Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Meester op de fiets


Datum
Prijs
60
Onderwijsniveau
Basisonderwijs
Locatie
***

0000 Diverse gemeenten in West-Vlaanderen
 

 

Vrije data   inschrijven   www.meesteropdefiets.be  

 

 

Praktisch

'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor leerlingen van het eerste tot vierde leerjaar. MOEV, VIAS institute en Mobiel 21 sloegen de handen in elkaar voor dit uniek samenwerkingsverband. Samen willen we fietsvaardigheid bevorderen bij de leerlingen. Het project werd ontwikkeld met de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
(Voor leerlingen van de derde graad bieden wij een andere activiteit 'fietsbrevet' aan.)

Per dag kunnen drie klassen met de materialenset een vaardigheidstraining opzetten. 
U bestelt de materialenset met begeleiding voor minimaal één dag tot maximaal één week. U kan met verschillende klassen, vestigingen of scholen afspreken. 
Het parcours kan buiten (speelplaats, parking...) of binnen (sporthal, polyvalente zaal...) worden gebruikt. 
Het project kost 60,00 euro per dag, begeleiding en vervoer inbegrepen. 
De leerlingen oefenen met de eigen fiets of die van hun medeleerling.

Fietsen kan 

De handleiding 'Meester op de fiets’ helpt je de fietsvaardigheidstraining te organiseren: hoe zet je een fietsvaardigheidstraining op, welke proeven doe je best, hoe bouw je dit stapsgewijs op met de leerlingen van de verschillende leerjaren... ? 
Eerst komt fietsvaardigheid aan bod. Dat is de broodnodige instap. Daarna bereiden we de leerling voor op dagelijkse verkeerstaken (links afslaan, fietsen op een rotonde...) en op gevaarlijke situaties (openslaand portier, rechtsafslaande vrachtwagen...)! 
Leerling, leerkracht en ouders volgen de vorderingen via de individuele leerlingenfiches. 
Met de speciaal ontworpen materialenset kan een ruime variatie aan fietsvaardigheidsproeven en een fietsparcours gerealiseerd worden. 
Onze provinciale begeleider stelt de materialenset en het parcours op in uw school, neemt met de leerkracht de handleiding door en bereidt met hem of haar het leerproces voor. De leerkracht behoudt de leiding van de leeractiviteit en de verantwoordelijkheid voor het leerproces.


Fietsen moet kunnen 

Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse portie gezond bewegen, draagt bij tot een milieuvriendelijk verkeer en geeft kinderen een zelfstandige actieradius. 
Met de fiets deelnemen aan het verkeer is geen sinecure. 
Een bekwame fietser is de fiets meester. MOEV zet haar ervaring inzake bewegingseducatie en motorische ontwikkeling in en maakt de jonge fietser vaardig. 
Een veilige fietser reageert gepast op (on)voorziene verkeerssituaties. Langzaam Verkeer en het VIAS Instituut zetten hun verkeersdeskundigheid in en bereiden de jonge fietser voor op deze verkeerstaak.

Eindtermen

Meester op de fiets richt zich op de realisatie van volgende eindtermen: 
"De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.” 
"De leerlingen kennen mogelijke vormen van rollend en/of glijdend materiaal en weten er veilig mee om te gaan. De leerlingen kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende flexibele en verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties.”