Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Hindernissenparcours


Datum
Prijs
15
Onderwijsniveau
Alle
Locatie
Weyneshof
Weynesbaan 126
2820 Rijmenam
 

 

Extra info

Infobrochure

 

Aantal deelnemers NGS HindernissenparcoursRijm1

Er kunnen maximum 300 leerlingen per dag deelnemen aan het Hindernissenparcours. Ze worden onderverdeeld in 15 groepen.
Op woensdagvoormiddag kunnen maximum 125 leerlingen deelnemen.

Doelgroep

Het hindernissenparcours is bedoeld voor de leerlingen secundair onderwijs en voor de leerlingen van 3de graad basisonderwijs.

 


Periode

Schooljaar 2020-2021:

Inschrijven voor de herfst 2020 kan nog.

Inschrijven voor de lente 2021 vanaf maandag 20 april 2020 - 9u00.

Inschrijven voor de herfst 2021 vanaf dinsdag 1 september 2020 - 9u00.

 


Prijs

De prijs bedraagt 15 euro per leerling voor een hele dag en 8 euro per leerling voor een halve dag.

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de prijs 16 euro per leerling voor een hele dag en 8,5 euro per leerling voor een halve dag.

Inhoud activiteit

Het hindernissenparcours van MOEV Antwerpen: een parcours boven water, hoog boven de grond, klimmen en klauteren op ladders en in netten op het volledig gesloten terrein van het Weyneshof.


Het parcours bestaat uit 17 unieke hindernissen volledig door MOEV ontworpen. Dit maakt het parcours uniek in Vlaanderen. Durf, doorzettingsvermogen maar ook teamgeest en samenwerking staan centraal bij het doorlopen van de verschillende hindernissen.
Het belangrijkste doel is natuurlijk het overwinnen van elke hindernis. Hierbij komen de leerlingen zowel op fysiek, sociaal en psychisch aspect aan bod. Kracht, evenwicht, lenigheid, behendigheid, coördinatie- vermogen komen zonder twijfel in al hun vormen aan bod bij het overwinnen van de hindernissen. Deze tocht creëert bij de leerlingen nieuwe ervaringen. De leerlingen leren eigen angsten (bv. hoogte, water, ...) overwinnen. Ook de attitudevorming komt aan bod. Elkaar helpen en aanmoedigen is zeer belangrijk.

Afspraakplaats en -uur

Parking Weyneshof vanaf 9u15 - 9u30

Een volledig monitorenteam is dagelijks ter plaatse.

Kledij

Voorzie stevige outdoorkledij die tegen een stootje kan en eventueel nat en vuil mag worden. Voorzie ook reservekledij en reserve schoenen en kousen (schoenen zijn verplicht op de hindernissen boven water). Neem ook een handdoek en een plastiek zak mee (waar je de natte kledij kan inteken).

Picknick

De pick-nick wordt genuttigd in open lucht, bij regenweer is er de mogelijkheid om overdekt te eten.
Vervoer

Verzekering

Wanneer de school deelneemt aan deze activiteit, is zij verplicht een verzekering af te sluiten voor haar leerlingen. Het volstaat meestal om te informeren bij de schoolverzekering.
MOEV is verzekerd wat zijn burgerlijke aansprakelijkheid betreft.

MOEV - overeenkomst

 • De inschrijving kan uitsluitend gebeuren via dit inschrijvingsformulier.
 • De reservatie is pas definitief na het betalen van een voorschotfactuur van 20%.
 • 7 weken voor de activiteit wordt u het formulier met het definitief aantal gemaild.
 • Het formulier met het definitief aantal dient ten minste 14 dagen voor de activiteit terug gemaild te worden. Bij laattijdig of niet terugmailen van het formulier worden de aantallen van dit inschrijvingsformulier in rekening gebracht.
 • In geval van annulering worden volgende schadevergoedingen toegepast:
  100% van de totaalfactuur indien de annulatie gebeurt op de dag zelf.
  80% van de totaalfactuur indien de annulatie gebeurt op de dag vooraf.
  50% van de totaalfactuur indien de annulatie gebeurt 1 week vooraf.
  20% van de totaalfactuur indien de annulatie gebeurt 1 maand op voorhand.
 • Wij aanvaarden alleen nog schriftelijke annulaties.
 • De school gaat na of ze in orde is met de verzekering voor de door haar gekozen activiteiten.
 • De leerkrachten blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor hun leerlingen.
 • De eindafrekening gebeurt per factuur na de activiteit. Het voorschot zal in het eindbedrag verrekend worden.
 • De organisatoren behouden het recht om de dag zelf in het programma wijzigingen aan te brengen omwille van tijdsgebrek of andere externe factoren.
 • Eventuele onkosten (verlies of beschadiging van materialen) zullen bijkomend gefactureerd worden aan de school.