmen, voetbal, zaalvoetbal, volleybal, handbal, basketbal, judo en oriëntatielopen.

Zoek activiteiten