Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Meester op de fiets


Datum
30-11--0001
Prijs
75
Onderwijsniveau
Basisonderwijs
Locatie
***

0000 Diverse gemeenten in West-Vlaanderen
 

 

vrije data   inschrijven   www.meesteropdefiets.be  

 

 

 

'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor leerlingen van het eerste tot vierde leerjaar.

Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse portie gezond bewegen, draagt bij tot een milieuvriendelijk verkeer en geeft kinderen een zelfstandige actieradius. 

In dit project staan bewegingseducatie, motorische ontwikkeling en fietsvaardigheid centraal. 

Praktisch: materialenset met begeleiding

 

  • Met de materialenset kunnen drie klassen per dag een vaardigheidstraining opzetten. 
  • De materialenset met begeleiding bestel je voor minimaal één dag tot maximaal één week. Je kan ook afspreken met verschillende klassen, vestigingen of scholen.
  • Het parcours kan je buiten (speelplaats, parking...) of binnen (sporthal, polyvalente zaal...) opstellen.
  • Het project kost € 75 per dag; begeleiding en vervoer inbegrepen.
  • De leerlingen oefenen met de eigen fiets of met de fiets van andere leerlingen. 
  • Ben je op zoek naar een fietsvaardigheidsproject voor de derde graad? Ontdek 'Kidz on Wheelz'.

Fietsen kan 

Handleiding en leerlingenfiches

De handleiding 'Meester op de fiets’ helpt je om een fietsvaardigheidstraining te organiseren: hoe start je dit op, welke proeven organiseer je, hoe bouw je deze stapsgewijs op met de leerlingen van de verschillende leerjaren... ? 

Aan bod komt eerst fietsvaardigheid, nadien dagelijkse verkeerstaken (links afslaan, fietsen op een rotonde...) en gevaarlijke situaties (openslaand portier, rechtsafslaande vrachtwagen...).

Via individuele leerlingenfiches kunnen leerling, leerkracht en ouders de vorderingen opvolgen. 

Materialenset

Met de materialenset kan je een ruime variatie fietsvaardigheidsproeven én een fietsparcours realiseren. 

Begeleiding 

De fietsmeester stelt de materialenset en het parcours op in jouw school. Samen nemen jullie de handleiding en bereiden jullie het leerproces voor.

De leerkracht behoudt de leiding van de leeractiviteit én de verantwoordelijkheid voor het leerproces.


Een partnerinitiatief

 

Dit is een uniek samenwerkingsverband van MOEV, VIAS institute en Mobiel 21 om de fietsvaardigheid te bevorderen bij leerlingen.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming ondersteunt dit initiatief.

 


Eindtermen

'Meester op de fiets' richt zich op de realisatie van volgende eindtermen: 

  • De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 

  • De leerlingen kennen mogelijke vormen van rollend en/of glijdend materiaal en weten er veilig mee om te gaan. De leerlingen kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende flexibele en verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties.